You are on page 1of 23

PANITIKAN SA

PANAHON NG
MGA HAPONES
Inihanda ni:
Rochelle Quirino

KALIGIRAN
sumibol nang lubos ang
panitikan ng bansa
ipinagbawal ang paggamit
ng wikang Ingles

KALIGIRAN
itinaguyod ang
pagpapayaman sa
panitikan gamit ang
katutubong wika sa bansa
sinunog ang mga aklat na
nasusulat sa Ingles

KALIGIRAN
tinaguriang GINTONG
PANAHON NG PANITIKANG
PILIPINO

KALIGIRAN
nagkaroon ng seminar
para makatulong sa mga
manunulat (Pasanayan ng
mga Manunulat) na si Lope
K. Santos ang naging puno
ng tagapanayam

KALIGIRAN
Kinichi Isikawa
tumulong sa pagpapaunlad
ng mga gawaing kaugnay
ng panitikan at kultura dito
sa Pilipinas

KALIGIRAN
Kinichi Isikawa
namahala sa lingguhang
magasin na Liwayway

MGA TEMA NG
PANITIKAN
Sumesentro sa buhay sa
lalawigan o pagsasaka o
pangingisda
pagkamakabayan
pag-ibig

MGA TEMA NG
PANITIKAN
kalikasan
pananampalataya
sining
pagkakaroon ng dangal sa
sarili at bansa

HAIKU
tulang may tatlong
taludtod at may bilang na
pantig na 5-7-5 sa bawat
taludtod

HAIKU
maikli ngunit nagtataglay
ng mga matatalinghagang
kahulugan
naging basehan ng tanaga

HALIMBAWA
Furu-ike ya
Kawazu tobi-komu
Mizu-no-oto
An old pond
A frog jumps in
Matandang
The sound of
batis
water
may palakang
tumalon
tunog ng tubig
---Matsuo

HALIMBAWA
TUTUBI
Hila mo'y tabak
Ang bulaklak
nanginig
Sa paglapit mo.

---Gonzalo
Flores

TANAGA
nahahawig sa haiku
naging palasak noong
panahon ng Hapon

TANAGA
binubuo ng apat na
taludturan na may pituhing
pantig
malayang tula at
matalinghaga

HALIMBAWA
Palay siyang matino
Nang humangiy yumuko
Ngunit muling tumayo
Nagkabunga ng ginto.
---ILDEFONSO SANTOS

KARANIWANG TULA

makabayan
May diwa
sumusunod
tugma
sa
sukat
tradisyonal
matalinghaga
at
modernong
anyo

PAG-IBIG

Teodoro
Gener
Umiibig ako, at ang iniibig
ay hindi ang dilag na kaakitakit
pagkat kung talagang ganda
lang ang nais,
hindi bat nariyan ang
nunungong langit?

PAG-IBIG

Teodoro
Gener
Lumiliyag ako, at ang nililiyag
ay hindi ang yamang
pagkarilag-rilag
pagkat kundi totoong perlas
lang ang hangad
di bat masisisid ang pusod
ng dagat?

PAG-IBIG

Teodoro
Gener
Umiibig akot sumisintang tunay,
di sa gandat hindi sa ginto ni
yaman
Akoy umiibig, sapagkat may
buhay
na di nagtitikim ng kaligayahan

PAG-IBIG

Teodoro
Gener
Ang kaligayahan ay wala sa
langit
wala rin sa dagat ng hiwang
tubig
ang kaligayahay nasa iyong
dibdib
na inaawitan ng aking pagibig

KARANIWANG TULA
Ang susunod na tula ay lumabas
sa Liwayway noong 22 Enero
1944. Isinulat ito ng isa sa mga
manunulat na nagpauso ng
malayang taludturan (free verse)
sa Pilipinas.

HALIMBAWA
Tahimik
Gonzalo K. Flores (1944)
Tinitigan ng palabng buwan
ang kuwago
sa kalansay na kamay
ng punong kapok