E4121 SISTEM AUDIO VISUAL

Pensyarah : EMY SATIRA AZRIN BT
MOHAMED HAKKE
Email : emy@psa.edu.my
Bab 1 :SISTEM VIDEO

Sistem video

Isyarat Video (gambar) - AM
Isyarat Audio (bunyi)
- FM
- kedua-dua isy ini ditunjukan dalm frekuensi
spektum saluran TV
Jalur freq yang dihantar utk siaran TV
• VHF (ch 3)
• UHF (ch 1&2 )

Sistem penyiaran didunia
• PAL – Phase Altenate Line (Malaysia)
• NTSC - (National Televisyen System committee
• SECAM - (sequential color and memory)

Ciri-ciri sistem penyiaran m’sia
Sistem 625 garis
 Sistem warna PAL B (VHF dan UHF)
 Pemodulatan
- Video – AM
- Audio - FM
 Freq medan (Vertical/tegak 50Hz
 Freq garis (horizontal/ufuk 15625
 Lebar jalur tiap-tiap saluran 7MHz
(pembuktian – pengiraan)

UNIT 1 : ISYARAT VIDEO

Gambar yang dihasilkan dlm kamera
elektron adalah dlm bentuk isyarat
letrik
Gambar yang dityg dlm TV bukan
gambar hidup tapi gambar mati yang
ditayangkan secara gerakan satu
kerangka demi kerangka sebanyak
25 kerangka gambar sesaat.

Gambar2 mati terhasil drp unsurunsur gambar
Titik2 hitam dan putih membentuk satu
gambar
Diimbas oleh alur elektron dari penjuru
atas sebelah kiri ke sebelah kanan
(surih ufuk) dan balik ke kiri (surih
balik ufuk) dan balik semula keatas
(surih balik tegak)
Proses ini berulang hingga lengkap
satu medan gambar

PRINSIP PENGHANTARAN
Pembawa bernilai spektrum audio
dalam sistem B atau G.

Contohnya : saluran TV (B) sebanyak
7MHz; isyarat video 5 MHz & isyarat
audio 0.25MHz. Jarak di antara keduaduanya ialah 5.5MHz.

S

SambutanFrekuensi Pertengahan

Sambutan frekuensi pertengahan

Sambutan frekuensi suatu sistem
pemprosesan isy adalah julat freq yang
menyatakan bhw sistem akan
respond/sambut secara sekata/sama pada
julat tersebut
Biasa digunakan utk menunjukkan
ketepatan amplifier dan speaker utk
hasilkan semula audio
Oleh kerana telinga manusia tidak sensitif
kpd fasa, SF diukur dal dB lwn IF

IF : isy ditukarkan kpd freq rendah yang malar sebelum
dikesan (dlm g/blok penerima TV)

Lazimnya, ukuran isyarat video dibuat
dalam dB, dBm & dBW
dB =

10 log (Pout / Pin )

= 10 log (Pout / Pref )
dBm

=

10 log (P / 1mW)

dBW

=

10 log (P / 1W)

Pemodulatan Isyarat Video
Maklumat disampelkan
secara -ve

Modulasi video

Sebab –ve modulation digunakan
- Apabila pembawa maklumat mengalami proses
sean(aras putih), amp isy pembawa adalah
terendah, jadi isy noise yang masuk dalam
gambar kurang jelas (menghala ke arah kaw
hitam
- Pemancar juga akan menggunakan kuasa yang
rendah kerana apabila gambar discan , amplitud
pembawa sentiasa rendah

Example 1

Given input power 0.2 mW and
output power 0.04 mW.
Calculate in dB, output dBm &
output dBW.

Answer Ex 1
dB =
10 log (Pout / Pin )
= 10 log (0.04m/0.2m)
= -6.989 dB
dBm
=
10 log (P / 1mW)
= 10 log (0.04m/1mW)
= -13.979 dBm
dBW
=
10 log (P / 1W)
= 10 log (0.04m/1W)
= -43.979 dBW