UNIT 6

PENGUAT VIDEO

Fungsi
• Menguatkan isyarat luminans. • Biasanya, menggunakan gandingan terus daripada peringkat pengesan video. • BRIGHNESS/KECERAHAN .Imej putih terang ttp imej hitam kelabu (high) . Imej putih malap ttp imej hitam gelap (low)

KAWALAN PENGUAT VIDEO
• BEZANAMPAK (CONTRAST) -kawal nisbah kecerahan terang dan gelap gambar tv • KECERAHAN (BRIGHNESS)
• Melaraskan voltan pincang at pad grid tiub gambar

• DENYUT PADAMAN
• Garisan surih balik dihasilkan oleh isyarat video komposit semasa gelap, utk memadam garisan surih balik

Kroma & Lumina
• Isyarat lumina mengandungi semua maklumat monokrom menentukan lebar jalur sistem gambar AM. • Isyarat lumina = maklumat gambar = kecerahan + butiran gambar. • Isyarat krominans = maklumat warna ≠ luminans. • Isyarat letusan warna 4.43MHz adalah sebahagian daripada isyarat kroma, untuk mengaktifkan bahagian kroma apabila gambar warna dipancarkan.

KAWALAN
• Bezanampak (Contrast) - mengawal nisbah kecerahan terang dan gelap gambar TV. Kawalan bezanampak melaras amplitud isyarat video. • Kecerahan (Brightness) - melaraskan voltan pincang AT pada grid tiub gambar bagi menentukan secara keseluruhan keamatan cahaya /kecerahan latar belakang gambar. • Garisan surih balik (retrace)- denyut padaman pada isyarat video komposit semasa gelap.

Simptom Bezanampak lemah

Kerosakan Kawalan bezanampak rosak

Kecerahan lemah Kawalan kecerahan rosak