UNIT 11

VHS SISTEM KAWALAN

Asas Alat Rakam Video (Rakam)
• Isyarat frekuensi tinggi (RF) - Dari antena diagihkan pemisah 2 hala & keluaran isyarat AV ke penala. - Pengesan IF – Pemisah dua hala menyebabkan kehilangan keamatan medan elektrik 4 - 5 dB. • SW1 dan SW2 disetkan: • atas, isyarat penala terbentuk dan terus dihantar ke VCR untuk rakaman. • bawah input luaran pula masuk ke VCR untuk dirakam. • Memastikan rakaman berlangsung, isyarat audio dan video dikeluarkan melalui penukar RF dan terus ke terminal keluaran pada sambungan E-E (Electronic Signal). • Isyarat keluaran Penukar RF digunakan sebagai gelombang TV dan sebagai RF(UHF/VHF) dilalukan Suis 3. • Gelombang TV diterima tanpa melalui VCR , Suis 3 diset ke atas. Ini menjadikan aliran isyarat dari antena ke keluaran VHF melalui Pemisah Dua Hala. • Jika kunci/butang “rekod” ditekan dan SW3 disetkan ke TV maka program pada saluran lain akan dirakam.

Kawalan Servo
• Kawalan servo merupakan sistem suapbalik di mana, ralat yang terjadi akibat daripada ketidakstabilan dan kegagalan sistem sendiri. Oleh yang demikian, sistem ini akan memperbaiki ralat yang ujud.

Prinsip asas kawalan servo
Isyarat rujukan Pembanding
Isyarat ralat

Penguat Ralat

Kawalan Motor

Pemacu Motor

Isyarat suapbalik

Cakera berputar Magnet
Pembentuk denyut

Gelung

Prinsip asas kawalan servo
• Setiap putaran magnet dicakera melalui gelung, akan menghasilkan voltan denyut (Vp). Bilangan denyut bergantung kepada kelajuan putaran cakera. • Denyut ini diproses dan dibentukkan dengan menggunakan pembentuk denyut. • Denyut (Vp) yang tepat nilai memasuki pembanding & dibanding dengan isyarat rujukan (Vref ). • Pembanding mengeluarkan perbezaan nilai Vp & Vref . Voltan perbezaan ini dikenali sebagai isyarat ralat (Ve). • Isyarat ralat dikuatkan serta diproses untuk memperolehi isyarat voltan at (Vdc.e ). (Vdc.e ) mengawal kelajuan motor melalui unit Kawalan Motor. • Keseluruhan, sistem ini membentuk gelong-tertutup (closed loop) & menghasilkan mekanisma kawalan servo.