BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN 2.1 Latar Belakang Tamadun 2.1 Aspek-Aspek Peningkatan 2.3 Sumbangan Tamadun 2.

4 Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia OLEH : 1. 2. ENCIK LIM CHIN GUAN CIK KOH SIEW KENG

SMJK PULAU SEBANG 73000 TAMPIN POS MELAKA

TAMADUN YUNANI ( Latar Belakang)

Negara Kota (Ciri) 1. Institusi merdeka 2. Bersaiz kecil - polis terbesar : Athens 3. Penduduk sedikit – Athens (40 ribu orang) 4. Terbahagi kepada : - acropolis – bangunan kerajaan & keagamaan - agora – tempat pertemuan - kawasan pertanian 5. Mempunyai kota dikeliling kawasan pertanian 6. Terdapat pasar, kubu, kuil & istana 7. Ada undang-undang sendiri 8. Mempunyai pemerintahan sendiri 9. Sering berperang 10.Pasukan tentera sendiri 11.Tuhan sendiri 12. Mempunyai 150 negara kota 13. Contoh negara kota : Athens, Sparta, Corinth

TAMADUN CHINA ( Sumbangan Shih Huang Ti) 1. Pengasas Dinasti Chin 2. Menyatukan seluruh kerajaan kecil di China dan meluaskan jajahan takluk membentuk empayar 3. Jajahan takluknya amat luas sehingga ke Sungai Merah di Vietnam 4. Merupakan zaman banyak peperangan dan perluasan kuasa 5. Jajahan takluk yang luas disatukan di bawah sebuah pentadbiran pusat 6. Melaksanakan pemerintahan autokratik iaitu tegas dan berkuasa mutlak 7. Memakai gelaran Maharaja 8. Menghapuskan sistem feudal untuk mengukuhkan sistem kerajaan pusat 9. Semua gabenor yang mentadbir wilayah-wilayah dilantik Shih Huang Ti dan bukan lagi diwarisi oleh golongan bangsawan 10. Membakar buku-buku Confucius kerana bertentangan dengan dasar undang- undang yang diamalkan semasa pemerintahannya 11. Pembentukan sebuah birokrasi awam dengan pegawai dilantik Maharaja melalui sebuah jawatan kuasa 12. Peperiksaan awam diperkenalkan untuk memilih pegawai-pegawai yang layak sebagai gabenor di wilayah 13. Membina Tembok Besar China untuk menghalang serangan orang gasar( orang Hun ) 14. Maharaja dibantu oleh penasihat-penasihat yang berpengaruh seperti Canselor (menjadi penasihat utama Maharaja) dan Marshall (setiausaha Maharaja yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan)

YUNANI (Pemerintahan & Pentadbiran) ATHENS ~ sistem beraja Monarki ~ raja dibantu Konsul ~ peranan raja – ketua hakim, ketua tentera, ketua agama * sistem raja dipilih diwujudkan Oligarki * raja berkuasa terhad * pemerintahan dikuasai Konsul (golongan kaya) Aristokrasi ~ diterajui golongan bangsawan kaya (aristocrat) ~ memiliki kuasa besar Diktator * golongan kaya atau tentera (bukan aristokrasi) * mempunyai kuasa mutlak * zalim dan kuasa digunaan sewenang-wenang Demokrasi ~ wujud Dewan Perhimpunan dan Majlis ~ lelaki menjadi anggota Dewan ( 6 bulan) ~ Dewan bersidang 3 kali sebulan ~ ahli Dewan boleh memberi cadangan tentang dasar kerajaan ~ keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis ~ Dewan berkuasa penuh terhadap ahli Majlis, majistret dan juri ~ ahli Majlis – majistret dan juri yang dilantik Dewan

SPARTA ~ pemerintahan tentera ~ pertahanan dipentingkan ~ latihan ketenteraan diberikan kepada anak lelaki ~ melahirkan tentera berpatriotik dan handal

ROM (Pemerintahan & Pentadbiran) * raja berkuasa mutlak Sistem Beraja Sistem Beraja * diperintah raja-raja Etruscan

Republik Republik

Presiden

2 Konsul

Dewan Senat ~ golongan bangsawan ~ bincang hal pentadbiran ~ rangka perundangan Dewan Perhimpunan ~ rakyat Rom ~ luluskan keputusan Dewan Senat Diktator Diktator ~ pemerintahan Julius Caeser ~ menguasai tentera dan Senat ~ menggunakan gelaran Maharaja

Konsul Konsul

* pemerintahan Maharaja Augustus *guna gelaran maharaja

CHINA (Pemerintahan & Pentadbiran) 1. Pentadbiran berpusat 2. Melahirkan empayar pada zaman Dinasti Chin (221- 206 SM ) 3. Konsep raja bertukar kepada maharaja 4. Pembentukan sistem pentadbiran ( birokrasi awam ) – ciri-ciri : a) pentadbiran melibatkan pelbagai peringkat dan mempunyai banyak peraturan b) pegawai dilantik oleh maharaja c) pegawai terdiri daripada rakyat d) perlantikan dibuat oleh sebuah jawatankuasa perkhidmatan awam (Hon Kao Tsu) d) pegawai dilantik berasaskan kepada pencapaian peperiksaan awam e) peperiksaan diwujudkan pada zaman Dinasti Han dan diteruskan oleh dinasti lain f) Shih Huang Ti berperanan penting dalam melaksanakan sistem peperiksaan awam

INDIA (Pemerintahan & Pentadbiran)

1. Pemerintahan beraja :- raja berkuasa mutlak - kedudukan raja diperkukuh dengan upacara ritual - raja dianggap suci dan harus dihormati - golongan Ksyatria - pemerintah tertinggi dan golongan dominan -golongan Brahmin - penasihat raja Bentuk Kerajaan Kerajaan Kecil Kerajaan Besar

Kepuakan

Tiada Raja

Raja

1. Hukum Kanun 12 : : 1. Hukum Kanun 12 ~~dikenali Papan Dua Belas dikenali Papan Dua Belas ~~disatukan pada tahun 449 SM disatukan pada tahun 449 SM ~~kekal selama 400 tahun kekal selama 400 tahun ~~perundangan Rom yang pertama perundangan Rom yang pertama ~~diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat

PERUNDANGAN PERUNDANGAN (ROM) (ROM)

2. Kod Undang-Undang Rom / /Kod Undang-Undang Justinian 2. Kod Undang-Undang Rom Kod Undang-Undang Justinian **dilahirkan pada tahun 527 M oleh Maharaja Justinian kerana terdapat terlalu dilahirkan pada tahun 527 M oleh Maharaja Justinian kerana terdapat terlalu banyak undang-undang dan ada antaranya yang rumit banyak undang-undang dan ada antaranya yang rumit **terdiri daripada tiga cabang:terdiri daripada tiga cabang:a) Undang-undang Sivil a) Undang-undang Sivil b) Undang-undang Rakyat b) Undang-undang Rakyat c) Undang-undang Natural (natural law) c) Undang-undang Natural (natural law) **prinsip-prinsipnya:prinsip-prinsipnya:i)i)semua manusia sama di sisi undang-undang semua manusia sama di sisi undang-undang ii)seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah ii)seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah iii)keadilan terhadap setiap individu iii)keadilan terhadap setiap individu iv)hukuman berasaskan bukti yang cukup iv)hukuman berasaskan bukti yang cukup

YUNANI YUNANI 1. Digubal Dewan Perhimpunan 1. Digubal Dewan Perhimpunan 2. Buku Republik ––menyatakan kepentingan 2. Buku Republik menyatakan kepentingan undang-undang undang-undang 3. Plato ––negara harus diperintah ahli falsafah 3. Plato negara harus diperintah ahli falsafah PERUNDANGAN PERUNDANGAN

INDIA INDIA 1. Kitab Dharma Sastra dianggap kitab undang-undang Hindu 1. Kitab Dharma Sastra dianggap kitab undang-undang Hindu 2. Raja pelihara kesucian dan kedaulatan undang- undang 2. Raja pelihara kesucian dan kedaulatan undang- undang 3. Tindakan atau denda berdasarkan keseriusan kesalahan 3. Tindakan atau denda berdasarkan keseriusan kesalahan 4. Golongan Brahmin uruskan undang-undang kerana mahir tentang 4. Golongan Brahmin uruskan undang-undang kerana mahir tentang hukum-hukum agama hukum-hukum agama 5. Undang-undang Tiang Asoka :5. Undang-undang Tiang Asoka :a) Raja atau pemerintah diumpamakan sebagai bapa oleh masyarakatnya a) Raja atau pemerintah diumpamakan sebagai bapa oleh masyarakatnya b) Larangan terhadap penyembelihan haiwan walaupun dalam upacara b) Larangan terhadap penyembelihan haiwan walaupun dalam upacara korban korban

PERUNDANGAN PERUNDANGAN

CHINA 1. Berasaskan falsafah legalisme (Dinasti Chin) :~ berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan kolektif ~ undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkahlaku manusia ~ tidak harus wujud rasa belas kasihan dalam menjalankan undang- undang ~ undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua pun untuk membendung tindakan liar manusia ~ raja mesti memiliki kuasa yang utuh 2. Undang-undang berteraskan ajaran Confucius (Dinasti Han) :* menekankan keperluan raja mempunyai budi pekerti yang baik dan menjaga keharmonian manusia dan masyarakat * tidak mementingkan kekerasan

Kepentingan Undang-Undang Kepentingan Undang-Undang Kepentingan Undang-undang Zaman Chin 1. Mengawal tingkahlaku manusia 2. Hukuman berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif 3. Menekankan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi mengawal tindak tanduk manusia dan dalam menguatkuasakan undang- undang tidak harus wujud belas kasihan (legalisme) 4. Menekankan raja perlu mempunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyarakat (Confucius) Kepentingan Undang-undang Zaman Rom 1. Mewujudkan keseragaman undangundang 2. Membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera 3. Menjamin keadilan kerana hukuman berasaskan bukti yang kukuh 4. Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang dikuatkuasakan dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat 5. Membentuk undang-undang bertulis yang menjadi sumber rujukan hakim-hakim Kepentingan Undang-undang Zaman Maurya •Undang-undang Maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja •Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil •Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja

PERLUASAN KUASA

Alexander The Great (336 S.M) Philip II •menyatukan kerajaan Macedonia dan Yunani •menyatukan semua bahagian Yunani(membentuk negara) •kegiatan penaklukan berjalan rancak dari tahun 800 S.M -seorang jeneral yang agung dalam sejarah dunia -menguasai Parsi, Mesir, Turkistan dan Samarkand -menguasai seluruh kawasan Laut Mediterranean -menakluki empayar Parsi dengan gabungan tentera Macedonia dan Yunani -menyebar dan memperkembangkan kebudayaan Hellenistik ke kota-kota utama empayar Yunani seperti Syracuse di Itali, Iskandariah dan Antioch -muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan baru seperti bandar Iskandariah di Mesir

PERLUASAN KUASA

1. Shih Huang Ti 1. Shih Huang Ti menyatukan seluruh kerajaan kecil di China - -menyatukan seluruh kerajaan kecil di China kelahiran empayar - -kelahiran empayar memerintah secara autokratik (tegas dan mutlak) - -memerintah secara autokratik (tegas dan mutlak) menghapuskan kuasa golongan bangsawan dengan - -menghapuskan kuasa golongan bangsawan dengan melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir membina Tembok Besar China untuk mempertahankan - -membina Tembok Besar China untuk mempertahankan empayar China daripada serangan orang gasar empayar China daripada serangan orang gasar 2. Han Wu Ti 2. Han Wu Ti digelar Maharaja Tentera **digelar Maharaja Tentera meluaskan taklukan melalui kekuatan tentera **meluaskan taklukan melalui kekuatan tentera menguasai Sinkiang, Lembah Tarim, Tutor, Yang Tze, **menguasai Sinkiang, Lembah Tarim, Tutor, Yang Tze, Kwangsi dan Kwang Tung Kwangsi dan Kwang Tung menyebarkan pengaruh China ke Jepun dan Turkistan **menyebarkan pengaruh China ke Jepun dan Turkistan China mencapai keamanan dan kemakmuran semasa **China mencapai keamanan dan kemakmuran semasa pemeintahannya pemeintahannya

Augustus Caesar (27 S.M) Augustus Caesar (27 S.M) ~~pengasas empayar Rom pengasas empayar Rom ~~memerintah seperti diktator memerintah seperti diktator ~~ mengalahkan tentera pimpinan mengalahkan tentera pimpinan Anthony, bekas jeneral Augustus Anthony, bekas jeneral Augustus Caesar yang bergabung dengan tentera Caesar yang bergabung dengan tentera Mesir pimpinan Cleopatra dalam Mesir pimpinan Cleopatra dalam Peperangan Actium (31 S.M) Peperangan Actium (31 S.M) ~~mewujudkan pemerintahan warisan mewujudkan pemerintahan warisan ~~menakluki Britain, Sepanyol, menakluki Britain, Sepanyol, kawasan Sungai Rhine, Danube, Laut kawasan Sungai Rhine, Danube, Laut Hitam, Pergunungan Atlas, Afrika Hitam, Pergunungan Atlas, Afrika Utara, Macedonia, sebahagian Turki Utara, Macedonia, sebahagian Turki dan Palestin dan Palestin

PERLUASAN KUASA Chandragupta Maurya ~ menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India(membentuk empayar) ~ mengubah status raja kepada maharaja ~ menguasai seluruh India Utara ~ menakluki Punjab ~ menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan di India Barat Bindusara (anak Chandragupta Maurya) * meluaskan empayar Maurya ke Mysore (Selatan India)

Asoka - tidak menekankan kekuatan ketenteraan sebagai asas memperluaskan kuasa (dasar lebih lembut dan terbuka penekanan kepada agama Buddha) - menjadikan seluruh India sebagai jajahan takluk empayar Maurya selepas kemenangan ke atas Kalinga (Perang Kalinga)

PERLUASAN KUASA
Sebab keruntuhan Empayar Maurya •merosot selepas kematian Asoka pada tahun 232 SM •Empayar Maurya berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka dan perebutan kuasa sesama sendiri •wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat •berlaku banyak pemberontakan oleh kuasa-kuasa tempatan •tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak puas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara dan mengabaikan golongan Brahmin •kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan •kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah dan ini menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat •Empayar Maurya berakhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha dan diganti dengan Dinasti Sunga tetapi dinasti baru ini hanya berkuasa di sekitar Pataliputra sahaja keagungan tamadun India hanya muncul kembali setelah kemunculan Empayar Gupta

Faktor kejayaan empayar Maurya dalam perluasan kuasa ( Chandragupta ) •wujud pemerintahan pusat yang kuat •penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat •pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai •menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya •pasukan tenteranya yang besar dengan 600 ekor gajah, 1000 orang tentera berkuda dan10,000 orang infranti

Peningkatan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Yunani 1. Perdagangan a) sebab : ~ muka bumi Yunani bergunung- ganang (tidak sesuai untuk pertanian) ~ terletak di jalan laut utama (kawasan pesisiran pantai) ~ kekurangan tanah ~ mendapatkan bekalan makanan (Athens & Corinth) berdagang dengan Mesir, Syria, Phoenecia b) Athens menjadi pusat pengumpulan barangan dari Timur c) cukai dikenakan – kesan : ~ kenaikan harga barang ~ perpindahan rakyat Yunani ke tempat lain 2. Pertanian - hanya di Sparta 1. Pertanian a) peralatan : ~ Dinasti Han – tenggala, kolar kuda ~ Dinasti Tang, Song, Yuan, Ming – tanaman bergilir, teres bukit, pembinaan sistem pengairan dan terusan 2. Perusahaan Logam ~ didagang ke Alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat 3. Perusahaan Tembikar 4. Perdagangan ~ Jalan darat (Jalan Sutera Darat) dan Jalan Laut ~ China memperdagangkan barangan logam dan hasil perusahaan ~ Persatuan perdagangan diwujudkan China

Peningkatan Ekonomi Peningkatan Ekonomi
1. Perdagangan a)pusat perdagangan – Anga, Kalinga, Karusa ~ hasilkan gading, senjata, emas, berlian, mutiara b) bentuk perdagangan :~ perdagangan dalaman (antara wilayah dalam India) dan perdagangan dengan negara kota (antara Kerajaan Maurya dengan Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah, Asia Tenggara) c)pelabuhan penting – Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Ghaul, Kalyan, Cambay d)perdagangan maritim : ~ meningkat zaman Gupta (100 SM) ~ antara India dengan Alam Melayu, Rom, Sri Lanka ~ barang diperoleh – rempah, bedak wangi, gading gajah, besi, tekstil, tembikar, barang kaca, minyak wangi 2. Persatuan Perdagangan dan Perusahaan (Sresthin) a) contoh : Persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit b) peranan : kawal harga, kualiti dan gaji 3. Perusahaan ~ tekstil, kain kapas dan sutera ~ barangan emas, mutira dan batu permata 4. Cukai ~ terhadap hasil perdagangan ( hasil pertanian dan buah-buahan) ~ untuk sara tentera, pentadbir dan raja 5. Penggunaan Mata Wang ~ dinara, syiling emas, wang perak, cengkerang siput

Athens Yunani Yunani Sparta

Melahirkan manusia yang seimbang dari segi Pencapaian rohani dan jasmani .

Melahirkan warganegara tentera yang Sempurna dan taat kepada negara .

Pendidikan Pendidikan Rom Rom Tekankan aplikasi ilmu yang pratikal dan semangat setia kepada negara.

India India

Tumpukan pembelajaran kitab-kitab veda dan bahasa sanskrit .

China China

Tujuan untuk lulus peperiksaan awam

PEPERIKSAAN AWAM KERAJAAN CHINA 1. Hsiu Tai ( daerah ) 2. Chun Jen ( ibu kota daerah) 3. Chin Shih (ibu kota empayar)

TAHAP TAHAP

LULUS LULUS

Tahap 1 – layak menjadi pendidik. Tahap 3 – layak menjadi pegawai kerajaan .

KENDALI KENDALI

Ketat Ketat

TIRU TIRU

Hukuman mati

PEMERIKSA PEMERIKSA

Dikurung sebelum hari peperiksaan untuk elak Dikurung sebelum hari peperiksaan untuk elak peniruan peniruan . .

TEMPAT TEMPAT PERIKSA PERIKSA

Di dalam bilik degan disediakan makanan selama 3 hari untuk menulis jawapan .

FALSAFAH FALSAFAH

India

Rom

China

Sumberkan kitab veda

Menolak kitab Veda

Tekankan a)Keadilan b)Tanggungjawab c)Keberanian d)perikemanusiaan

Tekankan hal berkaitan manusia (hubungan manusia dengan manusia)

Yunani

Zeno (Stoisisme)

Confucius

Lao Tze

Persoalan tentang a)Nilai individualisme b)Kehidupan manusia c)demokrasi

Legalisme

Thucydides

Plato

Aristotle

Socrates

Herodutus

SAINS DAN TEKNOLOGI

ilmu geometri Teorem pythogoras Hippocrates Oath Teori isipadu dan graviti Astroomi Yunani Mengaitkan matematik dengan Muzik,geometri dan astronomi Rom Rom Yunani Yunani

Thales Pythagoras Hippocrates Archimedes Ptolemy

Boethius

Angka Brahmin dan Angka Kharositi

Aryabhata India India Varahamihira

Yin dan Yang dalam perubatan

China China

Membuat kertas

SENI BINA

YUNANI

ROM ROM

CHINA CHINA

INDIA

~~ Aqueduct (saliran Aqueduct (saliran air) air) ~~ Colloseum (tempat Colloseum (tempat ~ Pertunjukkan teater ~ Pertunjukkan teater dan sukan) dan sukan)

~~ Tembok Besar Tembok Besar China China ~~ Tembok Batu Tembok Batu ~ Kota Larangan ~ Kota Larangan ~~ Kuil & pagoda Kuil & pagoda

~~ Acropolis Acropolis ~~ Pantheon Pantheon

~Stupa Besar ~Stupa Besar di Ranchi di Ranchi ~Kompleks kuil ~Kompleks kuil di Gua Ajanta di Gua Ajanta

YUNANI YUNANI

Hesoid – Puisi “ Theologi” dan *works and Days” Homer- “ Illiad” and “ Odyssey”

ROM ROM SASTERA SASTERA

Ciciero dan Virgil (penulis dan penyajak)

INDIA INDIA

Mahabrata dan Ramayana. 3 bentuk sastera-vedik,epik dan sajak Bahasa Persuratan ialah Bahasa Sanskrit

CHINA CHINA

Ssu Ma Chien- “ShihChi” Tu Fu, Li po (puisi)

YUNANI YUNANI

Bahasa Yunani digunakan du Yunani dan wilayah taklukan.

BAHASA BAHASA

INDIA INDIA

Masyarakat Dravidia

Telegu Malayalam Kannada

Masyarakat Indo Aryan

Hindi Urdu Punjabi Kasmiri

China China

Mandarin Wu Hunanis Kiangsi Hakka Kantonis Fukien

SISTEM SOSIAL SISTEM SOSIAL

YUNANI YUNANI

ROM ROM

ATHENS

SPARTA

Warganegara Warganegara Bukan Warganegara Hamba Warganegara Pekerja, Artisan, Pedagang Helot Bukan Warganegara Hamba

SISTEM SOSIAL SISTEM SOSIAL

INDIA INDIA

CHINA CHINA

Brahmin Ksyastria

Atasan (Maharaja, Bangsawan, Sida) Bawahan (Petani, Artisan) Hamba

CONFUCIUS Sarjana Petani Tukang Pedagang

Vaisya Sudra

POLITIK Yunani- Demokrasi ROM- Republik SUKAN Sukan Olimpik AGAMA Hindu,Buddha, Taoisme Islam, Kristian.

SUMBANGAN TAMADUN SAINS &TEKNOLOGI Teorem Pythogoras Prinsip Archimedes

FALSAFAH Legalisme, Stoisme

BAHASA Bahsa Latin – Agama KristianBahasa Sanskrit- Agama Buddha dan Hindu.

SASTERA Illiad, Oddesey, Mahabharata, Ramayanan.

SENI BINA Aqueduct, Colleuseum, Tembok Besar China.

Definisi

Agama Agama Kepercayaan atau ajaran yang dianuti Kepercayaan atau ajaran yang dianuti Pegangan kepercayaan Pegangan kepercayaan Pedoman hidup Pedoman hidup

Ajaran Ajaran Aspek kepercayaan dalam Aspek kepercayaan dalam sesuatu agama sesuatu agama

Kepentingan Agama Kepentingan Agama

Pedoman/Panduan Pedoman/Panduan Hidup Hidup

Pengaruhi Falsafah Pengaruhi Falsafah Hidup Hidup

Mendisiplinkan Mendisiplinkan Masyarakat Masyarakat

Capai Capai Kesejahteraan Kesejahteraan

Jawapan Kepada Jawapan Kepada Persoalan Persoalan

Asal India

Pengasas Tiada

Kitab Veda

Pegangan/Prinsip 1. 3 fungsi tuhan : ~ mencipta (Brahma) ~ memelihara (Vishnu) ~ membinasa (Siva) 2. Mempunyai 6 aliran:~ Saivisme ~ Vaishnavisme ~ Saktham ~ Ganapathyam ~ Kaumaram ~ Saura 3. Percaya Hukum Karma & kelahiran semula 4. Matlamat – Moksya (Kebebasan Mutlak)

ASAL ASAL India India

PENGASAS PENGASAS Siddharta Gautama Siddharta Gautama

KITAB KITAB Tripitaka (Sutta Pitaka, Tripitaka (Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka & Vinaya Pitaka & Abhidhamma Pitaka) Abhidhamma Pitaka)

PEGANGAN/PRINSIP PEGANGAN/PRINSIP 1. Empat Kebenaran Mulia: 1. Empat Kebenaran Mulia: ~~ Dukka penderitaan Dukka penderitaan ~~ Samudaya sebab penderitaan Samudaya sebab penderitaan ~~ Nirodha nafsuyang membawa penderitaan Nirodha nafsu yang membawa penderitaan ~ Margacara memadamkan nafsu dan keinginan ~ Margacara memadamkan nafsu dan keinginan 2. Jalan Mulia Berlapis Lapan : : 2. Jalan Mulia Berlapis Lapan ~~ Kepercayaanyang betul Kepercayaan yang betul ~~ Tujuan yang betul Tujuan yang betul ~~ Pertuturan yangbaik Pertuturan yang baik ~~ Perbuatanyang baik Perbuatan yang baik ~~ Hidupyang baik Hidup yang baik ~~ Usahayang baik Usaha yang baik ~~ Fikiran yangbaik Fikiran yang baik ~~ Renungan yangbaik Renungan yang baik 3. Matlamat –– Nirvana 3. Matlamat Nirvana

LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 1. Asal 1. Asal ~~Makkah Makkah 2. Pengasas 2. Pengasas ~~Nabi Muhammad Nabi Muhammad 3.Kitab 3.Kitab ~~Al-Quran Al-Quran

PEGANGAN/PRINSIP PEGANGAN/PRINSIP a) 22teras :-:a) teras ~~akidah : :keyakinan terhadap Allah akidah keyakinan terhadap Allah ~~syariah : :undang-undang berasaskan al-Quran & Hadis syariah undang-undang berasaskan al-Quran & Hadis b) Rukun Iman : : b) Rukun Iman ~~Percaya kepada Allah s.w.t Percaya kepada Allah s.w.t ~~Percaya kepada Malaikat Percaya kepada Malaikat ~~Percaya kepada kitab-kitab Percaya kepada kitab-kitab ~~Percaya kepada para nabi dan rasul Percaya kepada para nabi dan rasul ~~Percaya kepada hari kiamat Percaya kepada hari kiamat ~~Percaya kepada qadha dan qadar Percaya kepada qadha dan qadar c) Rukun Islam : : c) Rukun Islam ~~Pengakuan “tiada Tuhan yang disembah melainkan Pengakuan “tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah” Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah” ~~Wajib menunaikan solat lima waktu sehari semalam Wajib menunaikan solat lima waktu sehari semalam ~~Wajib berzakat Wajib berzakat ~~Wajib berpuasa pada bulan Ramadhan Wajib berpuasa pada bulan Ramadhan ~~Menunaikan fardu haji di Makkah bagi yang mampu Menunaikan fardu haji di Makkah bagi yang mampu

ASAL

NABI/ PENGASAS

KITAB

PEGANGAN/ PRINSIP

Jurusalam/ Palestine

Jesus Christ

Bible (Old 1. Hari Ahad – khas untuk kegiatan Testament & keagamaan New Testament) 2. Terbahagi kepada mazhab Katolik, Protestant dan lain-lain Analekta 1. Prinsip moral yang tinggi :~ perikemanusiaan (ren) ~ kesusilaan (li) ~ taat kepada ibu bapa (xiao) 1. Tumpu pada konsep Tao (jalan) 2. Setiap tindakan ditentukan Tao 3. Manusia tidak harus ambil sebarang tindakan terhadap apa yang berlaku (wu-wei) ~ merosakkan dunia 4. Manusia tidak boleh mengubah sesuatu ke arah kebaikan

Negeri Lu, Shantung (China)

Confucius

Negeri Chu, China

Lao Tze

Tao Te Ching

Soalan 1 Tamadun Rom dan Yunani telah memperlihatkan pencapaian dan kemajuan yang tinggi dan kompleks dalam aspek politik. a) Bincangkan sistem demokrasi yang diamalkan dalam Tamadun Yunani (10 markah) b) Huraikan sistem pemerintahan bercorak republik yang terdapat dalam Tamadun Rom (10 markah)

Soalan 2 Sistem perundangan merupakan suatu aspek yang diberi penekanan oleh pemerintah tamadun awal khususnya dalam Tamadun Rom, Yunani, China dan India. a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan ciri-ciri perundangan berasaskan prinsip legalisme yang dipraktikkan pada zaman Dinasti Chin di China ( 10 markah ) b) Pada pendapat anda, mengapakah sistem perundangan penting kepada sesuatu tamadun ?

( 10 markah )

•Shih Huang Ti •Alexander The Great •Chandragupta Maurya Soalan 3 a) Bincangkan sumbangan Shih Huang Ti dan Alexander The Great dalam Tamadun China dan Yunani ( 12 markah ) a) Pada pendapat anda, apakah faktor yang membolehkan Chandragupta Maurya membentuk sebuah empayar yang luas di India semasa pemerintahannya ? ( 8 markah ) Soalan 4 Kepercayaan dan agama seperti agama Hindu, Buddha dan Islam berperanan penting dalam mempengaruhi aspek kehidupan manusia khususnya dalam bidang falsafah hidup. a) Apakah yang anda faham dengan konsep agama ? ( 4 markah) a) Pada pendapat anda, mengapakah agama penting kepada kita ? ( 6 markah ) a) Apakah yang anda faham tentang agama Islam ? ( 10 markah )

Soalan 5 Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam Tamadun Rom, Yunani, China dan India. • Matlamat utama pendidikan dalam tamadun China ialah lulus peperiksaan awam . Bagaimanakah peperiksaan awam dikendalikan ? ( 8 Markah ) Nyatakan perbezaan matlamat pendidikan di Athens dan Sparta . ( 4 Markah ) Bincangkan kesan-kesan perkembangan pendidikan dalam tamadun Yunani, Rom, China dan India. ( 8 Markah )

b) c)

Soalan 6 a) a) Dengan contoh-contoh yang sesuai, buktikan perkembangan seni bina dalam Tamadun Rom . ( 14 Markah ) Antara falsafah terawal yang berkembang dan direkodkan di dunia ialah falsafah India . Terangkan tentang falsafah tersebut. ( 6 Markah )

Soalan 1 (a)
Wujud Lelaki Sidang Cadangan Putus Penuh Ahli wujud Dewan Perhimpunan dan Majlis lelaki menjadi anggota Dewan ( 6 bulan) Dewan bersidang 3 kali sebulan ahli Dewan boleh memberi cadangan tentang dasar kerajaan keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis Dewan berkuasa penuh terhadap ahli Majlis, majistret dan juri ahli Majlis – majistret dan juri yang dilantik Dewan

7 X 2 : Maksimum 10 Markah Soalan 1 (b)
Ketua Konsul Senat Bangsa Tugas Himpun Lulus Di ketuai oleh Presiden Dibantu 2 Konsul Terdapat Dewan Senat Dewan Senat terdiri daripada golongan bangsawan Dewan Senat bertugas membincangkan hal pentadbiran dan merangka perundangan Dewan Perhimpunan terdiri daripada rakyat Rom Dewan Perhimpunanmeluluskan keputusan Dewan Senat

7 X 2 : Maksimum 10 Markah

Soalan 2 (a)
Berat Tegas Belas Pelihara Raja berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan kolektif undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkahlaku manusia tidak harus wujud rasa belas kasihan dalam menjalankan undang- undang undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua pun untuk membendung tindakan liar manusia raja mesti memiliki kuasa yang utuh

5 X 2 : 10 Markah Soalan 2 (b)
Kawal Aman Sejahtera Adil Seragam Hukuman Sumber mengawal tingkahlaku manusia menjaga keharmonian manusia dan masyarakat (membentuk kehidupan yang aman) menjamin kesejahteraan rakyat menjamin pemerintahan yang adil mewujudkan keseragaman undang-undang menjamin keadilan kerana hukuman berasaskan bukti yang kukuh menjadi sumber rujukan hakim-hakim

7 X 2 : Maksimum 10 Markah

Soalan 3 (a)
Shih Huang Ti Satu Empayar Auto Lantik Tembok Alexander The Parsi Kuasa Takluk Sebar Bandar menyatukan seluruh kerajaan kecil di China kelahiran empayar memerintah secara autokratik (tegas dan mutlak) menghapuskan kuasa golongan bangsawan dengan melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir membina Tembok Besar China untuk mempertahankan empayar China daripada serangan orang gasar Great menguasai Parsi, Mesir, Turkistan dan Samarkand menguasai seluruh kawasan Laut Mediterranean menakluki empayar Parsi dengan gabungan tentera Macedonia dan Yunani menyebar dan memperkembangkan kebudayaan Hellenistik ke kota-kota utama empayar Yunani seperti Syracuse di Itali, Iskandariah dan Antioch muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan baru seperti bandar Iskandariah di Mesir

10 X 2 : Maksimum 12 Markah

Soalan 3 (b)
Pusat Unit Wizurai Satu Tentera wujud pemerintahan pusat yang kuat penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya pasukan tenteranya yang besar dengan 600 ekor gajah, 1000 orang tentera berkuda dan10,000 orang infranti

5 X 2 : Maksimum 8 Markah

Soalan 4 (a)
Anut Pegang Pedoman kepercayaan atau ajaran yang dianuti pegangan kepercayaan pedoman hidup

3 X 2 : Maksimum 4 Markah

Soalan 4 (b)
Pedoman Falsafah Disiplin Sejahtera Jawab pedoman/panduan hidup pengaruhi falsafah hidup mendisiplinkan masyarakat capai kesejahteraan jawapan kepada persoalan

5 X 2 : Maksimum 6 Markah

Soalan 4 (c)
Asal Nabi Kitab Akidah Undang Iman berasal dari Makkah nabinya ialah Nabi Muhammad kitab suci -Al-Quran akidah : keyakinan terhadap Allah undang-undang berasaskan al-Quran & Hadis Rukun Iman : Percaya kepada Allah s.w.t Percaya kepada Malaikat Percaya kepada kitab-kitab Percaya kepada para nabi dan rasul Percaya kepada hari kiamat Percaya kepada qadha dan qadar

Islam

Rukun Islam : Pengakuan “tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah” Wajib menunaikan solat lima waktu sehari semalam Wajib bezakat Wajib berpuasa pada bulan Ramadhan Menunaikan fardu haji di Makkah bagi yang mampu

7 X 2 : Maksimum 10 Markah

Soalan 4 (c)
Kawal Tipu Kurung Calon Daerah Chun Jen Maharaja peperiksaan dikawal dengan ketat supaya tidak berlaku penipuan jika calon melakukan penipuan , dia akan dihukum mati pemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaan calon yang menduduki peperiksaan dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan tahap Hsiu Tai diadakan di daerah sebanyak 2 kali dalam 3 tahun. tahap Chun Jen diadakan di ibu kota daerah iaitu sekali dalam 3 tahun. tahap Chin Shih diadakan di ibu kota empayar iaitu di hadapan maharaja.

7 X 2 : Maksimum 8 Markah

Soalan 5 (b)
Athens Melahirkan manusia yang seimbang dari sudut rohani dan jasmani dan setia kepada negara Pendidikan, sukan, muzik, membacalatihan fizikal , kemahiran menggunakan senjata Beza tujuan tumpuan Sparta melahrkan warganegara tentera yang gagah Seni berpidato dan menghafal

2 X 2 : 4 Markah Soalan 5 (c)

. . .

Pusat Lahir Jurutera Kolej Jawatan

banyak sekolah falsafah didirikan dan menjadi pusat cedekiawan melahirkan sejarahwan terkenal seperti Herodutus , Thucydides di Yunani pusat pendidikan di Rom melahirkan jurutera yang dapat membina sistem pengairan,bangunan dan jalan raya dapat melahirkan sekolah dan kolej seperti Kolej Brahmin dan Universiti Agama Buddha iaitu Nalanda mengatasi buta huruf dan mendapat jawatan dalam pemerintahan

5 X 2 : Maksimum 8 Markah

Soalan 6 (a)
Colloseum Kubah Ukur Penonton bangunan berbentuk kubah dengan ukuran ketinggian 52m ukuran garis pusat luarnya seluas 545m boleh memuatkan seramai 50 000 – 80 000 penonton berfungsi sebagai tempat pahlawan Rom bertarung dan juga sebagai tempat teater pembinaan dimulakan pada tahun 70an dan disiapkan pada zaman Maharaja Flavian

.

Tempat Bina Pantheon Besar Pusat Hadrian Memuja Aqueduct Saliran Aqueduct Bersih Asas

merupakan binaan yang terbesar di dunia yang berbentuk kubah bergaris pusat 44m. pembinaan dibuat pada zaman Maharaja Hadrian berfungsi sebagai tempat memuja , meyimpan patung dewa dan sebagai tempat mengerjakan kerja-kerja awam

saliran air untuk minuman di Rom Aqua Claudia merupakan aqueduct yang terkenal saliran air ini menyalirkan air bersih dari Gunung Ke kota di Rom Teknologi aqueuct adalah berasaskan sistem graviti.

13 X 2 : Maksimum 14 Markah

Soalan 6 (b)
Pusat Lahir Jurutera Kolej Jawatan banyak sekolah falsafah didirikan dan menjadi pusat cedekiawan melahirkan sejarahwan terkenal seperti Herodutus , Thucydides di Yunani pusat pendidikan di Rom melahirkan jurutera yang dapat membina sistem pengairan, bangunan dan jalan raya dapat melahirkan sekolah dan kolej seperti Kolej Brahmin dan Universiti Agama Buddha iaitu Nalanda. mengatasi buta huruf dan mendapat jawatan dalam pemerintahan .

5 X 2 : Maksimum 6 Markah

.