Rekonstruktivisme

• Asal-usul rekonstruktivisme terletak pada pergerakan progresivisme dalam pendidikan. • Ahli-ahli ini berpendapat bahawa masyarakat telah mencapai kemajuan yang pesat dalam sains dan teknologi, tetapi terdapat jurang antara adaptasi budaya dengan realiti masyarakat teknologi. • Perlu membina (reconstruct) nilainilainya agar dapat membuat penyesuaian dengan perubahan-

Ahli-ahli ini juga bercadang :
• Guru-guru dan sekolah hendaklah membuat kajian kritis mengenai budaya dan masyarakat. • Hendaklah mengenal pasti kelemahan-kelemahan, kontroversi dan konflik, dan seterusnya meneroka serta mencari jalan penyelesaian. •

Ahli-ahli ini mempercayai :
• Zaman teknologi merupakan satu tempoh saling bergantungan. Peristiwa di suatu bidang di tempat berlainan di dunia akan mempunyai kesan dalam bidang-bidang tertentu di negara kita. • Mereka cenderung untuk memperkenalkan satu kurikulum yang bersifat antarabangsa. • Soal hidup mati manusia dan pendidikan mempunyai kaitan yang

Ciri-ciri Rekonstruktivisme
1.Mengkaji secara kritis warisan budaya. 2.Mengkaji isu-isu yang kontroversial. 3.Bertujuan untuk membawa perubahan sosial yang membina. 4.Memupuk satu sikap untuk sering membuat perancangan. 5.Melibatkan guru-guru dan pelajarpelajar dalam program-program perubahan sosial, pendidikan, politik dan ekonomi sebagai satu alat pembaharuan kebudayaan.

• Penekanan terhadap isu-isu sosial telah mendorong ahli-ahli rekonstruktivisme untuk mencadangkan dasar-dasar pendidikan yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan dan dunia yang penting. • Menggalakkan penggubalan dasar yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi ras dan kemiskinan. • Program-program pendidikan seperti pendidikan imbuhan, integrasi sekolah serta pendidikan dwibahasa dan dwibudaya adalah sejajar dengan prinsipprinsip rekonstruktivisme. • Pendidikan antarabangsa telah digalakkan sebagai alat untuk mengurangkan konflik-

• Ahli-ahli ini juga mempercayai suatu susunan sosial yang baru hanya akan wujud dengan syarat para pendidik mencabar pemahaman pengetahuan, pendidikan, persekolahan dan pengajaran yang lama dan seterusnya merancang untuk membawa perubahan pendidikan yang boleh menghasilkan perubahan sosial. • Bidang-bidang pengetahuan yang amat berguna : Antropologi, ekonomi, sosiologi, sains politik dan

• Pendidikan seharusnya dicorak untuk menimbulkan kesedaran kepada pelajar masalah-masalah sosial dan melibatkan mereka secara aktif dalam penyelesaian masalah. • Ahli-ahli ini mementingkan kesamaan dalam masyarakat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful