KEARAH BUDAYA PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

46 KAWAN BAIK
1. Kawan yang baik tak pernah cemburu dengan kejayaan kawan baiknya. Sebaliknya kawan yang baiklah yang paling banyak membantu kawan baiknya untuk mencapai kejayaan.

Bilik Darjah: Antara Kita Dan Kenangan

Benarkah Pendidikan Malaysia Akan Bertaraf Dunia?

KLANG – Pada hari pertama persekolahan semalam, seramai 19 pelajar tahun satu Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Jalan Tepi Sungai di sini terpaksa belajar dalam keadaan tidak selesa di kelas yang asalnya sebuah kandang kuda. (8.1.2008)

Murid Kita : Berikanlah Jika Itu Hak Mereka

Woolfook (1990)
Motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit, mengarah dan mengawal minat serta tingkahlaku murid. Oleh yang demikian, emosi murid harus diurus dengan berkesan supaya emosi mereka sentiasa stabil untuk meneruskan aktiviti dalam pembelajaran mereka

PENGURUSAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH PERSEKITARAN BILIK DARJAH

PERSEKITARAN FIZIKAL

PENGURUSAN P&P

PERSEKITARAN SOSIO-EMOSI

MENYERONOKKAN

SOSIAL YANG HARMONI

EMOSI YANG STABIL

BERKESAN

PROSES PEMBELAJARAN BERKESAN

KONSEP PENGURUSAN BILIK DARJAH
 Tindakan

dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik darjah  Wujudkan bilik darjah yang kondusif  Menghadapi tingkahlaku murid  Bagaimana guru dapat menarik perhatian murid?

GURU SEBAGAI PENGURUS BILIK DARJAH YANG BERKESAN
 Mendapatkan

kerjasama murid  Mengurus persekitaran bilik darjah  Guru sebagai model yang baik– saling hormat menghormati  Memastikan rutin bilik darjah berjalan lancar.  Majoriti murid sukakan guru.

SUASANA BILIK DARJAH YANG BERKESAN

FAKTOR MEMPENGARUHI PENGURUSAN BILIK DARJAH BERKESAN
B. Faktor Sosial
 Membina

peraturan –menentukan perkara boleh / tidak boleh dilakukan.  Prosedur semasa menjalankan aktiviti dalam bilik darjah  Interaksi sosial – guru murid, murid murid; ada prosedur dan bersopan  Tanggungjawab P&P , tugas rutin dan keselamatan

C. Faktor Emosi a. Gaya Kepimpinan Guru  autoritarian – kawal murid melalui ganjaran & hukuman – wujud suasana tertekan & tidak kondusif-emosi murid terganggu.  Demokratik – guru berkongsi tanggungjawab dengan murid – galakan dan tidak mendesak murid untuk mencapai pencapaian yang tinggi – emosi murid tidak tertekan.  Laissez-faire – kebebasan tanpa had – bilik darjah tidak terurus, kucar kacir, tugasan tidak mencukupi – emosi murid tidak terkawal. b. Motivasi – sentiasa memberi peneguhan positif dan galakan untuk membina suasana positif, melibatkan murid secara aktif, hubungan yang baik, komunikasi dua hala walaupun pelajar berbeza dr segi hubungan etnik.

c) Guru perlu sentiasa mencuba aktiviti yang baru agar dapat merangsang minda dan idea muridmurid bagi menggalakkan komunikasi sesama mereka dan guru (serapkan nilai kebudayaan). d) Perbetulkan kesilapan murid dengan kaedah yang betul agar mereka sedar dan tidak mengulanginya semula disamping merangsang mereka melakukan perkara yang baik. e) Beri perhatian terhadap murid terutama yang berbeza budaya dan persekitaran bilik darjah.

f) Berikan respon yang sesuai kepada mereka agar mereka rasa dihargai. g) Prihatin terhadap keperluan, pandangan dan perasaan murid yang berbeza budaya. h) Minta pandangan dan bantuan mereka dalam memilih aktiviti tanpa ada rasa diskriminasi kaum. i) Berfikir baik dan buruk tentang sesuatu sebelum bertindak agar tidak tersilap langkah.

GANJARAN
JENIS GANJARAN SIMBOL CONTOH nombor, bintang, dan lainlain. pelajar, pengiktirafan secara lisan, sijil atau pelekat. AKTIVITI Aktiviti yang menarik seperti lawatan.

PENGIKTIRAFAN Mempamerkan kerja

BAGAIMANA SEORANG GURU MENGURUS TINGKAHLAKU PELAJAR

EMOSI DAN SOSIAL
• ADIL, JUJUR DAN TELUS • MENJADIKAN SEORANG GURU YANG BERMAKNA KEPADA KEPADA PELAJAR • NILAI DAN KEPERCAYAAN GURU TERHADAP PELAJAR • ADAB DALAM MENDIDIK • KREATIVITI • TIDAK MUDAH BERPUTUS ASA

PETUNJUK GURU BERKESAN DALAM PENGAJARAN DAN PENGURUSAN SOSIO-EMOSI PELAJAR

 Seronok ke sekolah  Seronok ke kelas  Di sukai pelajar  Mampu meyelesaikan masalah  Mengutamakan pelajar  Suasana P&P hidup  Pelajar seronok  Mengenali pelajar  Peka dengan keperluan pelajar

RUMUSAN
Pengurusan bilik darjah didefinisikan sebagai tindakan dan strategi yang digunakan untuk kekalkan peraturan bilik darjah.  Banyak faktor yang mpengaruhi pengurusan persekitaran bilik darjah – fizikal, sosial & emosi  Rutin bilik darjah merujuk kepada pengurusan yang perlu dijalankan seharian dalam bilik darjah.  Masalah disiplin bilik darjah – sebarang tingkah laku yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran, hak murid lain untuk belajar,rasa tidak selamat fizikal dan emosi serta merosakkan harta benda sekolah.

Penyebab utama masalah disiplin – bosan, tugasan tidak menarik, tidak mencabar, tidak upaya membuat tugasan, terlalu lama,  pengurusan yang lemah, tidak adil, interaksi sosial positif dan konsep kendiri rendah  Cadangan cara mengendalikan masalah disiplin – amaran konstruktif, hukuman, pencegahan tingkahlaku dan mengurus disiplin  Strategi disiplin yang sesuai boleh digunakan untuk mengendalikan murid dan mengurus tingkahlaku mereka.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sah siah Cem Aka erla dem ng ik T erju lang

DAE 5646

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful