Disiplin Asertif Canter

communicate to students that you are serious about teaching and about maintaining a classroom in which everyone’s rights are respected’
(Carolyn M.Evertson, Edmund T.Emmer, MurrayE.Worsham:153).

Pada pandangan ketiga-tiga

orang di atas ini, Model Disiplin Asertif membantu guru mengajar dan menguruskan bilik darjah secara efektif sekaligus memastikan setiap murid dihormati di dalam kelas

Dipelopori oleh Lee Canter.

Membentuk satu hubungan dan persekitaran yang positif antara guru dan murid.

Guru menyatakan dengan jelas tentang kehendak dan perasaannya kepada pelajar.

MODEL ASERTIF CANTER Sesiapa yang ingkar, akan menerima akibatnya

Satu set peraturan digubal oleh guru

Sesiapa yang mengikut peraturan akan menerima penghargaan positif

Mereka medapati ramai guru kurang

daya mengawal tingkah laku yang tidak ingin berlaku dalam bilik darjah.
Model ini telah beransur-ansur

menggantikan pendekatkan disiplin autoratif yang diutamakan pada tahun 1970-an.

Falsafah disiplin Asertif adalah

berlandaskan kepentingan pematuhan murid untuk menbentuk alam belajar yang kondusif serta berkesan untuk pembelajaran.

PRINSIP-PRINSIP MODEL ASERTIF CANTER

Model ini mempunyai beberapa prinsip

tersendiri. Menurut Marlene Canter,  “guru mempunyai hak untuk menentukan dan mengamalkan peraturan dan mengarahkan murid untuk mematuhinya”.

1. Guru harus memberi pengukuhan pada tindakan yang wajar. pTanggungjawab merupakan nadi disiplin asertif dan guru harus bersifat asertif ketika mengawal kelas.
  

2. Guru harus merangka sistem ganjaran dan dendaan yang boleh dijadikan rujukan murid mengenai tingkah laku yang baik dan buruk.

 

pCanter juga memberi pandangan beliau terhadap guru asertif. Menurut Canter, “guru asertif menggangap murid mereka sebagai pesalah”. pPada pandangan mereka jika mereka ingin mengawal kelas tersebut dan mengajar dengan berkesan mereka hendaklah sentiasa bersifat tegas . pPerbuatan mereka ini memberi rasa tidak tidak selesa kepada murid-murid di dalam kelas yang diajar oleh mereka.

Mengikut Disiplin Asertif Canter, guru berkuasa menetapkan peraturan bilik darjah. pGuru berhak merancang peraturan bilik darjah dan meminta murid mematuhinya. pMurid yang mematuhi peraturan itu akan diberi ganjaran dan disebaliknya.

3.

Ciri - ciri Guru Asertif

Ciri-ciri Model Disiplin Asertif Canter

1.Guru harus memberi pengukuhan pada tindakan yang wajar. 2. 3.Tanggungjawab merupakan nadi disiplin asertif dan guru harus bersifat asertif ketika mengawal kelas.

 

3. Selain

itu, guru harus merangka system ganjaran dan dendaan yang boleh dijadikan rukukan murid mengenai tingkah laku yang baik dan buruk.

 

4. Canter juga memberi pandangan beliau terhadap guru asertif. Menurut Canter, “ guru asertif mengganap murid mereka sebagai pesalah”.

5. Pada pandangan mereka jika mereka ingin mengawal kelas tersebut dan mengajar dengan berkesan mereka hendaklah sentiasa bersifat tegas. 6. Perbuatan mereka ini member rasa tidak selesa kepada murid-murid di dalam kelas yang diajar oleh merka. 7. Mengikut Disiplin Asertif canter, guru berkuasa menetapkan peraturan bilik darjah.

 

 

Cara Aplikasi Disiplin Asertif

Jangan layan sebab yang ingin

diterima untuk tingkah laku yang tidak diingini. Tentukan peraturan yang guru hendak melaksanankannya dalam bilik darjah. Tentukan akibat negatif kerana tidak mematuhi peraturan bilik darjah.

Jangan teruskan menghukum jika

teknik perbincangan boleh megurangkan situasi ketegangan.

Tentukan akibat positif untuk

tingkah laku yang sesuai, misalnya peneguhan positif atau ganjaran kumpulan pun boleh dipertimbangkan.

Mengorganisasi suatu perjumpaan

dengan murid-murid dan menjeladakan keperluannya peraturan bilik darjah dipatuhi. Boleh menyuruh murid menyalin peraturan bilik darjah, dan kemudian menyuruh mereka membawa balik rumah untuk ditandatangani oleh ibu bapa mereka. Merancang program latihan asertif dan melaksanakannya dengan secepat mungkin.

Memahirkan diri dengan teknik

asertif: - Apabila t/l yang tidak dingin berlaku, ambil tindakan mengikut peraturan bilik darjah dengan serta merta. - Mengenal pasti sebab berlakunya dan menberi respons dgn t/l yang sesuai - Belajar menggunakan teknik memecah rekod dengan mengulang arahan dua atau kali

- Belajar mengaplikasikan teknik ulangan positif yang merupakan cara mengulangi peraturan supaya semua muroid mengetahui apa yang patut dilakukan. - Mengggunakan pujian kedekatan dengan memuji murid sedekat dengan rakan sedarjah yang bertingkah laku buruk.

Sekiranya murid baru yang tidak

mengetahui tingkah laku dajah yang diingini, mengajar mereka dengan peraturan bilik darjah atau melalui main peranan untuk menggalakan tingkah laku yang bertanggungjawab.

Kelemahan

akukan salah laku tidak boleh dianggap kebersanan program disiplin

oritarian di mana pelajar hanya akur kepada kehendak guru. Murid pe

Sekian , Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful