You are on page 1of 42

PJM3112

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN PENDIDIKAN
JASMANI DAN SUKAN
TAJUK:
PROGRAM PEMBANGUNAN
SUKAN

DISEDIAKAN OLEH:
PISMP PJK / AMBILAN JANUARI

2011

TAJUK-TAJUK

TUJUAN PEMBANGUNAN
SUKAN
Laksanakan program secara menyeluruh
Wujudkan program latihan yang
sistematik
Lahirkan atlet remaja yang berpotensi
Lahirkan pegawai sukan dan jurulatih
yang berkualiti
Pantau perlaksanaan program di pusat
latihan

TERAS STRATEGIK
PEMBANGUNAN SUKAN
1. Memperkukuhkan jentera sukan
negara dan keupayaan institusi dan
persatuan sukan, galak pencapaian
yang lebih baik dalam sukan
2. Membangunkan budaya sukan
3. Menggalakkan gaya hidup aktif dan
sihat

TERAS 1
Memperkukuhkan jentera sukan
negara dan keupayaan institusi dan
persatuan sukan, galak pencapaian
yang lebih baik dalam sukan

SEKTOR KERAJAAN
Penekanan kepada 8
sukan teras
Anjur program latihan
utk pemegang jawatan
Tupuan kepada
pengurusan&pentadbira
n
Akta Pembangunan
Sukan 1997,
diperluaskan
Sabah&Sarawak

SEKTOR SWASTA
Sedia peluang
Menyediakan
kemudahan rekreasi
Rancangan jangka
masa panjang
Pengurusan kemudahan
sukan&rekreasi
Sediakan peluang utk
generasi masa depan
TID

TERAS 2
Membangunkan budaya kesukanan di
kalangan rakyat Malaysia melalui
pelbagai aktiviti program sukan
TUJUAN
Pengajuran untuk menarik minat dan
penyertaan lebih ramai
Menggalakkan perlancongan
Menyumbangkan kepada
pertumbuhan industri sukan negara

TERAS 3
Menggaakkan gaya hidup aktif dan
sihat melalui sukan
TUJUAN
Penglibatan di peringkat akar umbi
Promosi manfaat gaya hidup sihat
Mengekalkan kesihatan
Program kesedaran

PROGRAM PEMBANGUNAN
SUKAN

Program Cari Juara


TID
Age Group Competition
Klinik Sukan
Menyeleraskan penyertaan
Kejohanan U12, U15, dan U18
Sports Education Seminar
Program Pembangunan Bakat/Tunas
Cemerlang

ASPEK PENTADBIRAN

Sekolah kerajaan/swasta
MSSD/MSSN/MSSM
Pengurusan/Kejurulatihan
Kemudahan Sukan
Yayasan Sukan
Intensif/Imbuhan
Biasiswa/Skim Tuisyen

KAEDAH MENYUSUN PROGRAM


PEMBANGUNAN UNTUK
JURULATIH

1) KEPERLUAN
Persatuan menentukan keperluan dalam
bidang sukan
Menetapkan bentuk & peringkat
kepakaran yang diperlukan mereka.
Memikirkan teknik/cara melahirkan atlet
Contoh: sama ada memilih jurulatih di
peringkat tempatan, kebangsaan atau
antarabangsa

KAEDAH MENYUSUN PROGRAM


PEMBANGUNAN UNTUK
JURULATIH

2) PERINGKAT

Menentukan bilangan jurulatih yang


diperlukan di tiap-tiap peringkat itu
dalam tempoh masa lima tahun
Memikirkan sumber, kemudahan,
peralatan & tenaga pengajar yang akan
melatih mereka.
Mudah merancang latihan jika terdapat
segala kemudahan yang diperlukan.

KAEDAH MENYUSUN PROGRAM


PEMBANGUNAN UNTUK
JURULATIH

3) MENGENAL PASTI
Persatuan sukan harus dapat mengenal
pasti jurulatih yang berkemahiran
tinggi untuk :
Memberi latihan yang teratur.
Membantu merancang program latihan.

Berhubung dengan badan-badan sukan


yang lain untuk mengendalikan latihan.
Minta pendapat daripada negara lain

KAEDAH MENYUSUN PROGRAM


PEMBANGUNAN UNTUK
JURULATIH

4) MERANCANG
Latihan jurulatih boleh dirancang
untuk mencapai matlamat latihan.
Hal ini kerana latihan jurulatih
memerlukan latihan yang sistematik.
Rancangan tersebut mesti mengikut
keperluan jurulatih yang sering
berubah-ubah.

KAEDAH MENYUSUN PROGRAM


PEMBANGUNAN UNTUK
JURULATIH

5) MEMIKIRKAN SUMBER
Penyediaan Latihan KBS
Latihan Kejurulatihan MSN
Bantuan Latihan Jurulatih peringkat pusat
MOM
Tenaga kerja pensyarah dan guru boleh
digunakan untuk mengadakan latihan
jurulatih.

CIRI-CIRI PROGRAM LATIHAN


JURULATIH

1) PERINGKAT
Latihan jurulatih terdiri daripada empat
peringkat:

Tahap asas: Jurulatih bertugas dalam kalangan


mereka yang baru melibatkan diri dalam
sukan.
Tahap pertengahan: Melatih peserta di
peringkat daerah.
Tahap lanjutan: Melatih peserta di peringkat
negeri.
Tahap tinggi: Melatih peserta di peringkat
kebangsaan.

CIRI-CIRI PROGRAM LATIHAN


JURULATIH
2) BAHAGIAN KURSUS LATIHAN
Bhg Pertama Merupakan pengetahuan
teknik tertentu, seperti teknik sukan,
strategi dan perancangan latihan.
Bhg Kedua Teori kejurulatihan, seperti
psikologi, psisiologi, biomekanik, prinsip
latihan, kecederaan ahli sukan, pemakanan
dll.
Bhg Ketiga Pengalaman amali (bidang
yang penting dalam kursus sukan).

CIRI-CIRI PROGRAM LATIHAN


JURULATIH
3) PENSIJILAN
Sangat penting menganugerahkan sijil
kepada ahli sukan yang berjaya
mengikuti kursus pada setiap peringkat.
Sijil menjadi perangsang kepada
mereka meneruskan latihan.
Latihan kejurulatihan menjadikan
mereka lebih cekap mengendalikan
kegiatan sukan.

SUMBER & PELUANG


LATIHAN KEJURULATIHAN
SUKAN
1) KERJASAMA
Kerjasama yang erat antara sumber-sumber
yang telah memberi latihan kejurulatihan.

2) KLINIK SUKAN
Jurulatih yang berwibawa di peringkat
kebangsaan dan antarabangsa sering menjadi
tenaga pengajar bagi kursus jurulatih
peringkat perintis.
Perkhidmatan pakar-pakar klinik sukan boleh
diperolehi daripada mereka.

SUMBER & PELUANG


LATIHAN KEJURULATIHAN
SUKAN
3) KLINIK TEORI KEJURULATIHAN
Meliputi psisiologi sukan, biomekanik dan teori
latihan sukan.
Perkhidmatan didapatkan daripada pusat
latihan sukan di peringkat institut perguruan,
universiti, hospital tempatan dll.

4) PRAKTIKAL
Dijalankan oleh guru PJK dan pensyarah pusat
IPT.

MERANGKA RANCANGAN
LATIHAN KEJURULATIHAN
SUKAN

Menentukan bentuk, jenis & bidang


pengetahuan yang perlu disampaikan bagi
tiap-tiap peringkat latihan kejurulatihan itu.
Menetapkan peruntukan masa untuk
menyiapkan tiap-tiap tajuk dalam kursus
latihan itu dengan menyusun
penjadualannya secara tersusun.
Menentukan sumber yang berbentuk
kemudahan, alat tulis menulis,
kelengkapan & tenaga pengajar bagi tiaptiap peringkat kursus latihan.

Mengadakan program latihan untuk


melahirkan jurulatih yang cekap &
berkelayakan bagi tiap-tiap peringkat latihan.
Menentukan tenaga pengajar yang bertauliah
bagi tiap-tiap tahap latihan.
Mengeluarkan tawaran mengenai kursus
latihan daripada perstuan sukan, pusat latihan
sukan @ institusi pendidikan.
Jurulatih yang telah berjaya menamatkan
kursus di peringkat tertentu hendaklah diberi
pengikhtirafan dalam bentuk pensijilan.
Peringkat pertandingan sukan yang berlainan
memerlukan jurulatih yang berlainan kaliber
mereka.
Oleh itu, jurulatih digalakkan mengikuti
program latihan mengikut peringkat.

KRITERIA PEMILIHAN CALON


JURULATIH

i. Memiliki kecerdasan & kematangan fikiran.


ii. Mempunyai pengetahuan mengenai
pertumbuhan & perkembangan manusia.
iii. Mempunyai motivasi yang tinggi dalam
bidang & perkembangan sukan.
iv. Berminat untuk melibatkan diri dalam
kegiatan sukan jangka panjang.
v. Mempunyai kemahiran mengajar dengan
menyeronokkan & berkesan.
vi. Mempunyai hubungan manusia yang baik,
mesra, ceria & pandai bergaul.
vii.Mempunyai banyak masa yang diperlukan
untuk melatih ahli-ahli sukan kelak.

PRINSIP KEJURULATIHAN
Individu yang pakar dan dapat
membantu mengembangkan bakat.
Menyedari perbezaan individu.
Bermatlamat untuk mencapai
kecemerlangan.
Kepimpinan melalui teladan.
Berketrampilan menarik.
Sukan sebagai cabaran hidup.

BIDANG TUGAS DAN


TANGUNGJAWAB JURULATIH
SUKAN

Menetapkan P&P mengikut individu


dan aktiviti.
Mewujudkan suasana persekitaran
pembelajaran sukan.
Memberi bimbingan yang diperlukan.
Menilai kejayaan individu mengikut
objektif yang telah ditetapkan.

PELAPIS NEGERI

Program ini menumpukan perhatian kepada pembentukan kemahiran


sukan spesifik bagi atlet atlet berumur 13-21 tahun di peringkat
negeri.

Atlet- atlet terbaik ini nanti akan diberi peluang untuk memasuki
Program Pelapis di peringkat zon mahupun

kebangsaan yang

diadakan sebanyak 5-8 sesi seminggu.

Ia bagi memastikan atlet- atlet daripada program ini dapat


meneruskan latihan mereka apabila meninggalkan alam persekolahan
di pusat pusat latihan negeri yang ditubuhkan.

PELAPIS KEBANGSAAN

Kumpulan atlet pelapis kebangsaan adalah merupakan atlet remaja


terbaik negara yang dipilih

Untuk memastikan negara sentiasa mempunyai kumpulan atlet


sokongan kepada atlet elit sedia ada bagi meneruskan cabaran

Para atlet yang dipilih ditempatkan secara sepenuh masa di Majlis


Sukan Negara dan diberi semua kemudahan latihan dan sokongan

Para atlet ini nanti diberi peluang selama dua pusingan Sukan SEA
untuk mempertingkatkan prestasi mereka dan melayakkan diri untuk
ditempatkan di kelompok atlet elit negara.

PELAPIS SERANTAU

Majlis Sukan Negara telah mengembangkan program latihan ke


peringkat serantau (regional)

Ini adalah untuk memastikan lebih ramai atlet berbakat diberi latihan
yang berpanjangan dan sistematik.

Oleh itu sebanyak 2 buah Akademi Serantau telah ditubuhkan di zon


utara (Kompleks Sukan Seberang Prai, P.Pinang) dan zon

selatan

(Stadium Larkin, Johor Bahru).

Akademi akademi ini akan menempatkan atlet terbaik dari negeri


negeri secara sepenuh masa.

PEMERHATIAN BAKAT
SUKAN
1. Aktiviti fizikal
2. Variasi pada pergerakan
3. Pertumbuhan kanak-kanak
4. Tempoh masa latihan

SUMBER
Sekolah kerajaan/swasta
PJ : tonjol bakat
Kokurikulum : khusus di sekolah
Kejohanan Terbuka : pengajuran
pertandingan
Latar belakang murid

MSSD/MSSN/MSSM
Kelab/Persatuan
Persatuan Belia

PEMBANGUNAN ATLIT

PEMILIHAN ATLIT

SEKIAN
TERIMA KASIH