You are on page 1of 17

TEMA 10

A EUROPA FEUDAL SS XII-XV


FRANCIA E O
SACRO EUROPA NO S
IMPERIO XII
NORMANDO
S

POBOS
ESLAVOS.
PPADO DE
KIEV
IMPERIO
BIZANTINO

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
REIS E PARLAMENTOS
• Os reis tratan de afianzar o seu poder perdido co
FEUDALISMO, por eso non aceptan a soberanía do
Emperador, e loitan para imporse ante os señores
feudais.
• Apoianse nas cidades, onde o feudalismo non
pode prosperar, concedéndolles beneficios e
incluso a entrada de algúns membros na CURIA
REXIA.
• Os Parlamentos aconsellaban ó rei en asuntos de
importancia e estaban compostos por nobres
eclesiásticos e mebros influíntes de algunhas
cidades

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
Expansión agraria

• Ampliación do espazo
cultivado.
• Mellora das técnicas
agrarias
• Emprego do ferro nas
apeiros de labranza.
• Consecuencias: Mellora da
alimentación, crecemento
da poboación europea,
incremento do comercio,
expansión das cidades

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
EXPANSIÓN URBANA

A partir do S XI prodúcese en
Europa un crecemento urbano,
como consecuencia do aumento
da produción agraria, que
permitía comerciar co excedente.
Rvitalizáronse as antigas cidades
romanase tamén xurdiron cidades
novas ó longo das vías de
comunicación, coma o Camiño de
Santiago.
Nas cidades instaláronse gremios
de artesáns e comerciantes
agrupados er barrios chamados
BURGOS.

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS
26/02/10
2º E.SO.
A sociedade urbana

Comerciantes, e banqueiros
máis ricos e polos dirixentes
dos principais gremios, que
acaparan o goberno da
cidade.

Resto da poboación
urbana: Mestres dos
gremios, oficiais e
aprendices
pequenos
comerciantes e a
poboación xudea
MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS
26/02/10
2º E.SO.
UNHA NOVA ORDE
SOCIAL
A BURGUESÍA:
MERCADERES,
COMERCIANTES
GRANDES
PROPIETARIOS
QUE VIVEN NAS
CIDADES.

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
MONARQUÍA AUTORITARIA

EXÉRCITO PERMANENTE

BUROCRACIA
NOVA CLASE
SOCIAL
DIPLOMACIA

BURGUESÍA

É O FIN DAS RELACIÓNS


FEUDAIS. SEÑOR / VASALO

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
ESTUDA NAS
CIDADES

ASCENDE CLASE SOCIAL


SOCIALMENTE MÁIS RICA

BURGUESÍA

NON PRECISA
É NECESARIA
O SISTEMA
PARA O REI
FEUDAL

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
CRISE
DEMOGRÁFICA
A PESTE NEGRA MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS
26/02/10
2º E.SO.
A EXTENSIÓN DA PESTE EN
EUROPA

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
CAUSAS
DA PESTE

TRANSMISIÓN DA DESCOÑECEMENTO
MALA FALTA
ENFERMIDADE DO TRATAMENTO
ALIMENTACIÓN DE HIXIENE POLAS RATAS AXEITADO

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS
26/02/10
2º E.SO.
CONSECUENCIAS
DA PESTE

PERDA DE CASI ALTA


A METADE MORTANDADE ABANDONO DAS
DA POBOACIÓN NOS CIDADES
EUROPEA CAMPESIÑOS

A Peste non
só ten DESCENSO DAS
impacto RENDAS INSEGURIDADE
sobre os SEÑORIAIS
pobres e
sobre a
demografía. NON HAI
NON HAI
Igualou a EXCEDENTES
COMERCIO
todo o AGRÍCOLAS
mundo ante
a morte.
Reies,
nobres,
AUMENTO DE PREZOS
burgueses...
26/02/10
MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS
2º E.SO.
Todos iguais.
Os conflictos sociais e políticos
A situación social, está afectada polo impacto da Peste.
Polo tanto os seus efectos terán consecuencias.
1_Loitas campesiñas:
a) Descontento dos campesiños ó non poder
liberarse das cargas señoriais. Moitos emigran ás
cidades.
b) Os señores feudais pretendían subir os
impostos ó campesiñado para recuperarse das
perdas durante a Epidemia.
2_ Revoltas cidadás:
Revoltas populares. Principalmente entre os
distintos segmentos da Burguesía, polo control das
institucións do goberno municipal.
Persecucións contra as minorías, como causa dos
males da sociedade. Extranxeiros, marxinados, e
sobre todo xudeos

MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS


26/02/10
2º E.SO.
MANUEL ALONSO GARCÍA SOCIAIS
26/02/10
2º E.SO.

Related Interests