BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASALAMU’ALAIKUM

NITROGEN CYCLE

 

Keperluan manusia (untuk hidup) Keperluan tumbuhan
   

Protein Asid Amino Nitrogen Etc. lain2 Protein Asid nucliec (DNA, RNA) Hormones chlorophyll Stunt growth Chlorosis Sintesis chlorophyll terencat mengakibat daun berwarna kuning pucat

Keperluan Nitrogen: Sintesis…
   

Kekurangan nutrien: NITROGEN (makronutrien)
  

1.3 Analysing nitrogen cycle and its importance

A student is able to:
  

describe nitrogen cycle, explain the processes involved in nitrogen cycle, explain the importance of nitrogen cycle.

Dari mana nitrogen di peroleh

(Kitar Nitrogen)
Nitrogen Cycle

Suatu laluan di mana atom nitrogen berpindah dari satu organisma ke organisme lain dan di antara organisma dengan persekitarannya

(The pathway by which nitrogen atoms are passed from one organism to another and between organism and their environment)

Nitrogen Cycle

kitar

atom NITROGEN berpindah

dari satu organisma ke organisme lain

di antara organisma dengan persekitarannya

Kitar nitrogen melibatkan empat

PROSES

Kitar nitrogen melibatkan empat PROSES :
Nitrogen fixation Ammonification Nitrification Denitrification

   

KILAT

Kitar nitrogen melibatkan empat PROSES :
Nitrogen fixation Ammonification Nitrification Denitrification

   

Nitrogen fixation

Nitrogen fixation

Nitrogen gas to nitrogen compounds

fixation

Molekul gas kepada compound BERLAKU SEMASA
LIGHTNING & TUNDERSTORM

KILAT DAN GURUH

fixation

Fixation: Cara 1

KILAT DAN GURUH

Membekalkan TENAGA bagi mengoksida gas nitrogen dalam atmosfera kepada oksida nitrogen oksida nitrogen larut dalam air hujan membentuk asid nitrik cair asid nitrik cair bertidak dengan garam mineral dalam tanah membentuk garam nitrate

Fixation: Cara 2 NITROGEN FIXING BACTERIA
 

Terdapat secara bebas dalam tanah Terdapat dalam (nodul) akar tumbuhan legum (kekacang) Bakteria bertindak menurunkan (reduce) nitrogen kepada ammonia atau sebatian ammonium (compound)

 

Penghasilan baja nitrogen…secara industri Melalui fixation PROSES

Nodul AKAR

NITROGEN FIXING BACTERIA

NITROGEN FIXING BACTERIA

ammonification

Ammonia daripada;

organic compound
 

najis Bahan buangan bernitrogen;

urea, haiwan mati

organic compound

ditukarkan kepada kepada

ammonia

ammonification

Dilakukan oleh;


Bakteria dan fungi
 

Yang berperanan sebagai pengurai

(decomposer) dalam ekosistem
Menguraikan jasad organisma mati <proses penguraian; decomposition>

Apa yang berlaku kepada timbunan sampah yang anda buangkan setiap hari !!!

Decomposition
merupakan sebahagian daripada proses

ammonification

nitrification

Ammonium ion to nitrites and nitrates
Dijalankan oleh;

Nitrifying bacteria

Mengoksida ion ammonium kepada nitrites

and nitrates (ion nitrate)

nitrification

ion nitrate di serap oleh tumbuhan

Seterusnya digunakan untuk mengsintesis

protein  Consumer memperoleh nitrogen dalam bentuk protein apabila memakan
tumbuhan atau haiwan

Denitrification

Nitrates back

 

to nitrogen PROSES ini melengkapkan kitar nitrogen Denitrification dilakukan oleh denitrifying bacteria

Merupakan proses yang terbalik daripada proses nitrifying

Proses ini Mengembalikan nitrogen ke

atmosfera

dengan cara menukarkan nitrates kepada gas nitrogen

NITROGEN CYCLE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful