 Contoh  Konsep

rajah

 Jenis-jenis

rajah  Kegunaan rajah  Mentafsir rajah  Rumusan

02/27/10 14:07

1

02/27/10 14:07

2

02/27/10 14:07

3

02/27/10 14:07

4

02/27/10 14:07

5

Rajah tunggal Rajah bersiri

02/27/10 14:07

6

 Rajah

yang menyampaikan keseluruhan maklumat geografi dalam satu rajah

02/27/10 14:07

7

02/27/10 14:07

8

Proses pembentukan hutan sekunder

Hutan asal

Hutan muda/ primer (selepas 60 tahun)

Hutan ditebang dan dibakar

Hutan sekunder tumbuh

Kegiatan pertanian pindah (2-3 tahun)
02/27/10 14:07

Tanah terbiar

9

02/27/10 14:07

10

Rajah kitaran

Gas nitrogen
Hujan yang turun dalam bentuk asid nitrik dan ribut petir menyumbangkan nitrogen secara langsung ke dalam tanah

Pereputan tumbuhan dan haiwan serta bahan buangan haiwan

Tindakan bakteria menyumbangkan nitrat pokok kekacang

Bakteria pengikat nitrogen dalam nodul akar pokok kekacang

Nitrat diserap oleh akar pokok

Haiwan memakan tumbuhan

Tindakan bakteria

nitrat
02/27/10 14:07 11

Rajah kitaran

1.Mengumpul maklumat melalui: penggunaan buku rujukan internet 2.Memilih fakta-fakta penting daripada maklumat 3.Melakar 4.Melengkapkan rajah dengan tajuk dan label

02/27/10 14:07

12

Rajah kitaran

02/27/10 14:07

13

Rajah kitaran

02/27/10 14:07

14

Proses pembentukan hutan sekunder

Rajah aliran

Hutan asal

Hutan muda/ primer (selepas 60 tahun)

Hutan ditebang dan dibakar

Hutan sekunder tumbuh

Kegiatan pertanian pindah (2-3 tahun)
02/27/10 14:07

Tanah terbiar

15

 Merupakan

satu bentuk grafik - memberi gambaran dan makna proses tertentu  Amat sesuai untuk menunjukkan aliran proses atau peringkat kejadian  Setiap proses disusun mengikut urutan nombor, huruf atau anak panah

02/27/10 14:07

16

Rajah aliran

02/27/10 14:07

17

Rajah aliran

1.Kumpul maklumat tentang ciri yang hendak dilukis 2.Pilih fakta-fakta penting 3.Lakar rajah aliran berdasarkan maklumat 4.Gunakan urutan anak panah untuk menunjukkan proses secra berperingkat 5.Masukkan huraian ringkas pada rajah yang dilakar 6.Lengkapkan rajah dengan tajuk yang sesuai.
02/27/10 14:07 18

Rajah aliran

1.Teliti tajuk untuk mengenal pasti kandungan secara keseluruhan 2.Baca aliran atau proses berdasarkan urutan anak panah 3.Baca label dan huraian ringkas yang diberi 4.Buat huraian ringkas atau kesimpulan
02/27/10 14:07 19

Rajah aliran

02/27/10 14:08

20

Peta minda

02/27/10 14:08

21

Peta minda

Jenis rajah yang dilukis untuk meringkaskan maklumat atau maklumat yang padat Peta Mind (Mind Mapping) adalah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan daya ingatan melalui penggunaan minda sebelah kanan

02/27/10 14:08

22

Peta minda

02/27/10 14:08

23

Peta minda

Contoh: Masalah-masalah industri getah yang berlaku di Malaysia Serangan serangga perosak dan penyakit akar pokok Harga getah kurang stabil Kos pengeluaran meningkat Kekurangan tenaga pekerja Hasil kurang kerana pokok tua Saingan daripada getah tiruan dan negara pengeluar lain

02/27/10 14:08

24

Peta minda

02/27/10 14:08

25

Peta minda

02/27/10 14:08

26

Peta minda

Tajuk : Rajah peta minda yang menunjukkan masalah industri getah di Malaysia

02/27/10 14:08

27

Peta minda

02/27/10 14:08

28

Peta minda

Rajah menunjukkan masalah yang dihadapi oleh industri getah di Malaysia. Masalah utama ialah harga getah kurang stabil di pasaran dunia. Kos pengeluaran uga semakin meningkat. Industri getah di Malaysia juga terpaksa menghadapi saingan daripada getah tiruan dan negara pengeluar getah asli yang lain di dunia. Hasil getah juga semakin berkurangan kerana kebanyakan pokok getah pokok getah di kebun-kebun sudah tua. Di samping itu, industri getah di Malaysia juag menghadapi masalah akibat daripada kekurangan tenaga pekerja, serangan serangga perosak, dan penyakit akar pokok.
02/27/10 14:08 29

Peta minda

02/27/10 14:08

30

02/27/10 14:08

31

a) memberikan maklumat tentang bentuk
 Pelbagai

bentuk muka bumi dapat digambarkan jelas berkesan dan
02/27/10 14:08 32

 Lebih

b) Rajah yang menunjukkan aliran dan kitaran Proses perubahan sesuatu kejadian dapat ditunjukkan oleh anak panah.

02/27/10 14:08

33

02/27/10 14:08

34

02/27/10 14:08

35

02/27/10 14:08

36

02/27/10 14:08

37

02/27/10 14:08

38

02/27/10 14:08

39

02/27/10 14:08

40

02/27/10 14:08

41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful