INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS RAJA MELEWAR

KBKK
DISEDIAKAN OLEH: UNIT MATE/ B. INGGERIS/ B. MELAYU PPISMP AMBILAN JULAI 2009 NUR AFIQAH BINTI HASSAN NURFARAH AIDA BINTI JOHARI

JENIS-JENIS GAYA BACAAN

Membaca secara pantas

Skimming

Scanning

MEMBACA SECARA SKIMMING
Kaedah bacaan yang sangat pantas dan dapat mengumpulkan banyak maklumat

PELAKSANAAN KAEDAH SKIMMING
Menyemak prakata isi kandungan dan bab Baca pengenalan Baca beberapa pengenalan ayat dalam sesuatu tajuk perenggan Melihat dan setiap bab membaca Baca tajuk, Menyemak memilih keterangan bahagian ilustrasi, tajuk yang bibliografi ingin dibaca peta, graf, carta.

OVERVIEW - Baca keseluruhan PREVIE W - Baca pendahul uan

REVIEW Bacaan semula

Secara OPIR

INVIEW - Bacaan dalaman

KELEBIHAN BACAAN KAEDAH SKIMMING
A.

B.Dapat mempertingkatkan kepantasan bacaan. C.Menjimatkan masa dan tenaga. D.Mengoptimumkan pemerolehan sumber maklumat E.Dapat membuat pilihan bahan bacaan yang perlu dibaca seterusnya. E. Sesuai untuk ulangkaji.

MEMBACA SECARA SCANNING
Bacaan yang melompat-lompat dan secara cepat untuk mendapatkan maklumat tertentu

Tahap bacaan scanning memudahkan anda memahami objektif pembacaan
Mencari nama orang yang ingin dihubungi di dalam buku alamat Mencari makna di dalam sebuah kamus

DUA TAHAP KAEDAH SCANNING
Mencari maklumat yang mudah yang tidak melibatkan idea yang Rumit. Contoh: Mencari makna dalam di

Mencari maklumat yang memerlukan huraian yang panjang terhadap sesuatu soalan.

kamus.

PELAKSANAAN KAEDAH SCANNING
- Mulakan bacaan dengan menentukan objektif berdasarkan tahap-tahap yang dinyatakan tadi. - Bermula dengan membaca isi kandungan dan indeks.

SECARA KRITIS K WLEARN : Perkara yang telah dipelajari KNOW : Perkara yang perlu diketahui

WANT : Perkara yang hendak diketahui

L -

HOW : Cara untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang tajuk yang dibaca

S
Q R R R

SURVEY
• •

Memulakan

bacaan dengan meneroka secara

keseluruhan terlebih dahulu. • Baca semua tajuk besar kemudian tajuk kecil. • Dibaca secara skimming • Meneroka gambar dan ilustrasi • Baca soalan-soalan jika terkandung dalam akhir bab • Dapatkan gambaran kasar • Boleh dilaksanakan untuk sebuah buku atau hanya

QUESTION
• • Gunakan kata kunci atau perkataan yang digariskan untuk menjawab soalan. • Tuliskan soalan yang ditanya dan ambil sedikit masa untuk mencari jawapan. • Soalan yang tidak berjawab perlulah diselesaikan.

READ
• Bahan dibaca secara terperinci • Tumpuan kepada perkara-perkara penting dan fahamkan contoh-contoh yang diberi • Ulangi sesi membaca dan gariskan perkataan,frasa atau ayat yang penting • Buat nota • Cuba ingatkan dan hafalkan perkara penting sepanjang pembacaan

RECITE
•Menyebut semula • Setelah membaca dan mencatat perkara-perkara penting, cuba jawab beberapa soalan yang anda kemukakan • Buat ayat sendiri untuk jawapan kepada soalan yang ditanyakan • Nyatakan kepada diri perkara yang telah dipelajari setelah selesai satu perenggan • Tanda mana-mana bahagian sukar difahami dan bincangkan

REVIEW
• Proses mengulang kembali (jika terdapat kesukaran) • Proses pengulangan boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa pembaca • Dicadangkan : - Bacaan kedua pada keesokan harinya - Bacaan ketiga pada 2 hari berikutnya KELEBIHAN - Bacaan keempat pada minggu berikutnya Dapat mengingat fakta Mudah menghafal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful