You are on page 1of 27

Sêmina lần 1

 Lại ngọc my
 Đào thị hoài
 Trần thị nhân
 Nguyệt
 Kiên
 Mạnh
 Đạt
Bán duyên
 Bán duyên là gì?

 Đây là những từ mà
những người trong
nghề nói với nhau.
Thực chất đó là công
việc bê tráp trong
đám cưới
Một số hình ảnh
đây là công việc diễn ra từ rất lâu đời
 Những thời điểm ngày nay, nhất là
trong mùa cưới thì
trước đây thì gia nhu cầu này cao hơn,
chủ chỉ mời người đòi hỏi 1 số lượng
quen đến bê tráp, những người bưng bê
tráp nhiều hơn thì
đỡ tráp hộ việc nhờ người quen
là không đủ.

Dịch vụ bán duyên


 cơ sở của nguyên tắc
này là quan điểm duy
vật biện chứng
 Quan điểm duy vật biện
chứng thừa nhận tính chất
thứ nhất của vật chất đối với Xem
ý thức, tính quyết định của
Xem xét
xét
vật chất đối với ý thức. sự
sự vật
vật
theo
theo
quan
quan
điểm
điểm
Vật chất quyết dịnh
Ý thức

Quyết định sự tồn tại


Quyết định nội dung
Là cơ sở của ý thức Phát triển của
Ý thức
Ý thức

Ý thức là chỉ sự phản


ánh của 1 dạng vật
chất sống có tổ chức
cao là con người
Nội dung nguyên tắc
 Phải luôn xuất phát từ hiện thực khách quan, dựa trên
cơ sở nắm vững và vận dụng đúng quy luật khách quan
để tác động làm biến đổi thế giới hiện thực khách quan
 Không giờ chỉ dựa vào ý muốn chủ quan, tình cảm chủ
quan, ý chí chủ quan để đề ra kế hoạch hành động
 Sau khi đã xem xét sự vật theo quan điểm khách quan,
cần phát huy yếu tố chủ quan, tác động ngược trở lại ý
thức đối với vật chất để tận dụng có hiệu quả cao nhất
của những điều kiện khách quan đạt mục tiêu cải tạo
thế giới hiện thực phục vụ lợi ích con người
Những biện pháp tổ chức
và thực hiện ý tưởng kinh
doanh này
Dịch vụ bán duyên

phân tích những  Thiết lập mục tiêu
yếu tố bên ngoài mục tiêu của chúng ta là đáp
ứng được nhu cầu đòi hỏi của
đó là một số điểm mạnh và khách hàng và thực hiện có
điểm yếu của công việc hiệu quả dịch vụ này

 Đặt ra các bước


Điều kiện tài chính thực hiện ý tưởng

 Vai trò của người


sáng lập ra ý tưởng
Điểm mạnh của công việc

 không mất nhiều


thời gian, sức lực
 một điểm hấp dẫn
nhiều bạn trẻ làm
công việc này là
những phong bao
lì xì theo tục lệ
cưới hỏi.
Điểm yếu của công việc
 -nhiều bạn trẻ cùng đánh giá “bán
duyên” không ổn định, chỉ có thời gian
đều vào mùa cưới. Công việc hay bất
ngờ, không cố định thời gian. Công việc
đòi hỏi phải đến đúng giờ mà địa chỉ lại
không dễ tìm.
 theo quan niệm xưa, mỗi lần bưng tráp cũng
như đỡ tráp là một lần “bán duyên”. Mỗi
người chỉ được “bán” tối đa 3 lần, nếu không
sau này sẽ khó lấy vợ lấy chồng. Chính vì
vậy, nhiều người đi làm hai lần, vừa quen
việc là đã xin “giải nghệ”. Trưởng nhóm lại
phải đi tìm người mới về để hướng dẫn.
 Công việc đòi hỏi 1 kinh phí đầu tư
khá lớn vào các công việc như: trang
phục, phấn son, phương tiện đi lại…
-> gây khó khăn cho các bạn sinh viên
đứng ra tổ chức
-> các bạn phải tận dụng kinh phí tù
nhiều nguồn khác nhau.
Đây là một yếu tố quan trọng, kinh phí có
thể được tận dụng từ nhiều nguồn:

 từ những khoản tiết


kiệm cá nhân
 từ sự vay mượn
 từ sự kêu gọi hỗ trợ vốn
Điều của những người than
kiện tài quen như gia đình, bạn
chính bè, họ hàng
Các bước thực hiện ý
tưởng
Nguồn nhân lực

 Chúng ta có thể hướng tới


đối tượng: học sinh, sinh
viên. Đó là những bạn trẻ
đang trong quá trình đi
học, ở trọ. Do nhu cầu cuộc
sống, sinh hoạt, họ có thể
cần thêm 1 khoản thu
nhập ngoài sự trợ cấp của
cha mẹ
Đây là một công
việc thời vụ khá
phù hợp với các
bạn tuổi teens

Với lợi thế trẻ trung


xinh xắn và thường
chơi theo nhóm nên
gọi một cái là nguyên
nhóm có mặt

Công việc không mất nhiều


thời gian công sức mà lại có
khoản thu nhập kha khá
Các bạn có thể bỏ túi khoảng
từ vài chục đến hơn trăm
nghìn
Vào mùa cưới 1 ngày phải
chạy 2 hay 3 show thì các bạn
có thể kiếm đến hơn 200 ngàn
Cần chuẩn bị những gì?
 Phương tiện đi lại

 Trang phục

 Đồ trang điểm

 Thuê địa điểm mở


dịch vụ
 Nhưng để mọi
người biết đến ý
tưởng mà ta đề ra
thì phải làm thế
nào đây!!!!!?????
Hình thức quảng cáo

Phát tờ rơi

Nhờ sự giới thiệu của


bạn bè

Quảng cáo qua mạng


Đó là mối quan hệ chặt chẽ giữa vật chất và ý thức

 Vật chất ở đây là những sự


vật, hiện tượng quanh ta.
Cụ thể là nhu cầu đòi hỏi 1
đội hình bê tráp trẻ đẹp và
đồng đều trong mỗi một
đám cưới

 Ý thức là sự hình thành ý


tưởng kinh doanh dịch vụ
được gọi là bán duyên
Vận dụng vào thực tiễn
 Ý tưởng kinh doanh phải xuất phát từ việc chăm
chú những hiện tượng, những quá trình cuộc
sống xung quanh. Từ đó phát hiện những nhu
cầu cuộc sống mà đề ra các ý tưởng kinh doanh
 Càng bám sát cuộc sống, phát hiện những nhu
cầu của cuộc sống, ý tưởng kinh doanh càng độc
đáo và việc kinh doanh có hiệu quả
 Khi biến ý tưởng kinh doanh thành hiện thực,
cũng cần căn cứ vào những điều kiện hiện thực,
cũng cần căn cứ vào những điều kiện hiện thực
khách quan để có những biện pháp tổ chức kinh
Vai trò của doanh có hiệu quả
người sáng
lập ra ý
tưởng
Đó chính là ý nghĩa phương pháp
luận của nguyên tắc “ xem xét sự
vật theo quan điểm khách quan
Liên hệ tại hà nội
 Hiện có rất nhiều trung tâm dịch vụ bê tráp cưới
hỏi do sinh viên lập ra ở hà nội … Giá các dịch vụ
này dao động từ  70 - 80.000 đồng/người/ ca
 Các bạn sinh viên đều cho biết thực hiện ý tưởng
kinh doanh này không vi phạm pháp luật này mà
lại giúp cho mình có thêm kinh nghiệm kinh
doanh, làm việc, trở nên năng động hơn
 Nhờ công việc này mà các bạn có thêm cơ hội
giao lưu học hỏi, biết thêm nhiều kinh nghiệm, có
thêm nhiều bạn mới…
 1 khó khăn đối với các bạn sinh viên
là vào mùa thi và sự thay đổi lịch
học. Khi đó thật khó để sắp xếp lịch
-> để giữ uy tín các bạn phải tìm nhân
lực ở nhiều trường, nhiều địa bàn để
hoán đổi vị trí khi cần
=> Đây là cách để giữ chữ tín và tồn
tại lâu dài trên thị trường
Cám ơn mọi người đã lắng
nghe!!!!!