BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

7.1 CIRI-CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN

CIRI-CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN

Perlembagaan
Raja Berperlembagaan

Parlimen
Pilihan Raya Kuasa Pemerintahan Parti-parti politik Kebebasan Asasi

Kelahiran negara demokrasi

Lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat.

2 corak pemerintahan negara demokrasi

Sistem Raja Berperlembagaan

Sistem Republik

Pilihan dan amalan sistem pemerintahan oleh Malaysia
Sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957

Maksud demokrasi berparlimen
Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara manakala Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat.

Peranan rakyat dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen

Berpeluang membentuk kerajaan.

Bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya.

Berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya.

Kejayaan sistem demokrasi berparlimen
Mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil.

Peranan perlembagaan Malaysia
Menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.

7.1.1 Perlembagaan

Apakah perlembagaan?
Undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan

Apakah kandungan perlembagaan?
Segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara.

Apakah kepentingannya kepada parti politik yang memerintah?
Mengetahui hala tuju pentadbiran negara dan hal ini menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung dalam perlembagaan.

7.1.1.1 Perlembagaan Malaysia

Bila diperkenalkan?

16 September 1963

Berapa perkara terkandung dalamnya?

183 perkara

Apakah pelbagai peruntukan yang terkandung dalamnya? Senarai Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Institusi Yang di-Pertuan Agong

Parlimen Jemaah Menteri Badan Kehakiman

Bagaimanakah perlembagaan mengagihkan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri?
Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama. Semua negeri yang bergabung dalam persekutuan Malaysia diberikan hak, kuasa dan tanggungjawab.

7.1.1.2 Keluhuran Perlembagaan

Apakah maksudnya?

Keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri.

Apakah bukti keluhurannya?
Keluhuran Perlembagaan mengatasi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah.

Apakah bukti keluhurannya?
Semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia adalah tidak sah.

Apakah hubungan undang-undang negeri dengan Perlembagaan Malaysia?

Mesti selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Perkara 75 menyatakan bahawa undang-undang negeri yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah terbatal dengan sendirinya.

Apakah kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan kepada mahkamah untuk menjamin keluhurannya?
Kuasa kepada mahkamah untuk membatalkan akta yang diluluskan di luar bidang kuasa Parlimen atau bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia.

Apakah kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan kepada mahkamah untuk menjamin keluhurannya?

Mahkamah berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang bagi menjamin keluhuran dan ketertinggian Perlembagaan Malaysia.

7.1.1.3 Kepentingan Perlembagaan

Bil. 1.

Kepentingan

Huraian

Jamin Untuk menjamin Kestabilan kestabilan

sesebuah negara dengan menentukan rangka dan bentuk pentadbirannya.

Bil. 2.

Kepentingan

Huraian

Jamin Untuk menjamin Kecekapan kecekapan, kejujuran, keadilan, ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan.

Bil. 3.

Kepentingan

Huraian

Jamin taat setia

Untuk menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara. Rakyatnya memegang matlamat yang sama agar semangat patriotisme dapat dibentuk. [ Perkara 24 dan 25 adalah berkaitan ]

Bil. 4.

Kepentingan

Huraian

Jamin hak asasi

Untuk menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat di Malaysia.Setiap warganegara ada hak asasi dan kebebasan seperti berpersatuan, beragama dan memiliki harta.

Bil. 5.

Kepentingan

Huraian
Perkara 153 memperuntukkan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan pelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah.Hak istimewa itu ialah pemberian jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, kemudahan pendidikan serta pemberian lesen perniagaan dan perdagangan.

Jaga dan pelihara hak istimewa orang Melayu dan bumiputera

Bil. 6.

Kepentingan

Huraian Untuk menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri.Perlembagaan jadi rujukan utama dalam penggubalan undangundang persekutuan dan negeri.

Jamin kerjasama antara kerajaan Persekutuan dengan Negeri

Bil.

Kepentingan

Huraian Untuk menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah tidak dipersoalkan.Jaminan ini ditetapkan oleh Perlembagaan Malaysia sebelum Sabah dan Sarawak menyertai persekutuan Malaysia pada 1963.

7.

Jamin kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera

7.1.1.4 Pindaan Perlembagaan
Sejak 1957, Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali kerana :

Bil.

Sebab

Huraian

1.

Melindungi kepentingan rakyat

Bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga keselamatan negara dan melicinkan urusan pentadbiran negara.

Bil.

Sebab

Huraian

2.

Sentiasa relevan

Untuk menjadikan perlembagaan agar sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa.

Bil.

Sebab

Huraian

3.

Undang- Untuk menjadikan perlembagaan undang sebagai undangyang undang yang munasabah munasabah dan
kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati.

Bil.

Sebab

4.

Melarang perkara sensitif dipersoalkan

Huraian Untuk melarang perkara sensitif dalam perlembagaan dipersoalkan secara terbuka seperti : •Pemerintahan beraja •Agama Islam •Kedudukan bahasa Melayu •Hak istimewa orang Melayu

Antara akta yang dipinda oleh Parlimen Malaysia ialah : [a] Akta Hasutan 1970

Apakah Akta Hasutan 1970?

Akta yang mengehadkan seseorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya sehingga menyentuh perkara yang sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan antara kaum di negara ini.

Apakah tujuan pindaannya?

Untuk memelihara keselamatan, ketenteraman dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara kita.

[b] Imuniti YDP Agong dan Raja
Apakah Pemansuhan imuniti pindaannya? [ kekebalan ] bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja yang memerintah negeri daripada kesalahan jenayah.

Empat kaedah pindaan perlembagaan oleh Parlimen Kaedah Persetujuan majoriti pertama lebih dua per tiga Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja

Perkara Pindaan
• Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu • Kewarganegaraan • Keutamaan Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Yang di-Pertuan Agong, RajaRaja dan Yang Dipertua Negeri • Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah • Perubahan sempadan negeri

Kaedah Persetujuan majoriti ke-2 lebih dua per tiga
Dewan Parlimen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah

Perkara Pindaan
• Keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sarawak dan Sabah • Hak dan kuasa kepada kerajaan negeri tentang kuasa menahan kemasukan orang bukan dari Sarawak dan Sabah (Akta Imigresen 1961) • Perkara perundangan dan pemerintahan kuasa negeri, agama, bahasa dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah.

Kaedah Persetujuan lebih ke-3 suara dua per tiga Dewan Parlimen Perkara Pindaan

Perkara yang tidak disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan.

Kaedah Persetujua ke-4 lebih suara Dewan Parlimen

Perkara Pindaan
• Pindaan Jadual 2, 6 dan 7, Bahagian 3 tentang kewarganegaraan, bentuk sumpah, ikrar, pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara serta persempadanan pilihan raya. • Pindaan Perkara 74 dan 76 dalam Perlembagaan. • Dalam Perkara 74, Parlimen boleh membuat atau meminda undang-undang mengenai perkara yang disebut dalam Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama. Hal yang sama juga boleh dilakukan oleh Dewan Undangan Negeri bagi perkara yang berhubung dengan Senarai Negeri atau Senarai Bersama yang diperuntukan oleh Perlembagaan.Dalam Perkara 76, Parlimen boleh membuat undang-undang dalam Senarai Negeri yang melibatkan pelaksanaan persetiaan, perjanjian atau konvensyen antara persekutuan dengan mana-mana negeri.

7.1.2 Raja Berperlembagaan

Maksud Raja Berperlembagaan
Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.

Berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri. Cara tindakan YDP Agong Semasa menjalankan tugas, baginda tidak boleh bertindak sendirian kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan.

Dipilih daripada kalangan 9 orang Raja Melayu daripada 9 buah Negeri Melayu secara bergilirPemilihan gilir. YDP Pemilihan dibuat Agong mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.

7.1.2.1 Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong Mengikut Perlembagaan Malaysia
Bil. Bidang kuasa Huraian

1.

Ketua Negara

Mengetuai 3 badan kerajaan iaitu Badan Perundangan (Legislatif), Badan Pemerintah (Eksekutif) dan Badan Kehakiman (Judisiari)

Bil.

Bidang kuasa

Huraian

2.

Panggil dan bubar Parlimen

Merupakan satu daripada 3 unsur Parlimen. Mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen.

Bil.

Bidang kuasa

Huraian

3.

Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata

Sebagai Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata, baginda berkuasa mengampun dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera.

Bil.

Bidang kuasa

Huraian

4.

Jaga dan Bertanggungjawab menjaga pelihara dan pelihara kedudukan dan hak istimewa hak istimewa orang Melayu. Baginda boleh menitahkan orang Majlis Raja-Raja Melayu Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan keistimewaan, kedudukan, kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu.

Bil.

Bidang kuasa

Huraian

5.

Ketua Merupakan ketua agama agama Islam bagi Islam negeri baginda sendiri, Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan, Sarawak dan Sabah.

Bil.

Bidang kuasa

Huraian

6.

Melantik Perdana Menteri

Mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Baginda ada kuasa melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri.

Bil.

Bidang kuasa

Huraian

7.

Isytiharu Baginda boleh ndang- mengisytiharkan undang undang-undang darurat darurat di bawah “Undang-undang X ” jika mendapati keselamatan negara terancam.

Bil.

Bidang kuasa membuat pelantikan

Huraian

8. Kuasa untuk Baginda melantik Pengerusi dan 3
orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, ahli Perkhidmatan Kehakiman, serta Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan. Ada kuasa tertinggi mentauliahkan duta-duta negara kita.

Kepentingan sistem Raja Berperlembagaan
1

Tonggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka sehingga kini. Bantu memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita. Berikan keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang dinaungi oleh raja.

2 3

7.1.3 Kuasa Pemerintahan
Malaysia ialah salah sebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa.

Konsep Pengasingan Ketiga-tiga badan ini harus Kuasa dipegang oleh pihak yang berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa.

Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada 3 cabang iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman. kehakiman

Sistem Kerajaan Persekutuan
YANG DI-PERTUAN AGONG Majlis Raja-Raja Melayu

Badan Perundangan

Badan Pelaksana

Badan Kehakiman

7.1.3.1 Badan Perundangan [ Legislatif ]

Maksud Perundangan
Undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan.

Fungsi Badan Perundangan
Menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Peranan Parlimen
Badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita.

Komponen Parlimen

Yang di-Pertuan Agong

Dewan Dewan Negara Rakyat

Dewan Negara atau Senat
Kepentingan Dewan tertinggi dalam sistem Senat

pemerintahan negara kita. 69 orang ahli

Bilangan ahli Senat

Ahli Dewan Negara yang digelar Senator mewakili setiap negeri dan mereka Senator dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihan raya. Tempoh jawatan Umur Minima Senator 3 tahun Mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun.

Taraf Sama taraf senator dengan Ahli
Parlimen

Menteri Boleh dilantik

menjadi ahli Jemaah Menteri.

Keahlian Dewan Negara

•40 orang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. •Ahlinya terdiri daripada individu yang telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam, bidang profesional, atau bidang tertentu seperti perniagaan, perusahaan, pertanian, kesenian dan kebajikan atau mewakili sesuatu kumpulan minoriti seperti Orang Asli. •2 orang dilantik oleh YDP Agong untuk mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang mewakili Wilayah Persekutuan Labuan26 orang ahli dipilih daripada 13 buah negeri. •Ahli-ahli ini dipilih oleh Dewan Undangan Negeri daripada kalangan bukan ahli Dewan Undangan Negeri.

Dewan Rakyat
Mengapa dewan terpenting?

Kerana ahliahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum.

Berapa orang ahli Dewan Rakyat?

222 yang mewakili semua kawasan pihan raya di seluruh negara (2008).

Bila tempoh jawatan? 5 tahun. Apa tugas utama dewan? Menggubal dan meluluskan undangundang pada peringkat Dewan Rakyat.

Nama undang-undang
Akta Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen. Enakmen Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri di semua negeri di Semenanjung Malaysia. Ordinan Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri di negeri Sarawak dan Sabah.

Proses meluluskan undang-undang di parlimen

Cadangan CADANGAN oleh kementerian.

PENGGUBALAN

Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara.

Pembacaan PEMBACAAN pertama di Dewan PERTAMA Rakyat, iaitu pembacaan tajuk rang undangundang

PEMBACAAN KEDUA

Pembacaan kedua di Dewan Rakyat dan undang-undang ini dibahaskan.

PERBINCANGAN

Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang ini pada peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat.

Pembacaan ketiga di Dewan Rakyat. Rang undang-undang ini PEMBACAAN dibahaskan sebelum KETIGA diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara.

PEMBENTANGAN •Pembentangan di

Dewan Negara. •Proses yang sama seperti di Dewan Rakyat diulangi.

PENYERAHAN

Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan dan diturunkan cap Mohor Negara.

Pewartaan atau PEWARTAAN pemberitahuan undang-undang ini dalam Warta Kerajaan.

7.1.3.2 Badan Pelaksana [ Eksekutif ]

Apa Jemaah Menteri atau Kabinet?

•Badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. •Pembuat dasar tertinggi negara.

Tugas Kabinet

Menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara.

Peranan Perdana Menteri

Ketua Jemaah Menteri

Mengetuai kementerian
Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian.

Apa tanggungjawab Kementerian?
•Bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan •Merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita.

Berapa bilangan kementerian?

26 buah [2004]

Kementerian

Siapa ketuanya? Seorang Menteri

Siapa pembantunya?
•Timbalan Menteri •Setiausaha Parlimen •Setiausaha Politik

Siapakah Menteri Tak Berportfolio
Menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu. Beliau akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri.

Perkhidmatan Awam

Siapa ketuanya?
Ketua Setiausaha Negara

Apa tanggungjawabnya?
Mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan.

Siapa ketua peringkat kementerian?

Ketua Setiausaha Kementerian

Siapa pembantunya?
Kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai kumpulan pegawai perkhidmatan awam.

Jabatan Kerajaan

Siapa ketuanya?
Ketua Jabatan yang dikenali dengan gelaran Ketua Pengarah

Berapa peringkat jabatan yang ada?
3 peringkat : (a) (b) (c) pusat negeri daerah

Badan Berkanun

Apakah maksud badan berkanun?
Badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu.

Status peruntukan kewangan?

Mempunyai peruntukan kewangan tersendiri.

Siapa pentadbirnya?

Sebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab kepada Menteri yang berkenaan.

Apakah tugasnya?
Mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab yang besar untuk mempercepat pentadbiran dan program pembangunan di bawah rancangan 5 tahun kerajaan.

Suruhanjaya

Mengendalikan urusan pelantikan kakitangan perkhidmatan awam. Mengendalikan urusan Apakah kenaikan pangkat tujuan kakitangan perkhidmatan penubuhannya? awam. Mengendalikan pemantauan disiplin kakitangan perkhidmatan awam.

Apakah contoh suruhanjaya?
1. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

2. Suruhanjaya Perkhidmatan

Pendidikan 3. Suruhanjaya Perkhidmatan Undangundang dan Kehakiman

4. Suruhanjaya Pasukan Polis 5. Majlis Angkatan Tentera

7.1.3.3 Badan Kehakiman [Judisiari] Kuasa Badan Kehakiman

Sivil dan Jenayah
Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah.

Affidavit
Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit.

Kanun Keseksaan
Perkara jenayah melibatkan kanun keseksaan.

Menentukan kesahihan

Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana.

Mentafsir Perlembagaan
Badan Kehakiman berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.

Sistem Mahkamah

Mahkamah Persekutuan

Mahkamah Rayuan
Mahkamah Tinggi Malaya Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak.

Mahkamah Sesyen

Mahkamah Majistret

Apa sebab sistem mahkamah diwujudkan ?

Untuk melaksanakan tugas kehakiman di negara ini.

Apakah kuasa yang dimiliki mahkamah?

i. Mentafsirkan perlembagaan negara ii. Mentafsirkan undangundang iii. Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri iv. Mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undangundang.

Bolehkah mahkamah meminda undang-undang?

Tidak boleh. Perkara meminda undang-undang merupakan kuasa badan perundangan atau Parlimen.

Disusun Apakah susunan mengikut sistem Mahkamah? hierarki piramid.

Melalui sistem ini, individu atau kumpulan yang tidak Mengapakah berpuas hati dengan disusun keputusan perjalanan mahkamah boleh sedemikian? membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi.

Hakim
Dilantik oleh siapa?

Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri.

Apa kuasa Agong terhadap hakim?
Urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan pelucutan jawatan terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong.

Bolehkah hakim dipecat?
Tidak boleh dipecat dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab yang munasabah.

Bolehkah hakim ambil bahagian dalam politik? Mengapa?
Tidak dibenarkan. Tujuannya agar hakim dilindungi daripada pengaruh politik untuk menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang.

Peguam Negara

Siapa Peguam Negara?

Penasihat Undang-undang kerajaan

Apakah peranannya?

Menjadi Pendakwa Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan.

Siapa membantunya?

Pegawai Perkhidmatan Undang-undang dan Kehakiman.

7.1.4 Pilihan Raya

Apakah pilihan raya?

Proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan.

Bagaimana pilihan raya dilakukan?
Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur.

Bagaimana pengiraan dibuat?
Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan.

Apakah sistem majoriti mudah?
Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang.

Suruhanjaya Pilihan Raya [SPR]

Peranan SPR Menjalankan pilihan raya di Malaysia.

Keanggotaan SPR
Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu.

Tujuan penubuhan SPR
Untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang.

3 fungsi ii. Menjalankan utama pendaftaran pemilih SPR iii. Mengendalikan

i. Menentukan sempadan bahagianbahagian pilihan raya

pilihan raya sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil

Pilihan Raya Umum

Mengapa diadakan?

Untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia.

Pilihan raya umum di Sarawak dan Sabah?
Pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undang Negeri diadakan secara berasingan.

Pilihan Raya Kecil

Bila pilihan raya kecil diadakan?
Apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.

Mengapa kekosongan berlaku?

Hal-hal tertentu seperti : • (a) kematian • (b) peletakan jawatan • (c) perlucutan jawatan

Bila mesti diadakan?

•Dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia selepas kekosongan. •Dalam tempoh 90 hari bagi Sarawak dan Sabah selepas kekosongan.

Proses Pilihan Raya di Malaysia

Penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

Penamaan calon

Penyediaan manifesto oleh parti yang bertanding

Pelancaran kempen pilihan raya

Pengumuman tentang tempat pengundian dan tempat pengiraan undi oleh SPR

Pemberian kertas undi yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih kepada pengundi di tempat pengundian.

Pembuangan undi. Pengundi akan memangkah calon pilihannya pada kertas undi dan memasukkan kertas tersebut ke dalam peti undi.

Pengiraan undi

Pengumuman keputusan pilihan raya oleh Pegawai Pilihan Raya

Calon Pilihan Raya

Bebas memilih
Warganegara Malaysia bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti politik yang digemari oleh mereka.

Menjadi calon

Warganegara Malaysia boleh menjadi calon dan bebas bertanding dalam pilihan raya.

Syarat-syarat menjadi calon pilihan raya

Bil. 1. 2. 3. 4.

Syarat

Warganegara Malaysia Berumur 21 tahun Bermastautin di Malaysia Sempurna akal

Bil.

Syarat

5. Bukan orang yang muflis 6. Tidak memegang jawatan dalam

perkhidmatan awam

7. Tidak disabitkan dengan

sesuatu kesalahan oleh mahkamah

Hilang Kelayakan
Seseorang warganegara akan hilang kelayakannya sebagai ahli Parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri jika : Dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang daripada RM2 000 dan belum mendapat pengampunan.

Calon-calon Dalam Pilihan Raya

Atas nama parti
Calon-calon dalam sesuatu pilihan raya boleh bertanding atas nama parti atau atas nama individu sebagai calon bebas.

Kertas penamaan calon
Calon-calon harus kemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon.

Pengundi
Senarai Daftar Pemilih

Seseorang pengundi yang berkelayakan boleh mengundi jika namanya didaftarkan dalam Senarai Daftar Pemilih

Syarat-syarat kelayakan menjadi pengundi menurut Perkara 119 Perlembagaan Malaysia

Bil.

Syarat

1. Warganegara yang berumur

21 tahun 2. Bermastautin atau tidak bermastautin 3. Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri

Bil.

Syarat

4. Hanya boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja 5. Anggota pasukan keselamatan, pelajar di luar negara dan pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara mengundi secara pos dengan syarat nama mereka terdaftar sebagai pengundi.

Kempen Pilihan Raya

Kebenaran berkempen
Calon daripada pelbagai parti yang bertanding dibenarkan berkempen sebelum proses pengundian dijalankan sama ada dalam pilihan raya umum atau kecil.

Tempoh berkempen

Antara 7 hingga 15 hari sahaja

Urus Setia SPR

Ketua Eksekutif

SPR tubuhkan urus setia yang diketuai oleh seorang setiausaha yang berperanan sebagai Ketua Eksekutif dan Ketua Pentadbir urus setia.

Dibantu oleh sekumpulan Kakitangan kakitangan awam.
awam

Garis Urus setia SPR panduan diwajibkan mengikuti

garis panduan dan dasar SPR.

Tujuan Untuk memastikan penubuhan pilihan raya dijalankan

dengan efektif dan adil.

Syarat-syarat kelayakan menjadi pengundi menurut Perkara 119 Perlembagaan Malaysia

Bil. 1.

Syarat

2.

3.

Warganegara yang berumur 21 tahun Bermastautin atau tidak bermastautin Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri

Bil.

Syarat

4. Hanya boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja 5. Anggota pasukan keselamatan, pelajar di luar negara dan pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara mengundi pos dengan syarat nama mereka terdaftar sebagai pengundi.

Kempen Pilihan Raya
Kebenaran Calon daripada pelbagai parti berkempen yang bertanding dibenarkan berkempen sebelum proses pengundian dijalankan sama ada dalam pilihan raya umum atau kecil. Tempoh Antara 7 hingga 15 hari berkempen sahaja

Urus Setia SPR
Ketua Eksekutif SPR tubuhkan urus setia yang diketuai oleh seorang setiausaha yang berperanan sebagai Ketua Eksekutif dan Ketua Pentadbir urus setia.

Kakitangan Dibantu oleh sekumpulan awam kakitangan awam

Garis Urus setia SPR panduan diwajibkan mengikuti garis panduan dan dasar SPR. Tujuan Untuk memastikan penubuhan pilihan raya dijalankan dengan efektif dan adil.

Kepentingan Pilihan Raya Pilihan raya penting kepada semua warganegara dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Peranan setiap warganegara

Huraian

Setiap warganegara Mengambil tahu perlu perkembangan bertanggungjawab politik semasa mengambil tahu perkembangan politik semasa

Peranan setiap warganegara

Huraian

Melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin negara

Setiap warganegara harus melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin negara serta menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan demokrasi melalui pilihan raya.

7.1.5 Parti Politik Di Malaysia Sehingga Tahun 1963

Apakah parti politik?
Sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama.

Apakah perjuangannya?

Parti-parti politik berjuang untuk mendapatkan kuasa.

Bagaimana sistem keahliannya?

Ahli-ahli membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti.

Apakah asas pembentukan dan penyatuan parti politik ?

1. Ideologi 2. Sikap perkauman

Apakah contoh parti sikap perkauman?

1. Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)

2. Parti Cina Se-Tanah Melayu (MCA)

3. Kongres India Tanah Melayu (MIC)

Apakah matlamat parti sikap perkauman?

Untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing-masing.

Parti-parti politik di Sarawak sehingga tahun 1963
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Parti Kebangsaan Melayu Sarawak ( PKMS ) Parti Bersatu Rakyat Sarawak ( SUPP ) Parti Kebangsaan Sarawak ( SNAP ) Barisan Rakyat Jati Sarawak ( BARJASA ) Parti Pesaka Anak Sarawak ( PESAKA ) Parti Cina Sarawak ( PCS ) Parti Negara Sarawak ( PANAS )

7.2 NEGARA PERSEKUTUAN
Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan.

Maksud Negara Persekutuan
Penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri.

Maksud Negara Persekutuan
Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri menjalankan tugas berdasarkan tugas yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia
Maksud Senarai Persekutuan

Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya.

Contoh Bidang Kuasa
1. Hal ehwal luar negeri ( hubungan luar) 2. Pertahanan 3. Keselamatan dalam negeri 4. Pentadbiran dan keadilan 5. Kerakyatan negara

Maksud Senarai Negeri
Menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dalam bidang kuasa ini, kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya.

Contoh Bidang Kuasa
1.

Kebajikan sosial

2. Biasiswa 3. Taman Negara 4. Perancangan bandar dan wilayah 5. Penjagaan haiwan

Kepentingan Persekutuan
Penyatuan pelbagai wilayah

Persekutuan merupakan satu kaedah menyatukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan.

Hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri haruslah dipelihara. Mengapa? 1. Untuk membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa

2. Untuk membantu mengurangkan perbalahan antara etnik. 3. Untuk menjamin keharmonian. Pemimpin atau rakyat mestilah sentiasa mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama.

7.2.1 Kerajaan Persekutuan
• Perlembagaan Persekutuan memberikan peruntukan yang luas kepada Kerajaan Persekutuan berhubung dengan pentadbiran negara. • Bidang pentadbiran negara meliputi semua aspek perkhidmatan seperti perkhidmatan :

• i. Ekonomi • ii. Sosial • iii. Keselamatan • iv. Pendidikan

Tugas Badan Eksekutif
Untuk menjalankan kuasa-kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada.

Kuasa Eksekutif
Mengikut Perlembagaan Persekutuan, kuasa eksekutif bagi Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong.

Peranan Kabinet
Kabinet atau Jemaah Menteri ialah badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong.

Perdana Menteri
Kabinet atau Jemaah Menteri diketuai oleh seorang Perdana Menteri daripada kalangan ahli Dewan Rakyat.

7.2.2 Kerajaan Negeri
Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa eksekutif kepada setiap negeri.

Raja/ Sultan/ YDN
Kuasa eksekutif itu terletak Raja atau Sultan atau Yang Dipertua Negeri.

Menteri Besar/ Ketua Menteri
Menteri Besar atau Ketua Menteri dilantik oleh Raja atau Yang Dipertua Negeri daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri (DUN).

Urusan pentadbiran
Urusan pentadbiran peringkat negeri terletak pada perlembagaan negeri sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia.

EXCO Majlis Tertinggi Kabinet
Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) di Semenanjung, Majlis Tertinggi di Sarawak dan Kabinet di Sabah mengandungi sebilangan ahli DUN serta 3 orang pegawai kerajaan (ex-officio) iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan dan Penasihat Undangundang Negeri yang berperanan menjalankan dasar pentadbiran negara pada peringkat negeri.

7.3 Lambanglambang Negara

Mengapakah lambang negara diwujudkan?
Setiap rakyat perlu menunjukkan kesetiaan, kesanggupan untuk berkorban dan kecintaan terhadap tanah air.

Contoh lambang negara

i.

Jata negara

ii. Bendera kebangsaan

iii. Lagu kebangsaan

Apakah tujuan lambang negara tersebut?

Rakyat sentiasa bersemangat, bersatu padu dan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara Malaysia.

7.3.1 Jata Negara
Setiap negara mempunyai jata negara masing-masing. Jata negara Malaysia menjadi lambang kemegahan penduduk negara ini. Setiap lambang pada jata negara mempunyai maksud yang tertentu.

Lambang pada jata

Maksud

2 ekor harimau Bulan sabit

Melambangkan keberanian Agama Islam sebagai agama rasmi

Lambang pada jata

Maksud

Bintang Gabungan 14 berpecah buah negeri dalam 14 persekutuan Malaysia Pokok Melambangkan Melaka negeri Melaka

Lambang pada jata Pokok pinang 4 jalur berlainan warna

Maksud

Mewakili negeri Pulau Pinang
Melambangkan negeri Pahang, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan yang dahulunya dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu.Hitam dan putih – melambangkan negei PahangMerah dan kuning – melambangkan negeri SelangorHitam, kuning dan putih – melambangkan negeri PerakMerah, hitam dan kuning – melambangkan Negeri Sembilan

Lambang pada jata 5 bilah keris

Maksud

Melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor yang dahulunya dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.

Jata Melambangkan negeri Sarawak Sarawak dan Sabah dan Sabah

Lambang pada jata

Maksud

Bunga Melambangkan bunga raya kebangsaan negara kita. “Bersekutu Bertambah Cogan Mutu” bermaksud kata semangat permuafakatan akan mengeratkan perpaduan antara negeri di Malaysia.

7.3.2 Bendera Kebangsaan

Apakah fungsinya?

Untuk membangkitkan semangat perjuangan.

Bilakah dikibarkan?
Sebaik-baik sahaja bendera Union Jack diturunkan pada tengah malam 31 Ogos 1957.

Jalur Gemilang
Apakah nama bendera Malaysia?

Jalur Gemilang

Bilakah dikibarkan?
Dalam majlis dan adat istiadat rasmi. Contoh – pada Hari Kebangsaan dan Hari Keputeraan DYMM Yang di-Pertuan Agong, bendera Malaysia dikibarkan di semua bangunan kerajaan dan premis persendirian sebagai tanda ketaatan kita kepada raja dan negara.

7.3.3 Lagu Kebangsaan
Apakah nama lagu kebangsaan sebelum merdeka?

God Save the Queen

Apakah nama lagu kebangsaan kita?

Negaraku

Bilakah lagu itu dicipta?

1957

Proses pemilihan Lagu Kebangsaan
Pemilihan lagu ini dibuat oleh Tunku Abdul Rahman yang mengetuai sekumpulan jemaah hakim di Dewan Polis Depoh, Kuala Lumpur.
1.

2. Pasukan Pancaragam Polis Diraja telah memperkenalkan 4 buah lagu.

3. Lagu Terang Bulan, iatu lagu kebangsaan negeri Perak telah dipilih kerana mempunyai unsur kemelayuan.

4. Majlis Raja-Raja Melayu telah memperkenankan keputusan jemaah hakim tersebut.

5. Lirik lagu kebangsaan ini telah digubah semula oleh Encik Saiful Bahri berdasarkan lagu Terang Bulan.

Lirik Lagu Kebangsaan
1. Menggambarkan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bagi kepada tanah air. 2. Menuntut rakyat agar bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan negara.

SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2004-2007

SPM 2007
PUTRAJAYA – Suruhanjaya Pilihanraya Raya [SPR] menetapkan Selasa, 16 Januari 2007 sebagai tarikh penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri (DUN) Batu Talam, Raub, Pahang, manakala pengundian pada Ahad, 28 Januari 2007. Sumber : Berita Harian. 6 Januari 2007

34. Jika seseorang berminat untuk bertanding dalam pilihan raya di atas, apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi? I II III IV A C Bebas daripada kemuflisan Melepaskan jawatan dalam kerajaan Menjadi ahli dalam sebuah parti politik Berumur tidak kurang daripada 21 tahun I, II dan III B I, II dan IV I, III dan IV D II, III dan IV

35. Perlembagaan Malaysia menetapkan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Antara berikut, yang manakah bidang kuasa baginda? I Membubarkan Parlimen II Mengisytiharkan darurat III Mengetuai Kerajaan Persekutuan IV Mempengerusikan perkhidmatan awam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

SPM 2006
33. Mengapakah Jata Negara penting kepada warganegara Malaysia? I Memupuk perpaduan II Menanam semangat waja III Mengukuhkan kedaulatan sultan IV Menerapkan semangat patriotisme A I,II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

SPM 2005
33. Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)? I Menetapkan manifesto parti II Mengendalikan penamaan calon III Menguruskan pendaftaran pengundi IV Memastikan pengundian berjalan lancar A B I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

SPM 2004
Dari Seremban ke Felda Palong, Singgah sebentar di Gerai Asia: Bersatu hati, tolong-menolong, Aman makmur rakyat Malaysia. 31. Berdasarkan pantun di atas, apakah unsur yang boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Malaysia? I Kestabilan politik II Perpaduan rakyat III Kebebasan bercakap IV Pembentukan kerajaan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Unsur taat setia kepada negara termaktub dalam Perkara 24 Perlembagaan Malaysia. 32.Berdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang membolehkan kerakyatan seseorang dilucutkan? A B C D Melanggar undang-undang Bermastautin di negara lain Tidak mentaati Rukun Negara Mempunyai kerakyatan negara lain

Kertas 2 / SPM 2004
Bahagian B 8. (a) Terangkan sistem pilihan raya di Malaysia. [ 10m ] (b) Jelaskan syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk menjadi calon dalam pilihan raya. [10m]

Kertas 2 /SPM 2007
Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963, mengandungi 183 perkara.

8. (a) Terangkan lima kepentingan perlembagaan di atas kepada negara kita. [ 10 m ] (b) Jelaskan lima maksud keluhuran perlembagaan, prinsip Rukun Negara yang ketiga. [ 5m ] (c) Berikan lima sebab perlembagaan negara perlu dipinda dari semasa ke semasa. [ 5m ]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful