You are on page 1of 32

De elektrische

stroomkring
TV Elektriciteit

Energie
Inleiding

Wat hebben we nodig om te
!
p
o
n
functioneren?
o
z
e
d
n
e
e
l
l
Zuurstof en ENERGIE
a
t
a
a
g
s
t
e
i
n
r
o
o
V

http://www.schooltv.nl/video/energie-zuurstof-en-brandstof-geven-je-energie/#q=energi
9/6/15

Scheppersinstituut

3

e
n
e
Gro
Ho
ev
ee
l

e
l
u
o
J

ca

lor

e
i
g
r
Wa
ene

ar k
om
t on
ze e
ne r
g ie
v an
daa

Energie

ieë
n

he
Ik h
eb
b
ene
zo w
?
i
e
i
k
g
r
e
rgie
n
e
e
t
n
n
in i g
e
k
e
o
!
t
e
dig
Wat b
?

Wat betekent nu energie?
• Een lichaam bezit energie als het in staat is arbeid te
verrichten

9/6/15

Scheppersinstituut

5

Afschakelplan bij stroomtekort is bekendgemaakt

Hoe kunt u uw energieverbruik beperken?

Doel 3 en Tihange 2 wellicht deze winter niet meer actief
9/6/15

Scheppersinstituut

6

Energietekort - bronnen
• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/2.35156
?eid=1.2070777
• Onedrive – Energietekort 2014 – Video

9/6/15

Scheppersinstituut

7

Oorzaak

Gevolg

Oplossingen
9/6/15

Scheppersinstituut

8

Waar wekt men elektriciteit op?
• Kerncentrale
• Thermische centrale

• Waterkrachtcentrale

Kernenergie

Fossiele brandstoffen (chemische energie)

• Aardgas
• Stookolie
• Steenkool

Waterkracht (mechanische energie)

Windkracht (mechanische energie)

• Windmolen
(Windkrachtcentrale)
9/6/15

Scheppersinstituut

9

Energievormen
• Elektrische energie
• Mechanische energie
• Thermische energie
• Lichtenergie
•…
• http://www.schooltv.nl/video/energievormen-zwaarte-en
ergie-en-bewegingsenergie/#
q=energievormen
9/6/15

Scheppersinstituut

10

Energieomzettingen
Van … naar elektrische energie
• Kerncentrale
• Thermische centrale
• Waterkrachtcentrale
• Windmolen (Windkrachtcentrale)

9/6/15

Scheppersinstituut

11

Energieomzettingen
Van elektrische energie
• naar warmte
• naar magnetisme: https://
www.youtube.com/watch?v=pqfEE61nEDw
• naar elektrolyse:
http://www.schooltv.nl/video/elektrolyse-van-een-muntstuk
-beschermen-van-metalen-tegen-corrosie/#
q=elektrolyse

9/6/15

Scheppersinstituut

12

Wet van behoud van energie
• stelt dat de totale hoeveelheid energie in een
geïsoleerd systeem te allen tijde constant blijft.
• Energie kan niet worden gecreëerd of vernietigd, maar
alleen kan worden omgezet van de ene in de andere
vorm.

9/6/15

Scheppersinstituut

13

Transport elektriciteit
• Indien tijd: http://
www.youtube.com/watch?v=Vd9iyzNjOz8

9/6/15

Scheppersinstituut

14

Besluit: Energievormen
• http://www.schooltv.nl/video/vormen-van-energie-caloriee
n-elektriciteit-en-kernenergie/#
q=energie

9/6/15

Scheppersinstituut

15

De elektrische stroomkring

Van energie naar elektrische
stroomkring
• http://www.schooltv.nl/video/energie-energie/#
q=elektrische%20stroomkring

Te onthouden
• Energie is overal: bewegingsenergie, elektrische
energie,…
• Elektriciteit (elektrische energie): elektronen
(elektrische deeltjes)
• Gesloten en open kring

Symbolen
• Bron
• Geleider
• Schakelaar
• Gebruiker (lamp)
• Zie cursus

Elektrische stroomkring <>
waterkring
• http://www.schooltv.nl/video/stroomkring-elektriciteit-i
s-het-stromen-van-geladen-deeltjes-elektronen/#
q=elektrische%20stroomkring
• Zie cursus

Zekering
• Nut?
• onderbreken de kring als de stroom een bepaalde
waarde overschrijdt, zoals bij overbelasting of
kortsluiting.

Geleiders vs isolatoren
• Elektronen vrij bewegen
• Vb.: Koper, ijzer, …
• http://www.technopolis.be/
nl/?
n=4&e=48&s=277&exp=
28

Elektronen niet mobiel

Vb.: Rubber, plastiek

Elektrische stroomkring <>
Polonaise

Te onthouden
• Polonaise: 1 schakelaar voor de lamp, 1 schakelaar na
de lamp
• BEIDE MOETEN GESLOTEN ZIJN OPDAT DE LAMP ZOU
BRANDEN

• Rugzak
• Batterij geeft energie mee

• Stroom wordt niet verbruikt! Energie wel.
• Stroom = vrije elektronen
• Vrije elektronen bevinden zich in goede geleiders.

Wat is elektrische energie? Meten?
• http://www.schooltv.nl/video/wat-is-elektriciteit-wat-i
s-elektrische-energie-en-hoe-kun-je-het-meten/#q=elektr
ische%20stroomkring

Te onthouden
• Elektriciteit: transport van elektrische energie
• Geleiders en isolatoren
• Koper bestaat uit vrije elektronen
• Stroom meten met ampèremeter
• Spanningsbron zorgt ervoor dat de (vrije) elektronen gaan stromen en
geeft ze energie mee
• Stroom voor en na lamp even groot: geen stroom verbruikt
• Elektrische energie wordt omgezet in licht en warmte
• Elektrische stroom is het verplaatsen van ladingdragers (elektronen of
gaten of ionen) door een geleider of een halfgeleider onder invloed van
een potentiaalverschil.
• I=Q/t

Spanning
Grootheid

Symbool

Spanning

U

Eenheid

Symbool

Volt

V

Spanningsbron
• http
://www.schooltv.nl/video/zonder-spanningsbron-geen-st
roomkring-een-stroomkring-bestaat-uit-verschillende-o
nderdelen/#q=elektrische%20stroomkring

Te onthouden
• Elektronen
• Gesloten en open stroomkring
• Omzetting van elektrische energie in warmte en licht
• Spanningsbron (= elektrische energie bron): geeft
elektronen elektrische energie mee in de goeie richting

Fietsdynamo
• https://www.youtube.com/watch?v=jrF7NzGlZ-M

Samenvatting
• http
://www.schooltv.nl/video/kernpunt-afl6-een-warm-huis-el
ektrische-energie/#
q=elektrische%20stroomkring

Te onthouden
• Elektrische energie – inleiding
• Transport
• Zekeringenkast
• Geleiders en isolatoren
• Elektronen vs energie
• Gesloten vs open
• Omzetting van energie
• Spanningsbron (of elektrische energie bron) zorgt voor stroom + elektrische energie
• Stroomsterkte
• Ampèremeter
• Vermogen: elektrische energie/s
• Overbelasting (parallel)
• Zekering bescherming tegen overbelasting en kortsluiting
• Aardlekschakelaar bescherming tegen wegvloeien van stroom