PROIECŢII ORTOGONALE PE O DREAPTĂ

Proiectii ortogonale pe o dreaptă

A C D B d O prd A = O E G R S

prd [ BC ] = P

P

M N prd [ D E] = [ M N]

F

prd [ FG ] = [ FH ]

[DE]<[MN] BC ⊥ d [RS]Ξ[IJ]

H
[FG]<[FH]

prd [ RS ] = [ IJ ]

I

J

RS || d

Aplicatia 1.
Desenează câte un triunghi ascutitunghic, dreptunghic şi obtuzunghic si apoi, construieşte proiecţia fiecărei laturi pe dreptele în care sunt incluse celelalte două laturi; • scrie relaţiile matematice corespunzătoare. •

Rezolvare
1). ∆ABC - ascuţitunghic
Ducem : AD ⊥ BC; BE ⊥ AC; CF ⊥ AB
A F E

Ae vm p B r C

B

D

C

[ A ] =[B ] B D p B [ A ] =[D ] r C C C p A [ A ] =[ A ] r B C F p A [B ] =[B ] r B C F p A [ A ] =[ A ] r C B E p A [B ] =[C ] r C C E

:

REZOLVARE
• 2). ∆ABC – dreptunghic
•C
Ducem : AD ⊥ BC ; iar : AB ⊥ AC

Avem :

pr BC [ AB ] = [ BD ] pr AB [ BC ] = [ AB ] pr AB [ AC ] = A

pr BC [ AC ] = [C ] D
D

A

B

pr AC [ BC ] = [ AC ] pr AC [ AB ] = A

REZOLVARE:
• 3). ∆ABC - obtuzunghic
Ducem : AD ⊥ BC ; BE ⊥ AC ; CF ⊥ AB
F E A

Avem :

pr BC [ AB ] = [ BD ] pr AB [ BC ] = [ BF ]

pr BC [ AC ] = [CD ] pr AB [ AC ] = [ AF ]

B

D

C

pr AC [ BC ] = [CE ] pr AC [ AB ] = [ AE ]

APLICAŢIA 2
Fie ABCD un trapez oarecare, AB || CD • a) Construieşte proiecţiile vârfurilor B şi D pe dreapta AC; • b) Construieşte proiecţiile vârfurilor trapezului pe dreapta MN, unde M∈(AB) şi N∈(AD), M si N oarecare; • Scrie relaţiile care exprimă proiecţiile laturilor trapezului pe dreptele date.

REZOLVARE a)
F D C

Ducem : DE ⊥ AC ; BF ⊥ AC

E

Avem : prAC [ AD ] = [ AE ]
B

A

prAC [ AB ] = [ AF ] prAC [ BC ] = [ CF ]

prAC [ DC ] = [ CE ]

REZOLVARE b)
Ducem : AE ⊥ MN ; BF ⊥ MN ; CH ⊥ MN ; DG ⊥ MN
D H N G F C

Avem: prMN [ AB] = [ FE]

prMN [ BC] = [ FH ] prMN [ AD] = [ EG]

prMN [ CD] = [ HG]
A E M B

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful