Ba hasa melayu1 ( sem2 ) KATA TUGAS DAN AKRONIM

Oleh: Steffilla Akkie Florence Richard Heather Locklear Nurul Athira`h Mohd Hedya Sasha

KATA TUGAS
MAKSUD KATA TUGAS

Golongan kata yang berbeza daripada kata nama,kata kerja dan kata adjektif kerana kata ini tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam binaan frasa.

Jenis Kata Tugas
KATA PRAKLAUSA

KATA PENYAMBUNG AYAT

KATA PRAFRASA

KATA HUBUNG GABUNGAN
DEFINISI
Sejumlah perkataan yang digunakan untuk menghasilkan ayat majmuk gabungan, iaitu perkataan yang menghubungkan dua atau lebih klausa yang sama tara seperti lalu, dan, serta, tetapi, atau dan sambil.

CONTOH AYAT

KATA HUBUNG PANCANGAN

ntuk menghubungkan klausa yang tidak setara pada klau

KATA HUBUNG PANCANGAN RELATIF

KATA HUBUNG PANCANGAN

ATA HUBUNG PANCANGAN KOMPLEMEN

KATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGA

ang ”

– kata yang berfungsi untuk menghubungkan klausa utam

Contoh:
1. 2. 3. 4. 5. Kakak memujuk adik yang sedang menangis itu. Mereka suka menikmati pemandangan yang cantik. Buku yang dibeli oleh Ahmad itu buku sejarah. P. Ramlee seniman agung yang sentiasa dikenang. Gaya hidup yang sihat haruslah sentiasa diamalkan.

“ untuk ”, iaitu perkataan yang berfungsi untuk menghubungka

Contoh:
1. 2. 3. Kami percaya bahawa dia tidak bersalah.

Fairuz datang untuk menziarahi kawan baiknya.

Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad saudagar besar. 4.

Untuk memaksa dia hadir adalah tidak wajar.

.

Kita harus sentiasa ingat bahawa hidup ini sementara sahaja

keterangan. Antaranya ,kerana , agar , meskipun , sekiranya , n apabila.

Contoh:
1. Saya berdoa semoga para pelajar saya berjaya dalam peperiksaan. 2. 3. Dia dirawat di hospital kerana kemalangan jalan raya. Pertunjukan itu akan ditangguh sekiranya tiada sambutan . 4. 5. 6. 7.

Kalau musuh menyerang . kami akan melawan.

Dia bersorak terlalu kuat sehingga serak suaranya.

Sementara menanti padi masak, petani itu menanam jagung.

Pencuri memasuki rumah itu ketika penghuninya sedang nyenyak tidur.

Kata Praklausa

agian hadapan klausa dan bertugas untuk menimbulkan seruan , per

Jenis – jenis kata praklausa

Kata Seru

Kata Tanya

Kata Pembenar

Kata PerintahKata Pangkal Ayat

1. Kata Seru Perkataan yang digunakan untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan. Contoh kata seru :

Amboi Cis

Wah Aduh

oh Ah

2. Kata Tanya Perkataan yang digunakan untuk menanyakan perkara atau orang. Contoh kata tanya : bagaimana siapa mengapa

berapa

apa

bila

3. Kata Pembenar Perkataan yang digunakan untuk membenarkan sesuatu pertanyaan. Contoh kata pembenar : Benar Betul Ya

4. Kata Perintah

Perkataan yang digunakan untuk menyampaikan arahan, larangan, suruhan atau perm

Contoh kata perintah :

Tolong Minta Harap

Jangan Jemput

Sila

5. Kata Pangkal Ayat

unakan sebagai penanda kesinambungan ayat dalam wacana dan kedudukanannya adalah

Contoh kata pangkal ayat :

Hatta

Adapun

Maka

Alkisah

sebermula

KATA PRAFRASA
x

Perkataan yang diletakkan di hadapan frasa seperti frasa nama,frasa kerja dan frasa adjektif.
KATA BANTU KATA PENGUAT KATA NAFI KATA ARAH

x

KATA BILANGAN

KATA PENEGAS

KATA PEMERI

KATA SENDI NAMA

KATA BANTU

Bagi menimbulkan makna-makna tambahan dalam frasa kerja.

KATA PENGUAT

KATA PENEGAS

KATA NAFI
Bagi menafikan atau menidakkan seseorang atau sesuatu perkara.

Bukan,tidak

KATA PEMERI
x

Untuk memeri sesuatu perkara atau sebagai perangkai antara subjek ayat dengan frasa utama dalam predikat ayat.
x

x

Ialah-diguna secara ekuatif dan hadir dihadapan frasa nama Adalah-diguna secara kualitatif dan hadir dihadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama

x

KATA ARAH
x

Bagi menunjukkan hala atau jurusan sesuatu perkara.

KATA BILANGAN
Bilangan tentu-satu,tujuh,sebelas,seribu Bilangan himpunan-berbulan-bulan,berbotol-botol Bilangan pisahan-masing-masing,tiap-tiap,setiap Bilangan pecahan-sesuku,separuh Bilangan tak tentu-beberapa,semua,sekalian

KATA SENDI NAMA

rdapat dihadapan frasa nama. Di,ke,pada,kepada, daripada,dari,untuk, dengan,oleh, tentang,terhadap,demi, sejak,seperti

Akronim

sud : Kependekkan yang terbentuk daripada gabungan huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang bol diujarkan sebagai satu perkataan

Golongan : Kata Tunggal

Pembentukan Akronim

Proses penggabungan dan pembentukan kata nama untuk melahirkan bentuk kata baharu. Proses pembentukannya agak longgar. Secara lazimnya, pembentukan akronim memperlihatkan penggunaan berdasarkan kata nama khas.

Jenis Akronim
Kata Akronim cantuman huruf awal perkataan. Kata Akronim cantuman huruf dan suku kata perkataan sesedap sebutan. Kata nama akronim cantuman awal perkataan.

Kata nama akronim cantuman bahagian awal perkataa pertama dengan bahagian lain yang mengikutinya.

1.Kata Akronim cantuman huruf awal perkataan. contoh : BPG – Bahagian Pendidikan Guru IPG – Institut Pendidikan Guru

Kata Akronim cantuman huruf dan suku kata perkataan sesedap sebutan. contoh : Proton – Perusahaan Otomobil Nasional Perhilitan – Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara

3. Kata nama akronim cantuman awal perkataan. contoh : kugiran – kumpulan gitar rancak andartu – anak dara tua

Kata nama akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagianlain yang mengikutinya. contoh : berdikari – berdiri di atas kaki sendiri bendalir – benda alir

Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful