UPRAVLJANJE VREMENOM

► POPUNITE

TEST

► “Seti ►

Vreme kao resurs (ograničeno ili nije) se da je vreme novac” (Bendžamin Frenklin, savet mladom trgovcu)

Vreme kao resurs:
a) ► Godina - 77 b) meseci - 924 c) d) e)

dana – 27.720 sati – 665.280 radni period – 35, 40 godina (302.400, 345.600 sati)

Zašto je važno upravljati vremenom?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

rokovi greške efikasnost napredovanje uspešnost upravljanje promenom odnos prema šefu odnos prema saradnicima.

Polazne pretpostavke upravljanja vremenom
► “zauzet

sam” ► “samo uđi, imam vremena” ► Koncentriši rad da oslobodiš vreme ► Stvarna ili simulirana efikasnost ► Radtiti pametno ili naporno?

Problemi kod upravljanja vremenom
► Previše

materijala ► Nedovoljno informacija ► Krizni i konfliktni momenti ► Delegiranje posla i zadataka ► Odugovlačenje ili odlaganje ► Kontrola ambicija ► Puno prekida

► Sastanci ► Slaba

organizacija ► Nejasni ciljevi ► Lična odgovornost

SAVETUJTE MILOŠA Miloš ima stalni problem da utvrdi koji je najefikasniji period tokom radnog dana u njegovom sektoru, kada da podeli radne zadatke ( 8 sati rada, koji sat?)

► Istraživanja

su pokazala da je najefikasniji period u toku radnog vremena između
 Drugog i četvrtog radnog sata

► Najbolje

vreme za podelu radnih zadataka je drugi sat radnog vremena

Prekidi – ključno pitanje upravljanja vremenom
► Odrediti

prioritete i ciljeve ► Izolovati se od prekida ► Selektovati i skratiti prekide ► Dati do znanja da ti neko oduzima vreme ► Telfonski pozivi ► Biti od koristi – biti iskorišten ► Trenirati saradnike da vas poštuju

Delegiranje –put ka uspehu
► Važnost

delegiranja ► Teškoće delegiranja ► Šta delegirati ► Kada delegirati ► Šta ne delegirati

Sastanci – kradljivci vremena
► Neefikasni

sastanci ► Cilj sastanka ► Kontrolisati sasatanak ► Sprečiti “sastakomanijake” ► Brifinzi kao efikasan model

Ostali kradljivci vremena
► Posetioci ► Odgađanje

i neodlučnost ► Problem sa informacijama ► Problem sa timovima ► Slaba komunikacija ► Slabo planiranje ► Lična organizacija

Stres i upravljanje vremenom
► Manifestacije ► Uzroci

stresa

stresa ► Borba protiv stresa