UPRAVLJANJE KONFLIKTOM

NVEDITE DVA RAZLOGA ZBOG KOJIH NAJČEŠĆE NASTAJU KONFLIKTI U VAŠOJ SREDINI (odelenju, instituciji) 1. .................. 2. ....................

ZAŠTO NASTUPA KONFLIKT?
      

Poatoji li beskonfliktno društvo? Pozitivne i negativne posledice konflikta Specifičnosti konflikta u preduzeću (ustanovi) Uslovi u kojima preduzeće deluje (stanje u okruženju) Struktura unutar preduzeća Odnos formalnih i neformalnih grupa Nivo kulture preduzeća

       

Resursi preduzeća (posebno ljudski resursi) Način komunikacije unutar preduzeća Stepen informisanja i protok informacija Horizontalni i vertikalni odnosi Menadžerski stilovi Obaveze i odgovornosti Radni zadaci (vreme podele zadataka) USLOVI RADA

Konflikt - sukob
   

  

Sličnosti i razlike Konflikt = protivrečiti Conflict.... Sukob = su – kob (su = sa, s,nekim) (Kob = zla sudbina) Sukob = sudar, nevolja, razlaz Sukob = konflikt koji se ne može kontrolisati Clash.....

VRSTE KONFLIKTA
      

Konflikt unutar ličnosti Konflikt pojedinca i grupe (tima) Konflikt unutar grupe (tima) Konflikt potreba Konflikt vrednosti Konflikt motiva Konflikt uloga

    

Konflikt interesa Konflikt ciljeva Konflikt vizija Konflikt prava, obaveza i odgovornosti Konflikt rukovođenja

KOJA VRSTA KONFLIKTA JE PRISUTNA U VAŠEM OKRUŽENJU (sektor, institucija) – izaberite samo jednu vrstu

Vrste konflikta
     

Konflikt potreba Konflikt vrednosti Konflikt motiva Konflikt uloga Konflikt interesa

 

Konflikt ciljeva Konflikt vizija Konflikt prava, obaveza i odgovornosti Konflikt rukovođenja

NAVEDITE 2 PRINCIPA NA OSNOVU KOJIH VI REŠAVATE KONFLIKT MEĐU ZAPOSLENIM U VAŠEM SEKTORU 1. ................... 2. ......................

REŠITE SLEDEĆI KONFLIKT

Marko sumnja da njegov mladi pomoćnik Luka iz potraje radi na tome da preuzme njegovo mesto. On je nedavno uradio dva posla od kojih je preduzeće imalo važnu korist. Stanje u sektoru se pogoršava, stvaraju se grupe za i protiv Luke. U jednom takvom razgovoru došlo je do razmene teških reči između dva službenika. Šta ćete učiniti da problem ne bi izišao u javnost?

KAKO REŠAVATI KONFLIKT? Locirati mesto i vreme konflikta (tekućeg ili potencijalnog)  Uočiti učesnike u konfliktu  Kada i kako posredovati u konfliktu: 1. ni kasno-ni rano, 2. stepen uključenja u konflikt, 3. sam ili preko drugih

Razvijati veštine partnerstva : 1. partner kao zamena za takmičara, 2. zavisnost od tima, 3. svako svakoga podstiče
 

Pratiti tok konflikta i usmeravati ga ka poželjnom cilju

Faze posredovanja u konfliktu: 1. uočiti, 2. analzirati, 3. postaviti pravila i obaveze, 4. relocirati resurse, 5. menjati način komunikacije, 6. povećati-smanjiti obaveze, 7. presuditi.

Veština i tehnike rešavanja konflikta: 1. smanjiti-povećati međuzavisnost, 2. promeniti zadatke, 3. promeniti ambijent, 4. povećati motive, 5. uvesti integratore
  

Izvući korisne zaključke iz svakog događaja Predvideti buduće konflikte

RADIONICA

Dajte primer konflikta u toku u vašoj instituciji i predložite rešenje Uočite potencijalni konflikt i dajte rešenje koje će ga sprečiti Supervizori – Sanja i Ljiljana Koordinator - Marina

 

Kako rešiti sledeće konflikte?
 

Prvi primer Darinka, šef jednog sektora (menadžer srednjeg nivoa) ima velike probleme i lične frustracije kada odlazi kod Milivoja, menadžera višeg nivoa, da mu podnese izveštaj, traži mišljenje ili nešto predloži. Konflikt između njih stalno tinja.

 

Drugi primer Na šalterima u prijemnoj sali skoro svaki dan nastaje konflikt, ponekad i sukob, između klijenata i službenika. Službenici misle da su klijenti teški (agresivni, stalno se žale, sumnjičavi su). Klijenti misle da su službenici spori, neljubazni, nemaju dovoljno informacija, ne mogu da reše problem.

Šta mislite o sledećim slučajevima?

Pero i Kosta su službenici u jednom sektoru. Tog jutra žestoko su se posvađali zbog dogovora koji je jedan postigao sa važnim klijentom, a što je drugi osporio. Usred svađe Kosta se iznenada zaustavi i sasvim mirnim tonom izjavi ....... Šta očekujete da je Kosta rekao?

“Sparno je, da li bi ti prijao jedan sok?”

Jedan informatičar reče svom šefu: “mislim da je pozitivno što se vi i ja ne slažemo. U normalnim uslovima mi bi smo se uspavali na lovorikama. Želeo bih da možemo ovako da nastavimo što duže” Kakav je vaš stav o ovom odnosu?

Kada su u ozbiljnom konfliktu Kristina i njena šefica Maja, igraju igru simulacije u kojoj zamenjuju uloge. Svako mora da se stavi u ulogu druge i da brani njene argumente i dokaze. Šta mislite o tome?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful