Introduktion organisk kemi

10 februari 2010 Agneta Boström Åsö Vuxengymnasium

Kolväten

10-03-09

Agneta Boström

2

Alkaner

10-03-09

Agneta Boström

3

Alkener

10-03-09

Agneta Boström

4

Alkyner

10-03-09

Agneta Boström

5

Arener - Bensen

10-03-09

Agneta Boström

6

Alkylgrupper

10-03-09

Agneta Boström

7

Alkoholer
• • • • • • • • • Metanol Etanol 1-propanol 2-propanol 2-metyl-2-propanol 1-butanol 2-butanol 2-metyl-1-butanol 2-metyl-2-butanol • 1,2-etandiol (glykol) • 1,2,3-propantriol (glycerol) • 1,2-butandiol • 1,3-butandiol • 1,4-butandiol

10-03-09

Agneta Boström

8

Primär, sekundär, tertiär alkohol

10-03-09

Agneta Boström

9

Oxidation av alkoholer
• Primär alkohol oxideras till aldehyd som kan oxideras vidare till syra • Sekundär alkohol oxideras till keton • Tertiär alkohol sönderdelas vid oxidation
10-03-09 Agneta Boström 10

Etrar

• Dietyleter • Isomeri • Butanol

10-03-09

Agneta Boström

11

Fenol
• Fenol kallas också karbolsyra • Fenol är surare än alkohol • Hydrokinon = 1,4dihydroxybensen

10-03-09

Agneta Boström

12

Aldehyder och ketoner
• • • • • • Etanal = acetaldehyd Kanelaldehyd Chanel No 5 Aceton Krotonaldehyd Acrolein

10-03-09

Agneta Boström

13

Karboxylsyra
• • • • • • • •
10-03-09

Svaga syror Metansyra = Myrsyra Etansyra = Ättiksyra Fettsyror, mättade och omättade Flerprotonig syra AHA-syra Aminosyra Estrar
14

Agneta Boström

Aminosyror
• Beståndsdel i proteiner och peptider • Binds samman med peptidbindning • Cirka 20 aminosyror bygger upp oss • 12 av dessa är essntiella för barn, 8 för vuxna
10-03-09 Agneta Boström 15

Uråldrig teknik
• Kleopatra blev känd för sin skönhet. Hon badade i åsnemjölk sägs det. • I surmjölk finns mjölksyra. • Mjölksyra är en AHAsyra.
10-03-09 Agneta Boström 16

Kemister har gett namn
• AHA står för Alfa-Hydroxy-Acid • På svenska alfahydroxysyra. • Det betyder att på kolatomen intill COOH-gruppen sitter en OHgrupp • På en BHA, betahydroxysyra sitter alltså OH-gruppen på nästa kolatom
10-03-09 Agneta Boström 17

Exempel på AHA-syror
• Glykolsyra

• Mjölksyra • Mandelsyra • Glukonsyra
10-03-09 Agneta Boström 18

BHA-syra
• Salicylsyra* används i acnemedel och i vårtmedel • beta hydroxybutanoic acid • tropic acid • trethocanic acid * Salicylsyra är ingen äkta BHA-syra

10-03-09

Agneta Boström

19

AHA- och BHA-syror
• Äppelsyra (Malic)

• Citronsyra (Citric)

• Vinsyra (Tartaric)
10-03-09 Agneta Boström 20

Verkan av AHA-syra
• OH-gruppen på alfa-(eller beta-)kolet gör den korresponderande basen till syran mer stabil. Syran blir ännu surare. • Syran penetrerar huden och löser upp det lim som håller samman hudcellerna. En peelingeffekt uppstår. • Mindre molekyler går längre ner i huden. • Dessutom binder OH-grupperna vatten
10-03-09 Agneta Boström 21

FDA-rekommendationer
• Amerikanska myndigheter utredde AHA-syror 1996 • Hemma-produkter är säkra om de innehåller maximalt 10% AHA-syra medan produkter för salongen får innehålla 30% • Solskyddsfaktor måste användas eftersom det naturliga skyddet skalas av
10-03-09 Agneta Boström 22

TCA = Triklorättiksyra
• TCA-peel • TCA-syra (triklorättiksyra) har använts för kemisk peeling i över 30 år. Med koncentrationer omkring 30-40% ger TCA päron, ros, banan osv. I en frukt finns en blandning av många estrar och andra föreningar. en kraftig avflagningseffekt på huden som förbättrar solskador, hyperpigmenteringar och rynkor. Behandlingen utförs av läkare, sker ofta under narkos och kräver en veckas konvalecens. En behandling räcker ofta för ett bra resultat.
10-03-09 Agneta Boström 23

Estrar – doftämnen och fetter
• Estrar är ofta starkt luktande och kan dofta ananas, päron, ros, banan osv. I en frukt finns en blandning av många estrar. • Alkohol + syra → ester + vatten • Etanol + butansyra → etylbutanoat + vatten
10-03-09

• Isopentylacetat

Agneta Boström

24