Pengenalan

Perhubungan kaunseling bermakna orang yang meminta tolong (klien) mempunyai kebebasan memilih tindakannya dan orang yang menolong (kaunselor) tidak berkuasa dan tidak bertanggungjawab untuk setuju atau membantah

Menghormati kehormatan klien dan meningkatkan kebajikannya.

Tanggungjawab utama seorang kaunselor.

Hubungan dan maklumat kaunseling disimpan sulit

Tanggungjawab kaunselor sebagai profesional

Segala rekod, nota, data ujian, rakaman dan lain-lain dianggap maklumat profesional
Segala

pengunaan data tersebut harus menjaga kebajikan dan identiti kaunselor.

Klien harus diberitahu segala keperluan dan keadaan kaunseling
Perlu

diberi penerangan ketika memulakan sesi kaunseling

Kaunselor boleh berunding dengan ahli profesional lain.
hal ini kaunselor harus tidak mengakibatkan klien malu atau tidak senang.
Dalam

Harus memberhentikan kaunseling jika tidak boleh membantu klien lagi
Disebabkan

kurang kepakaran Sebab-sebab peribadi Boleh merujuk klien kepada pakar yang lain. Jika klien enggan, kaunselor tidak terikat untuk meneruskan kaunselingnya