Kemahiran Interpersonal Guru Dalam Perkembangan Psikologi Kanak-kanak

Oleh: Nor Anisa Musa

Abstrak
 

Membincangkan keperluan interpersonal guru dalam perkembangan psikologi kanak-kanak Mengemukakan beberapa isu kebanyakan tingkah laku guru dan cara menangani kepelbagaian tingkah laku murid Panduan khas bagaimana untuk menjadi seorang guru yang ideal, berkarisma, berkredibiliti dalam menangani permasalahan psikologi kanak-kanak Keperluan yang bersesuaian dikaitkan perkembangan pendidikan dan sosial kanak-kanak

Pengenalan

Abdullah dan Ainon (2002) menyatakan, antara kemahiran asas interpersonal ialah kemahiran komunikasi, kemahiran mendengar, kemahiran bertanya dan penampilan. Mok Soon Sang (2004) menyatakan, kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan interaksi sosial termasuk semangat bekerjasama, kepandaian memimpin serta berkomunikasi dengan berkesan. Arkes (1982) menyatakan, definisi motivasi ialah those processes that influence the arousal, strength or direction of behavior. Kaunseling pula adalah bergantung kepada kecekapan guru bimbingan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu, khasnya kemahiran mewujudkan perasaan empati, memahami perasaan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran mendengar. Sarina dan Yusmini (2007) menyatakan, hubungan interpersonal membantu melahirkan persefahaman yang baik.

Perbincangan
 Keperluan

Kemahiran Hubungan Interpersonal  Fungsi Kredibiliti  Keperluan Ransangan Kreatif  Keperluan Guru Sebagai Motivator Dan Kaunselor

Keperluan Kemahiran Hubungan Interpersonal
 Melalui

Komunikasi  Kesan Pigmalion, Optimistik Dan Kemahiran Memuji  Kemahiran Mendengar  Kemahiran Bertanya  Penampilan

Komunikasi
  


 

Guna perkataan dan bahasa badan yang positif (Jas, 2002). Melakukan pekerjaan dengan hati yang rela dan seronok (Abdullah dan Ainon, 2002) Guru sebagai perintis mewujudkan iklim komunikasi yang positif Beri pengiktirafan teguran, nasihat dan jangan sekali-kali suka membuktikan kesalahan (Habibah dan Noran, 2002) Lebih banyak mendengar dari bercakap Minta pendapat dan sumbangan idea, tunjukkan rasa minat (Fadzilah dan Ahmad, 2007)

Tujuan Komunikasi Positif
Membawa kesan-kesan psikologikal contohnya:  Meningkatkan estim diri melalui penghargaan dan penghormatan  Merasakan dirinya dihormati dan dikasihi oleh semua orang  Memelihara konsep diri murid  Menjalinkan hubungan  Mendapat respon  Mendapatkan maklumat  Meraih kepercayaan  Berkongsi pengalaman  Mewujudkan keseronokan (abdullah dan ainon, 2002)

Kesan Pigmalion, Optimistik Dan Kemahiran Memuji
   


  

Ramalan tidak meramalkan masa depan, sebaliknya mencipta masa depan (Syukri, 2006) “aku adalah di sisi sangkaan hamba denganku. Maka hendaklah dia menyangka terhadapku apa yang ia kehendaki” Hadis Qudsi Memikirkan perkara-perkara yang bertemakan kejayaan Mengakibatkan impak yang besar dalam kehidupannya Memperolehi perasaan penghargaan diri yang tinggi Potensi dan kecerdasan individu berbeza-beza Kemampuan memuji orang lain menandakan kita mampu melihat kelebihan dan kebaikan orang lain Mudah didekati Tidak berlebihan dalam pujian

Kemahiran Mendengar
          

Kawal perasaan untuk mendengar pelbagai alasan Empati dengan apa yang didengari dan punya perasaan untuk membaikpulihkan murid tanpa jemu Kenalpasti fakta atau apa yang berbuku di hati seseorang Jujur dan bersifat dukungan Tanya mengapa wujudkan alasan yang tidak munasabah Dengar secara aktif Hubungan mata pada jeda yang tetap Isyarat badan bersifat menyokong, memberi maklum balas secara tetap, menggunakan gaya bertanya menyokong Elakkan tingkah laku negatif seperti perhatian terhala kepada perkara lain seperti keresahan Tidak membenarkan gangguan Anggap sebagai proses rundingan

Kemahiran Bertanya

Ajukan soalan yang sesuai Kenalpasti jenis-jenis pertanyaan seperti:
    


      

Pertanyaan terbuka Pertanyaan tertutup Pertanyaan untuk mendapatkan fakta Mengetahui perasaan Memperjelaskan maksud Mengembangkan perbincangan Pertanyaan meminta Pertanyaan berandaian Pertanyaan mengandungi arahan Pertanyaan menguji Pertanyaan sebagai gema Pertanyaan pihak ketiga Pertanyaan meminta izin

 

Terapkan nilai kepercayaan dalam diri Elakkan soalan bersifat manipulatif, serangan dan bertalu-talu

Penampilan

Sensitiviti dalam penampilan Contoh penampilan seperti:
   


      

Ketampanan Kecantikan Kebersihan diri Tiada bau badan Kekemasan Kerapian rambut Solekan Cukuran Gaya berjalan Teratur Mesra Tidak terburu-buru

Penampilan

Mengurus penampilan secara positif Contoh penampilan kendiri:
  

Prestasi kerja Kemahiran melayan Kebijaksanaan dalam menjawab persoalan mencabar Ilmu dan pengucapan

Membangkitkan motivasi seseorang

Kredibiliti
  


  

Mempunyai sijil atau ijazah dan kemahiran ikhtisas perguruan iaitu diploma pendidikan Tidak bersikap berat sebelah Mempunyai daya tarikan tersendiri Bijak, lucu, menghiburkan Banyak persamaan dengan sifat-sifat natural orang kebanyakan Berfikiran terbuka Penuh dengan idea dan mempunyai pendapatpendapat yang bernas

Kredibiliti

Banyak dipengaruhi oleh keadaan fizikal seseorang contohnya susuk badan yang yang tinggi dan besar lebih berpengaruh dari susuk tubuh yang kecil, kurus dan rendah

Memperbincangkan isu-isu global dengan pengetahuan yang tinggi dan berkepakaran (Fadzilah dan Ahmad, 2007), tidak sekali-kali mempersoalkan perkara yang remeh-temeh, menepati masa, sentiasa bersedia, bercakap dengan gaya yang lancar, perkataan yang betul, tidak mencampur adukkan bahasa dengan bahasa-bahasa lain dan tidak tersekat-sekat (Abdullah dan Ainon, 2002).

Kredibiliti

Apabila berada dalam keadaan tidak selesa, mereka akan:
  


Lebih tenang Tidak menunjukkan rasa cemas Tidak gelisah, bimbang Tidak membebel, banyak rungutan dan serba tidak kena Tidak bergantung dan mengharapkan bantuan orang lain dan ini banyak


Memerlukan latihan dari semasa ke semasa. Tidak memberi janji kosong Unsur kecindan amat digalakkan, tetapi tidak mentertawakan orang lain

Rangsangan Kreatif

Menurut kamus Webter’s (1994), pemikiran kreatif ialah, ”the ability to bring something new existence”
Pemikiran manusia yang hebat dan dapat melakukan apa sahaja yang diinginkan malahan dalam keadaan kritikal sekalipun

Ransangan Kreatif
 Ransangan

kreatif boleh tercetus melalui beberapa perkara seperti berikut:
 Peluang

bereksplorasi  Penyelesaian masalah  Sumber inspirasi  Menekankan soal proses

Guru Sebagai Motivator

Dapatan kajian terhadap pelajar yang diberi ganjaran dan tidak diberi ganjaran dalam menyelesaikan puzzle membuktikan motivasi instrinsik seseorang akan berkurangan apabila tiada ganjaran diberikan. Terdapat juga subjek yang tidak mendapat bayaran berkehendakkan diri mereka dan hasil kerja mereka dinilai kerana dorongan untuk mencapai kecekapan.

Guru Sebagai Kaunselor

    

Menerima klien seadanya seterusnya kepada pembinaan hubungan Meneroka masalah dengan mencari puncanya Membina matlamat Menyediakan alternatif-alternatif Strategi dan langkah-langkah Penilaian dalam pelan tindakan

Kesimpulan

Tingkah laku ditentukan oleh pelbagai faktor, antaranya, motivasi, situasi, menyukai tugasan yang diberi, beban kerja, mempunyai masalah peribadi, faktor warisan, baka, pengalaman atau persekitaran. Ciri-ciri interpersonal guru yang positif, selain daripada memahami kehendak psikologi murid ia termasuklah berkemahiran asas, miliki daya pemikiran kreatif, konsep kendiri positif, harga diri dan kredibiliti, motivasi pencapaian yang tinggi, sikap positif terhadap cabaran hidup, ciri kepimpinan yang tinggi dan pembentukan moral dan nilai yang baik harus ditunjukkan secara eksplisit.

Pembelajaran sepanjang hayat akan membolehkan guru melengkapi ilmu dan kemahiran terkini, supaya berjaya melaksanakan tugas sebagai pendidik yang berwibawa

Rujukan
 


     


      


      

Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd. 2002. Kemahiran Interpersonal Guru. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Bentong, Pahang. Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd. 2003. Teori & Teknik Ucapan Berpengaruh. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Bentong, Pahang. Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd. 2006. Guru Sebagai Pendorong Dalam Bilik Darjah. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Abdul Rahim M. Ali. 2001. Ilmu Pendidikan Untuk Kpli. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Cheras, Kuala Lumpur. Arkes, H.A. 1982. Psychological Theories Of Motivation. Belmont, California: Wadworth. Azizi Yahya, Sharin Hashim, Yusof Boon, Zurhana Muhamad. 2008. Tip Menangani Buli Di Sekolah. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Bryan Coombs. 2004. Mengajar Secara Efektif. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Kuala Lumpur. Fadzilah Kamsah Dan Ahmad Naim Jaafar. 2007. Tip Menjadi Individu Menarik. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Habibah Elias Dan Noran Fauziah Yaakub. 2002. Psikologi Personaliti. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Jas Laile Suzanna Jaafar. 2002. Psikologi Kanak-kanak & Remaja. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. John A. Bates. 1979. Extrinsic Reward And Instrinsic Motivation: A Review With Implication For The Classroom Vol. 49, No. 4, Pp. 557576. University Of Massachusetts. John West-burnham. 2004. Mengembangkan Professionalisme Di Sekolah. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Kuala Lumpur. Lynda Field. 2000. 60 Ways To Make Your Life Amazing. Vermilion. London. Mc Farland. 1965. Psychology And Teaching Second Edition. George G. Harrap & Co. Ltd. London. Merriam. 1994. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary Tenth Edition. Massachusetts, U.S.A. Mohd. Azhar Abd. Hamid, Mohd. Nasir Markom, Othman A. Kassim. 2006. Permainan Kreatif Untuk Guru Dan Jurulatih. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Mok Soon Sang. 2004. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI Sekolah Menengah Edisi Ketiga. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Subang Jaya. Muhd. Mansur Abdullah, S. Nordinar Mohd. Tamin. 2003. Proses Kaunseling Edisi Kedua. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Mustapha Abd. Rahman.1992. Hadis Empat Puluh. Dewan Pustaka Fajar. Kuala Lumpur. Noraini Ahmad. 2002. Kaunseling Kekeluargaan. Utusan Publications & Distributors SDN. Bhd. Kuala Lumpur. Othman Md. Johan. 1995. Pembinaan Senarai Semak Masalah Tingkah Laku. Jil. 1. Bil. 2. Hal. 83. UTM, Skudai. Phyllis Hostler. 1965. The Child’s World. Penguin Books Ltd. England. Robiah K. Hamzah. 2003. Teknik Dan Strategi Membimbing Remaja Berbudaya Positif. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Shukri Abdullah. (2006). Anakku Bijak Belajar. Al-ameen Serve Holdings Sdn. Bhd. Setapak, Kuala Lumpur. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Yusmini Md. Yusoff. (2007). Kaedah Mengajar Dan Kemahiran Interpersonal Guru. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur.

Oleh: Nor Anisa Musa Psikologi Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia noranisamusa@yahoo.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful