PERKEMBANGAN SOSIO EMOSI ( ROHANI , SOSIAL , EMOSI DAN MORAL ) PRENATAL & BAYI

DISEDIAKAN OLEH NUR AFIFA MOHD ZAID NUR SYAFIQA MOHD ZAMANI FADHILA ALIHAN UNTUK PERHATIAN; EN.ZAHARIM BIN TAWANG

DEFINISI SOSIO EMOSI
• Kamus Pelajar Edisi Pertama-sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan masyarakat atau kemasyarakatan. • Kamus Dewan Edisi Ketiga-sosial sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan. • Perkembangan sosial pula adalah satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima

emosi 1. satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya.


2. ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi.

Sosioemosi dalam kalangan kanakkanak ditakrifkan sebagai satu proses berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat

• Teori Erik Erikson pula menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanak-kanak. • Menurut Erikson, personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini. • Di dalam teori ini, Erikson memperkenalkan lapan peringkat perkembangan psikososial. Setiap peringkat saling berkait rapat

 

MENANGIS • Bentuk komunikasi utama  utk berhubung dgn persekitaran. • Kebanyakan ibubapa dapat kenalpasti jenis tangisan bayi (lapar,sakit,lampin basah) • Behavioris John Watson-ibubapa yg selalu respon pd bayi yg menangis seolah-olah meneguh perbuatan itu dan sebabkan mrk lebih kerap menangis. • Mary Ainsworth –tekankan respon yg cepat dan tenangkan bayi akan membuat hbgn ibu bapa dan bayi lebih erat.

SENYUMAN 2 jenis senyuman bayi a)Senyuman reflektif Tingkah laku sendiri tanpa rangsangan luar-senyum waktu tidur b)Senyuman bersosial • Tindakan dr rangsangan luar yg bermula pada 2-3 bulan. • Tunjukkan rasa selamat,selesa dan disayangi.

KETAKUTAN • Bermula sekitar 6-18 bulan. • Melibatkan keresahan dan ketakutan bila berdepan dgn org tidak dikenali. • Ada bayi kurang takut bila berdepan dgn org asing sekiranya berada dalam situasi yg biasa baginya.

Peringkat-peringkat yang terlibat untuk kanak-kanak yang berusia 2 - 6 tahun ialah: • Autonomi lawan keraguan (1 hingga 3 tahun) 1.Kanak-kanak akan cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa memerlukan bantuan orang dewasa contohnya ingin cuba makan dan minum dengan sendiri, membuang air, memakai kasut dan sebagainya. 2.Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk meneroka perlakuan fizikal ini akan merasa mempunyai keyakinan diri atau autonomi manakala yang tidak diberi peluang akan merasa

• Inisiatif lawan rasa berasa bersalah (4 hingga 6 tahun) 1.Kanak-kanak cuba berdikari dengan meneroka persekitaran dan kemahiran baru. Mereka suka bertanya dan mahu penjelasan untuk situasi yang berlaku. 2.Sokongan yang diberi akan menggalakkan inisiatif dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan rasa bersalah kepada dirinya •

RUJUKAN Rafidah • Kastawi(2008),Perkembangan Kanak-kanak Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun,Kumpulan Budiman Sdn.Bhd Kuala Lumpur. • www.pdfqueen.com/teoriperkembangan-kohlberg/6/
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful