KUMPULAN 3

PENGURUSAN SISA PEPEJAL DIANTARA TIGA NEGARA: MALAYSIA,JERMAN, SINGAPURA

PENGENALAN
‡ Pengurusan sisa pepejal adalah tunggak kepada pembangunan pembandaran alam sekitar. ‡ Pengutipan, pengangkutan, rawatan dan pelupusan sisa pepejal adalah tugas yang amat sukar untuk dilaksanakan dengan efektif. ‡ Bagi menggalakkan lagi pembangunan yang seimbang, pengurusan sisa pepejal harus mengambil kira faktor pengendalian bahan mentah dan mengurangkan pembebasan pencemar serta perlindungan alam sekitar. (UNEP 2005)

Demografi Bandar yang Dikaji
Berlin (2005) Singapore (2008) Penduduk Luas (km2) Kepadatan (PE/km2) Produk Domestik Kasar (GDP) 3,395,189 892 3806 39,004 4,839,400 682.7 7088 53,110 Penang (2005) 1,578,000 1,053 1508 21,128

BERLIN

‡ penduduk tinggal di kondominium, rumah teres dan juga tunggal. ‡ Jenis yang paling popular di Berlin ialah rekabentuk apartmen pada kurun ke-19 dengan mempunyai kawasan laman di sekelilingnya ‡ Badan yang bertanggungjawab
untuk menguruskan sisa pepejal ialah Berliner Stadtreinigung

UNDANG-UNDANG
‡ Technical Instructions on Waste from Human Settlement (1993).

‡ ‡ ‡ ‡ ‡
‡

Closed Substance Cycle and Waste Management Act (1996). Waste Storage Ordinance (2001). European Landfill Directive (1999), European Waste Incineration Directive (2000), and European Directive on Packaging and Packaging Waste (1994).
German Packaging Ordinance (1991).

PENJANAAN SISA PEPEJAL
‡ Pada tahun 1996 sisa pepejal terhasil berjumlah 2.2 juta tan. ‡ Pada tahun 2005, jumlah ini telah berkurang kepada 1.68 juta tan iaitu pengurangan sebanyak 20.75%. ‡ pengurangan dalam pelupusan sisa melalui incinerator dan tapak pelupusan di Berlin menurun sebanyak sebanyak 60%. ‡ usaha berterusan telah dilaksanakan dalam mengasing dan mengitar semula bahan-bahan kitar semula. Tambahan pula sisa komersial telah berkurang 10 kali ganda dalam tempoh 1992-2007

PENGUTIPAN SISA DOMESTIK
‡ Sampah domestic dikutip menggunakan bekas khas dan dibawa untuk rawatan selanjutnya. ‡ Setiap kediaman diwajibkan mengambil bahagian dalam sistem ini dan harus membayar kos pengutipan sisa yang dilakukan oleh pihak yang dikontrak. ‡ Sisa dagangan dikutip bersama-sama sisa dari rumah. peniaga kecil-kecilan biasanya berkongsi bekas sampah yang sama dengan penduduk yang tinggal di kawasan yang sama. ‡ dirawat bersama dengan sisa dari rumah

TAPAK PELUPUSAN
‡ Sejak kebalakangan ini, keperluan untuk tapak pelupusan di Berlin telah berkurangan dengan mendadak. ‡ Sebab utama hal ini berlaku adalah kerana kebanyakan sisa disalurkan ke bahagian kitar semula. Ini menyebabkan banyak tapak pelupusan yang wujud ketika era 1970 ditutup pada ketika ini. ‡ 50,000 tapak pelupusan yang wujud di Jerman pada era 1970 dan pada tahun 2000 jumlah itu telah menurun sehingga 333. ‡ kini hanya 160 tapak pelupusan yang beroperasi manakala bilangan insinerator kian meningkat.

Insinerator
‡ Sisa yang tidak boleh dikitar semula kebanyakkannya akan dilupuskan dalam incinerator (boleh digunakan sebagai tenaga kitar semula). ‡ Sebanyak 505,400 tan sisa dilupuskan di insinerator iaitu 54% daripada keseluruhan sisa yang terhasil

Kitar semula
‡ Jumlah sisa yang dilupuskan semakin berkurangan manakala jumlah sisa yang dikitar semula senakin meningkat ‡ 269,000 ton (10%) telah dikitar pada 1992 meningkat menjadi 650000 (40%) ton pada 2007 ‡ Kadar kitarsemula yang tinggi dicapai melalui pengasingan dalam kutipan sisa pepejal seperti, kaca, kertas, bungkusan ringan dan juga sisa organik.

SINGAPURA

Singapura boleh dianggap sebagai negara yang kawasan tanahnya terhad, hampir 83% penduduknya mendiami rumah bertingkat atau apartmen

UNDANG-UNDANG
‡ Environmental Public Health (Public Cleansing) Regulations (1970). ‡ Environmental Public Health (Toxic Industrial Waste) Regulations (1988). ‡ Environmental Public Health (General Waste Collection) Regulations. ‡ Environmental Public Health (Corrective Work Order)Regulations.

PENJANAAN SISA PEPEJAL
‡ Jumlah penghasilan sisa tahunan meningkat dengan sekata. ‡ Pada tahun 1996-2008 meningkat dari 4.7 juta tan ke 5.97 tan. ‡ Namun kadar penghasilan sisa pada tahun 2006, 2007, 2008 hampir sama 0.89, 0.88, and 0.84 kg/hari/capita. ‡ Ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk menyumbang kepada peningkatan jumlah sisa.

PENGUTIPAN SISA DOMESTIK
‡ Sisa secara langsung dikumpul daripada setiap rumah ,terutama daripada kawasan perumahan dan rumah kedai. Kaedah ini memakan masa dan tenaga. ‡ Kutipan tidak langsung: meliputi dua jenis: (i) digunakan dalam blok apartmen di mana sisa ditempatkan dalam jumlah besar dalam kontainer di kaki blok, (ii)sistem centralized refuse-chute(CRC) yang telah dilaksanakan di flat baru sejak 1989. ‡ sampah dibuang secara langsung melalui ´hopperµ terletak di setiap flat ke dalam kontainer di pusat pengumpulan sampah. Selepas itu, sisa dipindahkan dari kontainer sampah di blok apartmen ke trak pengumpulan sampah secara mekanikal.

TAPAK PELUPUSAN
‡ Di Singapura kesemua tiga pelupusan sampah di Singapura berada di luar batas bandar. ‡ Tapak pelupusan sampah adalah inisiatif terakhir dalam pengurusan sisa pepejal di Singapore. ‡ Kerana kawasan yang terhad, tapak pelupusan boleh digunakan untuk samapah yang tidak boleh di prosaes. ‡ Sebanayak 91% sisa yang dijana di proses dalam, insinerator dan 9% hasil pembakaran sisa dilupuskan di tapak pelupusan. ‡ Hanya sisa tidak organic dan abu dibenarkan untuk dilupuskan di tapak pelupusan Semakau.

Insinerator
‡ Jumlah kapasiti 8200 ton/hari cukup untuk membakar semua sisa pepejal di Singapura sehingga tahun 2009 ‡ Dengan purata peningkatan tahunan 5% dalam penghasilan buangan, tambahan kapasiti insinerator adalah perlu ‡ Tapak Insinerator yang ke-5 (penukaran ke tenaga kitar semula) mampu menguruskan sisa pepejal sebanyak 800 ton/hari dan menghasilkan lebih dari 20MW tenaga.

Kitar semula
‡ Pendekatan dalam pemfokusan pada kitar semula membantu menjimatkan tenaga dan mengekalkan sumber ‡ Kitar semula sisa untuk mengurangkan jumlah sisa yang perlu untuk dibuang. ‡ Tong kitar semula di tempatkan di kawasan awam seperti perhentian bas, kawasan perumahan, tempat mengisi minyak dan sebagainya. ‡ Mengurangkan sisa untuk dibuang ke tapak pelupusan sampah demi menjaga jangka hayat tapak pelupusan sampah Semakau. ‡ Penubuhan dua taman kitar semula iaitu Sarimbum Recycling Park dan Ecopark

PULAU PINANG

‡ Terbahagi kepada dua: Pulau dan Seberang Perai ‡ Pulau terutamanya dicirikan dengan kilang berteknologi tinggi (Intel, AMD, Dell, Motorola dsb.), bangunan pejabat moden, kondominium dan apartment. ‡ Dua PBT di Penang iaitu; 1. MPPP (Pulau) 2. MPSP(Seberang Perai)

UNDANG-UNDANG
-Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) telah diwartakan pada 30 Ogos 2007. -Memastikan keseragaman undang-undang dalam pengawalan dan pengawalseliaan perkara-perkara yang berhubungan dengan pengurusan sisa pepejal di Malaysia -Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam ditubuhkan di bawah Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan -Mentadbir dan menguatkuasa akta. -Akta 672 telah memberikan kuasa untuk Kerajaan Persekutuan mengambil alih pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

PENJANAAN SISA PEPEJAL
‡ 963 tan sampah dihasilkan di Pulau setiap hari ‡ 56.7% boleh dikitar semula, 32.5% sisa organik, dan 10.8% tidak boleh dikitar semula.
Composition by weight of recycled items for MPSP, 2005 Unit Tonnes Percent Paper and cardboard 84,823.2 88.3 Plastics 2,486.2 2.6 Glass 170.2 0.2 Metals 8,552.9 8.9 Total 96,032.5 100.0

PENGUTIPAN SISA DOMESTIK
‡ Kutipan sampah domestik kepada 95% penduduk di pulau oleh MPPP ‡ Pulau dibahagi kepada beberapa zon ‡ Amalan kutipan sampah masa kini:
Sampah domestik dikutip tiga kali seminggu (Air Itam dikutip setiap hari); Sampah dari kedai, premis perniagaan dikutip setiap hari; Sampah dari institut pengajian dikutip setiap hari

‡ Seberang Perai dibahagi 3 ‡ Kutipan sisa pepejal meliputi 70% kawasan SP ‡ Sebahagian tanggungjawab tugas kutipan sampah diberi kepada kontraktor persendirian.

TAPAK PELUPUSAN
‡ Semua sampah yang dikutip di pulau dihantar ke Pusat Perpindahan Batu Maung ²diuruskan oleh kontraktor persendirian, ‡ dipindahkan ke tanah besar dan dilupuskan di tapak pelupusan Pulau Burong

‡ Semua sampah yang dikutip di utara SP dan zon tengah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Ampang Jajar dan dimampatkan ‡ Seterusnya sampah dihantar ke tapak pelupusan Pulau Burong untuk dilupuskan ‡ Tapak Pelupusan Pulau Burong mempunyai dua tasik rawatan licit.

Kitar semula
MPSP menganjurkan pelbagai aktiviti bagi mempromosikan kitar semula: ‡ membina pusat kitar semula ditaja oleh kementerian ‡ menganjurkan karnival di pusat beli belah, dan ceramah ‡ 14 pusat kutipan komuniti ditaja oleh kementerian, 17 lagi oleh badan bukan kerajaan di seluruh SP

‡MPPP bekerjasama dengan beberapa badan untuk menjayakan program kitar semula yang melibatkan banyak komuniti

Kesimpulan
Negara maju seperti German dan Singapura telah jauh ke depan dari segi pengurusan sisa pepejal. Malaysia perlu mencontohi cara pengurusan sisa pepejal mereka. Program kitar semula perlulah lebih giat dijalankan dan pembinaan Insinerator di Malaysia perlu diperluaskan untuk mengatasi masalah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful