You are on page 1of 25

Economic High School “Ion Ghica”, Targoviste

“Follow us in the business field!

School Mission             Making an honor from its mission as an European School and its  tradition of general and professional training in the Services Domain,  Economic College “Ion Ghica” High school dedicates itself to the  personal and professional training of students in real conditions of  quality of the educational process, making it possible for real chances of  socio-professional integration and long life learning.

The place where…around 1200 students and 70 teachers are meeting to build up the future, to follow their bliss. How do they do this?

Working together, with passion and generosity for:

"Training-firm" modern learning concept which guarantees success in career ! S ynergy of Interdisciplinary M otivation of the team work A dvantage of the competition R esponsibility for the result Testing of skills

FIRME DE EXERCIŢIU – Training firms

Firme de exercitiu Training Firms

Training firms

Awards on International Training Firms contest - Timişoara 2005  First place – „The best stand” – TF Delicious  Second place – „The best stand” – TF Dolce Vino;  Honourable mention – TF Teleprest;  First place „The best catalogue” – FE Dolce Vino;  Second place „The best catalogue” – FE Delicious;  Third place „The best catalogue”- FE Paper Design;

First place “ The best presentation” – FE Zoom Studio

Second place “The best presentation”- FE Teleprest;  First place “ The best seller” – FE Fiesta;  Awards on International Training Firms contest - Bratislava 2005  Second place “The best stand” - FE Delicious;  Awards on International Training Firms contest - Praga 2006  First place „The best catalogue”– FE Florart.  Awards on International Training Firms contest - Salszburg 2007  Third place “The best publicity spot” – FE Patricia Design.

 

Awards on International Training Firms contest – Praga 2003
    

First place “The best stand” – TF Scut First place “The best stand” – DOLCEVINO First place “The best catalogue” DOLCEVINO Second place “The best catalogue” – TF Florart From the public choice - TF FLORART Second place “The best stand” – TF DELICIOUS Second place “The best catalogue” – TF Patricia Design Second place The best catalogue, The best presentation, The best stand – TF Teleprest

Awards on International Training Firms contest – Praga 2004

Awards on International Training Firms contest – Praga 2005
 

Awards on International Training Firms contest – Zagreb, 2005

Proiectul PHARE TVET de reformă a învăţământului profesional şi tehnic – ŞCOALĂ DE APLICAŢIE Programul Phare EU RO 9602 – TTQM – Educaţia pentru calitate. Proiectul Phare TVET – 01.08.01 şi Phare TVET – 01.08.03 - CENTRU DE RESURSE Programul JUNIOR ACHIEVEMENT. Programul SOCRATES: - Proiect lingvistic COMENIUS I – „O gastronomie – o identitate” - Proiect lingvistic COMENIUS I – „Unis dans la différence” - Proiectul Comenius 2.1: WEBQUEST. - Proiectul Comenius 2.1:“Integrarea ICT în instruirea tradiţională - Cursuri de formare profesională – COMENIUS II. 2 Proiectul Phare 2000 – Dezvoltarea Resurselor Umane - „Centrul Agroturistic Judeţean” Proiectul Phare 2002 – Dezvoltarea Resurselor Umane - „Program de pregătire profesională pentru angajaţii

Proiectul PHARE 2002 – Dezvoltarea Resurselor Umane - „Centru de formare profesională continuă Forma Valahia” Proiectul Phare 2004 – Dezvoltarea Resurselor Umane cu titlul "Energiile neconvenţionale – garanţia dezvoltării durabile” Proiectul Phare 2004 – Dezvoltarea Resurselor Umane cu titlul Formarea profesională continuă, şansa de a fi competitiv pe piaţa muncii Proiectul Phare 2004 – Dezvoltarea Resurselor Umane cu titlul „Calificarea personalului, primul pas în reuşita unei afaceri de succes” Proiectul LEONARDO – „Dimensiunea europeană a formatorilor din administraţia publică” Proiectul LEONARDO – pilot EURASMENT (Asistent european pentru întreprinderi mici şi mijlocii)

Euroscola -November 2007

European High School

European High School