DHCP ntr-o re ea local

Interfa a de conectare la o re ea este reprezentat fizic (hardware) de placa de re ea, iar din punct de vedere software, de Äentitatea´ care va primi o adres IP. Aceast adres se asigneaz unei interfe e de re ea, i nu unui calculator. Un calculator cu dou pl ci de re ea va avea dou interfe e, fiecare cu adres IP proprie. n re eaua local adresele IP trebuie s fie unice. Pentru a minimiza posibilitatea existen ei de adrese duplicate n re ea se poate instala un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP- un protocol prin care un calculator obtine un IP dinamic de la un server care dispune de o lista de adrese disponibile. Chiar si in retelele mici, DHCP este folositor deoarece faciliteaza adaugarea de noi calculatoare la retea.
http://informaticasite.ro

În func ie de punerea în aplicare, serverul DHCP poate avea trei metode de alocare adrese IP: ‡alocare dinamic : un administrator de re ea atribuie o serie de adrese IP la DHCP, i de fiecare computer client pe LAN are software-ul s u de IP configurat pentru a solicita o adresa IP de la serverul DHCP în timpul ini ializ rii de re ea ‡de alocare automat : server-ul DHCP permanent atribuie o adres de IP libera la un client ce solicit din gama definita de administrator ‡Alocarea static : serverul DHCP aloc o adres IP bazate pe o mas cu adresa MAC (Adresa MAC asociat unei pl ci de re ea este un identificator unic asignat de produc tor în momentul fabrica iei acestui dispozitiv) / perechi adresa IP, care sunt completate manual (probabil de c tre un administrator de re ea).

http://informaticasite.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful