PENGURUSAN FAIL

APA ITU FAIL?
Kotak, sampul surat besar, kad berlipat, yang disimpan secara tersusun. tersusun. Maklumat atau dokumen tentang sesuatu perkara, seseorang dan sebagainya. [Kamus Dewan]

FAIL KELAB/PERSATUAN:
FAIL INDUK FAIL PENGERUSI FAIL SETIAUSAHA FAIL KEWANGAN [BENDAHARI]

FAIL INDUK
1. Surat Permohonan Penubuhan: Penubuhan: 
Draf Perlembagaan  Draf Aktiviti Utama  Senarai Jawatankuasa Penaja

2. Surat kelulusan penubuhan
daripada Pengetua / Guru Besar

3. Surat pelantikan sebagai Guru 4. 5. 6. 7. 8.
Pemimpin/Penasihat. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/ Guru Besar. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar.

9. Senarai keahlian yang dishkan oleh Guru
Pemimpin. 10.Surat permohonan Bendahari mengutip derma keahlian daripada Setiausaha kepada Pengetua / Guru Besar. 11.Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua / Guru Besar. 12.Akaun kewangan / belanjawan yang disahkan. 13.Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada persatuan melalui Guru Pemimpin kepada P / GB.

14. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan
daripada P / GB. 15. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. 16. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan. 17. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Minit18. Surat-surat pekeliling berkaitan daripada: Surat    KPM JPN PPD Sekolah

19.Dokumen pencapaian cemerlang ahliahliahli. 20.Laporan setiap aktiviti. 21.Laporan Tahunan. 22.Daftar penilaian bagi setiap ahli. 23.Surat penyerahan kembali kuasa dan pelantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada P / GB. 24.Stok dan inventori. 25.Contoh sijil / Surat Penghargaan.

FAIL PENGERUSI

1. Maklumat ahli. 2. Senarai ahli jawatankuasa
dan senarai penasihat. 3. Perlembagaan kelab. 4. Minit mesyuarat.

FAIL SETIAUSAHA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Minit mesyuarat. SuratSurat-surat berkaitan kelab. BukuBuku-buku panduan kelab. Perlembagaan kelab. Maklumat ahli. Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Laporan Mingguan.

FAIL KEWANGAN (BENDAHARI)

1. Penyata kira-kira kewangan kirakelab. 2. Bil-bil pembelian. Bil-

SEKIAN TERIMA KASIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful