You are on page 1of 17

SERAT

WEDHATAMA
PANGKUR

Dina Setiani Saragih 10


Elmo Krisnawan 12
Hidayah Syifail Fuadah 15
Jerico Jonas Aprilio 17
Swastika Tri Irawati 24
Thomas Deni Kurniawan 26

Pada 1
Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ngelmu
luhung
Kang tumrap ing tanah jawa
Agama ageming aji

Adoh saka sikap kanggo seneng-seneng


Amarga arep ngajari generasi sabanjure
Liwat kaendahan ing puisi
Kang uga dihiasi
Kanthi tujuan nampa kesempuranaan
sinau ilmu
Dipun ginakaken ing Tanah Jawa
Penyuluhan ing wangun saka urip
disebut agama

Menjauh dari sikap menuruti


keinginan bersenang-senang
Karena ingin mendidik generasi
penerus
Melalui keindahan puisi / syair
Yang juga dihiasi
Dengan tujuan mencapai
kesempuranaan dalam
mempelajari ilmu
Yang diterapkan di tanah jawa
Berupa tuntunan hidup mulia yang
disebut agama

Pada 2
Jinejer neng Wedhatama
Mrih tan kemba kembengan ing
pambudi
Mangka nadyan tuwa pikun
Yen tan mikani rasa
Yekti sepi asep alir sepah, samun
Samangsane pakumpulan
Gonyak ganyuk nglelingsemi

Wis ana ing Wedhatama iki


Supaya ora wagol kanggo sinau
Dadi, senadyan kang tua lan
uwanen
Yen ora ngerti 'ilmu rasa'
Iku urip kosong tanpa kroso
Aran sepi ing akeh
Prilaku kang klebu nalar lan wadhi
dhw

Sudah terdapat di dalam Wedhatama


ini
Supaya Anda tidak kecewa dalam
mempelajarinya
Maka, walaupun sudah tua dan
beruban
Kalau tidak mengetahui ilmu rasa
Sungguh hampa hidupnya tanpa rasa
seperti ampas tebu
Merasa sepi dalam keramaian
Perilakunya konyol dan memalukan
dirinya sendiri

Pada 3
Nggugu karsaning priyangga
Nora nganggo peparah lamun angling
Lumuhing ngaran balilu
Uger guru aleman
Nanging janma ingkang wus waspadeng
semu
Sinamuning samudana
Sesadoning adu manis

Mung tindakake kepinginan lan


ambisi dhewe
Ora sadar yen dadi lara ati tumrap
wong yen ngomong
Ora arep bakal disebut bodho
Tansah pengin ngalembana
Nanging, kanggo wong sing wis
duwe katajeman ing mripat atine
kang samar
Tipu muslihat
Dipunladeni kaliyan ramah tamah

Hanya menuruti keinginan dan


ambisinya sendiri
Tidak peduli jika menyinggung
orang lain saat berbicara
Tidak mau disebut bodoh
Maunya selalu dipuji
Namun, bagi manusia yang sudah
memiliki ketajaman mata batin
terhadap yang samar-samar
Tipu muslihat pun
Ditanggapi dengan ramah tamah

Pada 4
Si pengung nora nglegewa
Sangsayarda denira cacariwis
Ngandhar-andhar angendhukur
Kandhane nora kaprah
Saya elok alangka longkanganipun
Si wasis waskitha ngalah
Ngalingi marang si pingging

Wong bodho ora ling


Omong kosong mbulat-mbulat
Ngelantur ora karuan
Wicara kang ora nggawe raos
Aneh lan ora ana titik temunya
Wong sing apik lan wicaksana
bakal ngalah
Kanggo nutupi sing wong bodho

Orang bodoh tidak menyadari


Omong kosongnya semakin
menjadi-jadi
Melantur tidak karuan
Bicaranya tidak masuk akal
Makin aneh dan tidak ada titik
temunya
Orang yang pandai dan bijak akan
mengalah
Untuk menutupi kebodohan si
bodoh itu

Pada 5
Mangkono ngelmu kang nyata
Sanyatane mung weh resep ing ati
Bungah ing rancu bluk
Sukeng tyas yen denina
Nora kaya si punggung anggunggu
mrunggung
Ugungan sadina dina
Aja mangkono wong urip

Nalika nguwasani ilmu


Bakal nemu andhap asor kang
ngalusake
Bungah nalika disebut bodho
Ora nesu yen dinyek (sabar)
Ing kanggo wong bodho sing sirah
tansah amba
Njaluk ngalembana saben dina
Aja kaya ngana

Ketika menguasai intisari ilmu


pengetahuan
Anda akan mengalami
penghalusan budi pekerti
Senang ketika disebut bodoh
(merendah)
Tidak sakit hati jika dihina (sabar)
Berbeda dengan orang bodoh
yang selalu besar kepala
(sombong)
Minta dipuji setiap hari
Jangan berbuat demikian dalam

MATUR
SUWU
N