You are on page 1of 8

PUPUH GAMBUH

Adenia Kusuma (1)


Aina Asri W (2)
Bianca Claudia (9)
Salsabyla Zakkhita (22)
Thalita Xaviera (24)
Ulfa Febri F (27)

GAMBUH
Samengko ingsun tutur, sembah catur supaya lumuntur,
dihin raga, cipta, jiwa, rasa, kaki, ing kono lamun tinemu,
tandha nugrahaning Manon

Sembah raga puniku, pakartine wong amagang


laku, susucine asarana saking warih, kang wus
lumrah limang wektu, wantu wataking wawaton
Yen ta jaman rumuhun, tata titi tumrah
tumaruntun, bangsa srengat tan winor lan laku
batin, dadi ora gawe bingung, kang padha
nembah Hyang Manon
Thithik kaya santri Dul, gajeg kaya santri brahi
kidul, saurute Pacitan pinggir pasisir, ewon wong
kang padha nggugu, anggere guru nyalemong
Kasusu arsa weruh, cahyaning Hyang kinira yen
karuh, ngarep-arep urup arsa den kurebi, Tan
wruh kang mangkoko iku, akale keliru enggon

Pada 1
Samengko ingsun tutur, sembah catur
supaya lumuntur, dihin raga, cipta, jiwa,
rasa, kaki, ing kono lamun tinemu, tandha
nugrahaning Manon
Mbenjing kula ngandika, wonten sekawan
sembah supaya dilakokaken lan mboten
pareng ditingalaken, kaping 1: sembah
raga, kping 2: sembah cipta, kaping 3:
sembah jiwa lan kaping 4: sembah rasa.
Ing mriku badhe kepanggih kaliyan
pratanda lan anugrah saking Tuhan.

Pada 2
Sembah raga puniku, pakartine wong
amagang laku, susucine asarana saking
warih, kang wus lumrah limang wektu,
wantu wataking wawaton.
Sembah raga punika wong kang nyuciaken
batin ngagem banyu kang sampun lumrah
gangsal wektu kagem ndadekaken wong
luwih becik.

Pada 3
Yen ta jaman rumuhun, tata titi tumrah
tumaruntun, bangsa srengat tan winor lan
laku batin, dadi ora gawe bingung, kang
padha nembah Hyang Manon.
Menawi zaman dhisik, aturanipun taksih sae,
mboten dicampur aduk kaliyan olah
batin. Dadosipun, mboten ndamel
bingung kangge tiyang ingkang ibadah.

Pada 4
Thithik kaya santri Dul, gajeg kaya
santri brahi kidul, saurute Pacitan
pinggir pasisir, ewon wong kang padha
nggugu, anggere guru nyalemong.
Kadang kala kayata santri dul utawa
gundul, yaiku santri ing daerah kidul,
daerah pinggir pesisir Pacitan, ingkang
kathah wong pada nggugu, anggeripun
wonten wong ingkang tenanan mitutur.

Pada 5
Kasusu arsa weruh, cahyaning Hyang
kinira yen karuh, ngarep-arep urup
arsa den kurebi, Tan wruh kang
mangkoko iku, akale keliru enggon.
Kesusu kapengen weruh, cahyaning Gusti
dikira bisa ditemukake, ngarep-arep
entuk rejeki nanging tanpa usaha.
Uwong kang mboten ngertos saget
salah paham.

MATUR SUWUN