You are on page 1of 8

TEMBANG KINANTHI

Dening Kelompok 4
Ekaturida K.S (11)
Fendy H.U (13)
I Putu Ivan Y. (16)
Odilia I. S (20)
Shoffi N (23)
Witaradya (28)

SERAT WEDHATAMA
1.

Mangka kanthining
tumuwuh,
Salami mung awas
eling,
Eling lukitaning
alam,
Dadi wiryaning
dumadi,
Supadi nir ing
sangsaya,
Yeku pangreksaning

Mangka bekal hidup


iki,
Salawase kudu awas
lan iling,
Iling petunjuk Tuhan,
Yang telah menjadi
sejarah,
Supaya ora sengsara,
Iku cara melihara
hidup.

SERAT WEDHATAMA
2.

Marma den taberi


kulup,
Angulah lantiping ati,
Rina wengi den
anedya,
Pandak panduking
pambudi,
Bengkas kahardaning
driya,
Supaya dadya utami.

Mangka sregepo,
Sinau najemke ati,
Usaha ing awan lan
mbengi,
Ngrasuk ing sanubari,
Ngilangke nafsune dewe,
(ojo egois)
Supados dados
manungsa kang
migunani.

SERAT WEDHATAMA
3.

Pangasahe sepi
samun,
Aywa esah ing
salami,
Samangsa wis
kawistara,
Lalandhepe mingis
mingis,
Pasah wukir
reksamuka,
Kekes srabedaning

Ndonga(tawakal) ing
alam nyenyet,
Ojo ngasi mandeg,
Nak wes kabeh
dilakoni,
Menungsa sing paling
apik,
Iso golek jalan keluar
(masalah)
Adoh seko sikap-sikap
elek.

SERAT WEDHATAMA
4.

Dene awas
tegesipun,
Weruh warananing
urip,
Miwah wisesaning
tunggal,
Kang atunggil rina
wengi,
Kang mukitan ing
sakarsa,
Gumelar ngalam

Waspada ki artine,
Ngerti masalah, elek
lan apik,
Percaya marang gusti,
Sing nganakake
mbengi lan awan,
Sing ngabulke donga,
Sing gawe alam.

SERAT WEDHATAMA
5.

Aywa sembrana ing


kalbu,
Wawasen wuwus sireki,
Ing kono yekti karasa,
Dudu ucape pribadi,
Marma den sembadeng
sedya,
Wawasing praptaning
uwis.

Ati aja lengah,


Ati ati lathimu
Ing kono mesti kroso
Udu koe tok seng
krungu /kroso
Makane tanggung
jawab
Ati ati nganti trep
tenan

DUDUTAN
Dadi wong kudu miturut marang
gusti
Akeh dedonga lan tawakal

MATURNU