You are on page 1of 6

TEMBANG SINOM

Alwan
Alya
04
Andrean
Balqis
Bernadetta
Magdalena

03
05
07
08
18

TEMBANG SINOM
PADA 1
Asli

Arti

Nuladha laku utama,

Nulada tumindhak kang


utomo,

Tumraping wong tanah


Jawi,

Pantese wong Jowo,

Wong agung ing


Ngeksiganda,

Wong agung ing Mataram,

Panembahan Senapati,

Panembahan Senopati,

Kapati amarsudi,

Sing sregep/tekun,

Sudaning hawa lan nepsu,

Ngurangi hawa lan nepsu,

Pinesu tapa brata,

Ngangge dalan tapa,

Tanapi ing siyang ratri,

Uga awan bengi,

Amamangun karyenak

Sanintasya makarya

TEMBANG SINOM
PADA 2
Asli

Arti

Samangsane pasamuan,

Ing saben kumpulan,

mamangun marta martini,

mbangun sikap
mangerteni awak,

sinambi ing saben


mangsa,

saben ana kesempatan,

kala-kalaning ngasepi,

nalika wektu longgar,

lalana teka-teki,

ngelana kanggo tapa,

nggayuh geyonganing
kayun,

nggapai pangarep-arep,

kayungyun eninging tyas,

kagawa ing tentreming ati,

sanityasa pinrihatin,

senantyasa priatin,

pungguh panggah cegah

tetep kukuh mbitesi

TEMBANG SINOM
PADA 3
Asli

Arti

Saben mendra saking


wisma,

Saben ninggalake omah,

lelana laladan sepi,

kelana ing panggonan


sepi,

ngisep sepuhing
sopana,
mrih pana pranaweng
kapti,
tis-tising tyas marsudi,
mardawaning budya
tulus,

ngirup dhuwure ilmu,


supaya cetha apa sing
dadi tujuan urip sejati,
tekade ati kanggo giat
usaha,
merdayakake akal budi,

TEMBANG SINOM
PADA 4
Asli

Arti

Wikan wengkoning samodra,

Mahami kakuasaan ing


sajroning samudra,

Kederan wus den ideri,

Sakabehipun sampun dijelajah,

Kinemat kamot ing driya,

Kasekten kalebet indra,

Rinegem sagegem dadi,

Saumpamanipun cekap
sagenggem tok sampun dados,

Dumadya angratoni,

Kasil dados panguasa,

Neng kangjeng ratu kidul,

Kanjeng Ratu Kidul,

Ndedel nggayun nggegana,

Minggah gawe nggapai angenangen,

Umara merek maripih,

Rawuh dengan panggkurmatan,

Sor prabawa lan Wong


Agung Ngeksiganda

Mareng tiyang anggeng


mataram

TEMBANG SINOM
PADAAsli
5
Arti
Dahat denira aminta,

Panjenengan mohon
ingkang sanget,

Sinupeket pangkat kanthi,

Supaya diakui sebagai


sahabat setya,

Jroning alam palimunan,

Ing alam gaib,

Ing pasaban saben sepi,

Panggonane kelana saben


sepi,

Sumanggem anyanggemi,

Sediya nyanggupi,

Ing karsa kang wus tinamtu,

Kehendak kang sampun di


gariskake

Pamrihe mung aminta,

Pangarepanne mung njaluk,

Sapangate teki-teki,

Restu ing tapa,

Nira ketang teken janggut