KEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA

PERNIAGAAN

Langkah Mengatasi

Masalah

Sejarah

Kepentingan

Perniagaan
Peta Taburan Jenis dan Ciri Faktor Perkembangan

SEKARANG

Taburan Kawasan
GIANT MYDIN PASAR KEDAI PAYANG McD nald dan KFC

PASAR KUALA BERANG

U
CENTRE POINT MESRA MALL

 

PASAR MARANG

KFC

Perniagaan
Perniagaan Dalam Negeri Aktiviti jual beli dan perkhidmatan yang dijalankan di dalam negara Perniagaan Antarabangsa Aktiviti jual beli dan perkhidmatan yang melepasi sempadan sesebuah negara Import Eksport Entrepot

y Perniagaan runcit y Perniagaan borong

Perniagaan Borong

Perniagaan Runcit Orang tengah antara pengeluar dengan peruncit ‡ Peniaga yang menjual barang kepada pengguna terakhir

Beli secara pukal

‡ Beli secara borong

Mempunyai modal yang besar

‡ Mempunyai modal yang kecil

Menyediakan kemudahan pergudangan

Tidak menyediakan kemudahan pergudangan

‡ Mengabaikan perhiasan dan peragaan barang

‡ Perlu menghias dan melakukan peragaan tingkap

Tugas peruncit

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Menyediakan pelbagai barang Menjual dala kuantiti yang diperlukan Me astikan bekalan encukupi Me peraga barang Meya paikan aklu at kepada pelanggan Me beri khid at selepas jualan -hantar dan pasang barang.

Peruncit kecilkecilan

Penjaja, pegerai Kedai a , khusus

Peruncit besarbesaran

Pasar raya Kedai sejaras K perasi runcit

Bentuk Lain Peruncitan

Francais Jualan langsung E-dagang

Tugas pe b r ng

Pengeluar

Peruncit

Pengguna

1- Beli secara pukal 2- Mengurangkan k s pergudangan

1- Me bekalkan aneka barang 2- Menyi pan st k yang mencukupi

1-Mempelbagaikn pilihan 2- Menyediakan bekalan

Jenis-jenis pemb r ng

Pemb r ng saudagar

Beli barang daripada pengeluar dan jual kpd peruncit Mempunyai hak milik atas barang

Ejen

Orang tengah yang dilantik untuk menjual bagi pengeluar Tidak mempunyai hak milik Dibayar k misien

Perniagaan Antarabangsa
EKSPORT Jual barang kepada negara lain ENTREPORT IMPORT Beli barang dari negara lain Imp rt barang dari negara lain dan eksp rt kepada negara ketiga

Jenisjenis

Keadaan ek n mi

Pekerja mahir

Bantuan kerajaan

Fakt r Perkembangan

Peningkatan tekn l gi

Permintaan pelanggan

Pesaing

Faktor perkembangan 
KEADAAN EKONOMI Ek n mi pesat akan merangsang pihak kerajaan dan swasta membina prasarana sesuai dengan iklim pelaburan dan perniagaan. Para pengguna akan lebih tertarik untuk membeli barangan. BANTUAN KERAJAAN Bank menyediakan pelbagai jenis akaun simpanan dan pelaburan yang memb lehkan peniaga menyimpan wang untuk mendapatkan faedah. Pelbagai kemudahan pembayaran disediakan memudahkan para peniaga untuk menerima dan melakukan bayaran. Pihak bank juga membantu para peniaga yang mengalami kekurangan modal dengan cara memberi pinjaman dan overdraf. 

PERMINTAAN PELANGGAN semakin ramai pengguna barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan, semakin lebar kawasan perniagaan dan semakin besar nilai keuntungan. permintaan yang tinggi juga akan menggalakan pengusaha-pengusaha lain untuk melibatkan diri dalam perniagaan yang serupa . PESAING Sama ada dalam bentuk barangan dan perkhidmatan yang hampir serupa atau barangan tiruan. barangan keluaran Malaysia terpaksa bersaing dengan barangan import yang jauh lebih berkualiti.. 

PENINGKATAN TEKNOLOGI Teknologi komputer dan robot telah banyak mengurangkan bilangan dalam pelbagai sektor pembuatan dan perniagaan. Komputer dan internet telah banyak mengendalikan pelbagai urusan bank dan ini memudahkan urusan mereka. PEKERJA MAHIR pekerja yang mahir dan berpengalaman akan memberikan faedah kepada para pengusaha dan peniaga. pekerja dianggap aset bagi perniagaan dan hasil kerja mereka pastinya berkualiti. Kadar upah yang rendah akan memberikan faedah dan galakan untuk pengusaha dan pelabur untuk menceburi sesuatu jenis perniagaan.

Kepentingan

‡ Memenuhi keperluan dan kehendak ‡ Mewujudkan peluang pekerjaan

Pengeluar
‡ Menambah jualan dan meningkatkan keuntungan ‡ Mendapat kepakaran dan teknologi

‡ Menambahkan pendapatan negara dan hasil kerajaan ‡ Meningkatkan pembangunan negara ‡ Mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat

Pengguna

Negara

MASALAH DALAM PERNIAGAAN 
Sukar mendapatkan ba an menta Bekalan bahan mentah mahal para peniaga mengambil jalan mudah, iaitu dengan membeli dari negara jiran 

Kerena birokrasi Peniaga sukar mendapat pinjaman daripada bank-bank tempatan. Proses dalam mendapatkan pinjaman agak rumit dan lambat Para peniaga menghadapi kesukaran dalam mendapatkan modal 

Perbezaan ba asa Sesetengah negara, bahasa ibunda masih digunakan. Sukar berkomunikasi Perkhidmatan jurubahasa atau penterjemah diperlukan 

Prosedur kastam yang rumit Peraturan di antara sebuah negara dengan negara yang lain juga berbeza. Kadangkala sekatan tertentu dikenakan ke atas barangan kawalan. Sekiranya peniaga tidak peka dengan perubahan yang berlaku, urusan perniagaan mungkin terganggu. 

Piawai dan syarat import Dokumen diperlukan untuk mengimport barang. Peraturan kastam yang longgar membolehkan sesetengah negara mengeksport barang ke negara lain dengan mudah. Bagi pengimport, ketiadaan dokumen tertentu menyebabkan barang tidak boleh dikeluarkan 

Keadaan politik Peperangan- Asia Selatan dengan rantau Asia Barat Ini dapat menjejaskan urusan perniagaan antarabangsa. 

cara pembayaran yang rumit Pembayaran mestilah mengikut peraturan yang ditetapkan. Pengimport atau pengeksport mesti mengetahui borang dan kebenaran yang diperlukan apabila melakukan pemindahan sejumlah wang yang banyak ke luar negara

Bantuan kerajaan Pemantauan harga barang Kemudahan eksport Promosi

Wujud kerjasama antarabangsa Dapatkan skim insurans perlindungan

Akta dan Perundangan

R&D

Langkah Mengatasi

LANGKAH MENGATASI 

Bantuan kerajaan borang pinjaman peniaga harus diproses cepat sikap pilih kasih harus dijauhi Pemantauan arga barang Harga barangan seharusnya diselaraskan pemborong yang tidak seharusya menjual barangan tersebut dengan harga runcit yang sangat mahal. 

wujud kerjasama antarabangsa dapat bertukar maklumat dan berkongsi kemudahan pemasaran. menjimatkan kos hasil perkilangan tempatan mudah menembusi pasaran antarabangsa. 

Promosi Peranan media massa menyertai pameran perdagangan melantik ejen pemasaran di negara luar. 

skim insurans perlindungan melindungi kerugian akibat risiko tertentu. disediakan oleh kerajaan. Risiko yang dilindungi adalah seperti kemalangan, kecurian dan risiko perkapalan. penyelidikan dan pembangunan(R&D) untuk membaiki mutu barangan barang yang berkualiti mudah mendapat pasaran, selaras dengan permintaan semasa supaya memenuhi cita rasa rakyat. 

Pengenalan akta dan perundangan bantu pengeksport mendapat elaun dan subsidi eksport dan taraf perintis. Contohnya Akta Cukai Kastam 1967, Akta Cukai Eksais 1976, dan Akta Cukai Jualan 1972. 

Kemuda an eksport menyediakan kemudahan di pelabuhan seperti gudang, pelabuhan kering (dryport) dan zon perdagangan bebas.

SEKIAN.. TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times