04/02/10

1

AHLI KUMPULAN
1.Saharudin Mat 2.Mohd Razlan Mohd Bakri 3.Ghazima bt Razali 4.Yusmaniza bt Mat Yunus 5.Zamzarina bt Mohamad 6.Rubahizah bt Abd Rahman 7.Hasniza bt Mohd Alias 8.Rohayawati bt Husain 9.Nor Azliza bt Abdullah 10.Adilah bt Mat Yunus

(G 75249) (G 75001) (G 74974) (G 75781) (G 76111) (G 75030) (G 74980) (G 75024) (G 75973) (G 75052)
2

04/02/10

Konsep dan pengertian poligami
  

Berkahwin lebih daripada seorang Had maksimum 4 orang Mesti mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak

04/02/10

3

DALIL

Firman Allah dalam surah al-Nisa` ayat 3 yang bermaksud:

“ Maka kahwinlah mana-mana perempuan yang kamu suka,dua,tiga atau empat orang.Jika kamu takut tidak berlaku adil maka kahwinlah seorang saja.”

04/02/10

4

HIKMAH POLIGAMI
  

  

Peluang mendapat anak bagi lelaki yang isterinya mandul Mengelak berlakunya zina Peluang untuk wanita menikmati kehidupan berumahtangga kerana bertambahnya bilangan wanita berbanding lelaki. Mengelak wanita terjerumus ke kancah maksiat Meringankan beban masyarakat Memelihara kesucian nasab/keturunan
5

04/02/10

KEADAAN YANG MEMBOLEHKAN POLIGAMI

Lelaki yang mempunyai keinginan seks yang tinggi tetapi isteri tidak Jika berlaku peperangan menyebabkan ramai lelaki mati (ramai wanita menjadi balu) Isteri tidak boleh melahirkan anak disebabkan mandul atau sakit.

04/02/10

6

SYARAT POLIGAMI

Berkemampuan: - nafkah zahir dan batin Adil: -Giliran -Kasih sayang -Kediaman -Giliran musafir (Jalan-jalan)
7

04/02/10

POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA
 

 


04/02/10

Seksyen 23(1) akta undang-undang keluarga Islam 1984. Dapatkan kebenaran bertulis dari mahkamah syariah. Menyatakan alasan yang munasabah Menyatakan kedudukan kewangan dan tanggungan termasuk yang bakal ditanggung sekiranya berpoligami. Meyertakan surat keizinan isteri.
8

SEKSYEN 23(4) AUKI 1984
Menetapkan 4 syarat: i- kebenaran berpoligami diberi sekiranya keadaan isterinya mandul,uzur jasmani dan tidak layak untuk persetubuhan,sengaja ingkar untuk bersetubuh atau gila. ii- Pemohon mempunyai kemampuan mengikut kehendak syarak dari segi kewangan. iii- Pemohon berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isteri. iv- Perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syar`ie kepada isteri.

04/02/10

9

SEBAB PENETAPAN SYARAT DALAM UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM

Untuk mengawal kaum lelaki daripada menyalahgunakan keharusan berpoligami sesuka hati mereka. Mengelakkan berlaku penganiayaan kepada kaum wanita.
10

04/02/10

KESAN DARI PENETAPAN SYARAT SYARAT OLEH UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

 
04/02/10

Ramai pasangan kahwin di selatan Thai secara senyap-senyap. Memilih jalan pintas/mudah untuk mencapai hasrat mereka( hidup bergelumang dengan dosa Ramai isteri pertama tertipu. Banyak pernikahan tidak didaftar
11

AKIBAT PERKAHWINAN TIDAK DIDAFTAR
 

Status isteri muda dan anak-anak akan tergantung. Jika suami meninggal mereka tadak dapat menuntut hak pusaka disebabkan tidak ada bukti pernikahan. Suami tidak boleh menjalankan tanggungjawab dengan sempurna kepada isteri muda kerana terpaksa sembunyi-sembunyi.
12

04/02/10

HUKUM POLIGAMI

Asal hukum harus. Walaupun demikian hukum poligami boleh menjadi sunat,makruh atau haram.

04/02/10

13

sunat

Apabila seseorang lelaki memerlukan isteri lain kerana isterinya sakit,mandul sedangkan dia inginkan anak,berkemampuan dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

04/02/10

14

Makruh

Sekiranya poligami itu bukan keperluan tetapi hanya untuk berseronok semata-mata dan dia sendiri meragui samada dia boleh berlaku adil atau tidak.

Dalil Sabda nabi “Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu”
04/02/10 15

Haram

Jika seseorang yang ingin berpoligami itu sendiri merasa yakin dia tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Dalil: Sabda nabi “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”
04/02/10 16

KEBAIKAN BERPOLIGAMI
  

Dapat membantu pasangan yang tidak dapat melahirkan zuriat Melindungi kaum wanita yan tidak mempunyai suami. Poligami dibolehkan kerana jumlah kaum wanita melebihi kaum lelaki. Poligami dapat mengelakkan kaum lelaki daripada terjerumus ke lembah maksiat. Mengekalkan kerukunan rumahtangga akibat permusuhan antara suami dan isteri terutama tentang masalah seks.
17

04/02/10

KESAN POLIGAMI
 

Hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang Kesejahteraan keluarga akan terjejas akibat dari pengaruh emosi isteri pertama yang merasakan dirinya tidak diperlukan lagi. Hubungan sosial antara ahli keluarga akan meruncing dan akhirnya terputus Kedudukan kewangan tidak stabil bagi mereka yang berpendapatan rendah. Akan berlaku perceraian.
18

04/02/10

KEBURUKAN POLIGAMI
 

 

Menimbulkan permusuhan dalam keluarga khususnya suami dan isteri pertama. Menimbulkan masalah kepada anak-anak dari segi kurang kasih sayang,perbelanjaan,pembelajaran dan sebagainya. Berlaku penganiayaan kepada wanita. Masyarakat tidak aman.
19

04/02/10

KESIMPULAN

Poligami bukti kesempurnaan hukum Islam kerana mengelakkan manusia daripada melakukan zina. Kecacatan berpoligami bukanlah dari segi prinsip tetapi dari segi perlaksanaan oleh sesetengah lelaki yang menyimpang dari landasan syariat. Syarat yang ketat ditetapkan oleh undang-undang keluarga islam bukanlah bertujuan mengharamkan poligami tetapi untuk menjaga ketenteraman rumahtangga dan mengelak penindasan terhadap wanita.

04/02/10

20

04/02/10

21