JENISJENIS-JENIS PERMAINAN TRADISIONAL

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
DISEDIAKAN OLEH: SELVANAYAGI MANOGARAN & DHARSHANAH MENON NAMA GURU: TN.HJ.AHMAD RAZMAN B. DAHARI

KANDUNGAN
1. 


PERMAINAN TRADISIONAL KAUM MELAYU
Permainan Congkak Batu Seremban

2. 


PERMAINAN TRADISIONAL KAUM CINA
Permainan Mahjung Permainan Yo-Yo Yo-

3. 


PERMAINAN TRADISIONAL KAUM INDIA
Permainan Kho-Kho KhoPermaian Chaturanga

Permainan Tradisional Kaum Melayu

PERMAINAN CONgKAK 
Permainan ini wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, Permainan congkak dipercayai berasal daripada dunia Afrika atau Arab. Bagaimanapun, bukti tertua dijumpai oleh cari gali purba yang dibiayai oleh Persatuan National Geographic menjumpai kepingan batu kapur yang mempunyai dua liang selari bertarikh semenjak 5000hingga 7000 SM di masa kini Jordan.  Dalam permainan tradisional ini, alatan yang digunakan adalah papan congkak dan buah congkak. Kadang-kadang Kadangsebagai ganti papan congkak, lubang-lubangnya dibuat di lubangatas tanah. Sementara biji-biji congkak pula ialah guli-guli bijigulikaca, buah getah, biji saga, batu-batu kecil dan batusebagainya.  Setiap papan congkak hanya boleh dimainkan oleh dua orang sahaja. Papan congkak mengandungi 14 lubang yang dipanggil "kampung". Terdapat dua lubang besar di setiap hujung papan congkak. Lubang ini dipanggil "rumah".  Panjang papan congkak tujuh lubang biasanya sekitar 80 cm dan lebanya 18 cm. Papan congkak lazimnya dibuat dari kayu hutan seperti merbau, keruing, balau dan sebagainya. Terdapat juga papan congkak yang dibuat dari kayu rambutan, nangka dan sebagainya, mengikut kemampuan si tukang pembuat congkak.

PERMAINAN BATU SEREMBAN 
Batu Seremban juga dikenali sebagai permainan Selambut atau Serembat. Sering dimainkan di waktu lapang.  Permainan ini dimainkan oleh kanak-kanak kanakperempuan sama ada secara individu atau berpasangan. Ianya dimainkan secara berkumpulan seramai dua hingga empat orang atau lebih.  Biasanya ia menggunakan guli kaca, biji getah, ketul batu yang kecil atau ketulan-ketulan ketulanobjek lai berbentuk bulat. Bilangan yang biasa digunakan sebanyak lima bijii.  Objek-objek ini dikenali sebagai buah Dalam bermain Batu Seremban ini terdapat beberapa peringkat atau cara sambutan buah yang berlainan.  Bermula dengan peringkat pertama yang mudah dengan menggunakan sebiji buah yang dinamakan sebagai buah satu hinggalah kepadaperingkat lebih tinggi atau peringkat yang teratas dinamakan buah tujuh.

Permainan Tradisional Kaum Cina

Permainan Mahjong 
Mahjong atau mahjung merupakan permainan untuk empat orang yang berasal dari China. Juga dikenali sebagai bahasa Cina: ; pinyin: Máquè; Kantonis: Màhjeuk; Jepun: M jan.  Mahjong membabitkan kemahiran, strategi, dan pengiraan, termasuk juga satu tahap nasib. Bagaimana pun, tiada bukti kewujudan mahjong sebelum era Taiping pada kurun ke-19 keyang mengenepikan Confucius sebagai pencipta yang mungkin  Permainan ini dimain dengan 40 keping kad yang penampilannya serupa dengan kad-kad yang diguna dalam kadpermainan Ya Pei. 40 keping kad ini, dinomborkan dari 1 hingga 9 dalam empat buah sut berbeza bersama-sama bersamaempat keping kad bunga tambahan, adalah benar-benar benarserupa dengan penomboran buah-buah mahjong masa kini. buah Permainan tradisional Cina ini diharamkan di negara asalnya pada tahun 1949, apabila Republik Rakyat China ditubuhkan. Kerajaan. Selepas Revolusi Kebudayaan, permainan tersebut dihidupkan kembali, dan sekali lagi mahjong menjadi kegiatan masa lapang yang digemari orang Cina. Bagaimana pun, di Hong Kong, Macao dan tempat-tempat lain, mahjong tempatsentiasa popular, terutamanya di kalangan penutur Kantonis.

PERMAINAN YOYO
YoYo-yo cina ialah permainan dari China yang mempunyai dua cakera yang sama saiz yang dihubungkan oleh gandar yang panjang. YoYo-yo cina akan sentiasa berpusing pada tali yang diikat pada dua batang kayu kecil. Pemain akan memegang hujung kedua-dua kayu dan keduamengimbangi yo-yo daripada jatuh. yoPermainan ini dikenal pasti telah wujud sejak Dinasti Ming sekitar tahun 1386 hingga tahun 1644 selepas Masihi.YoMasihi.Yoyo cina tradisional dibuat daripada buluh, dimana ianya mudah patah dan tidak sesuai untuk aksi-aksi lasak. aksiSesetangah yo-yo cina dimasukkan alat yoyang menghasilkan bunyi apabila dipusingkan dengan laju. Bunyi ini membolehkan pemainnya mengimbangi kelajuan yo-yo. yo-

Permainan Tradisional Kaum India

Permainan kho kho
KhoKho-kho' merupakan satu permainan tradisional yang popular di kalangan kaum India. Permainan yang berasal dari Maharashtra ini pada mulanya dimainkan menggunakan kereta kuda. Kebanyakan ahli sejarah India mengatakan bahawa KhoKhoKho merupakan hasil pengubahsuaian daripada satu permainan 'Lari dan kejar' di mana seorang pemain akan berlari dan mengejar serta menyentuh pemain lain. Permainan kho-kho ini memerlukan kecergasan fizikal pemain khoserta pergerakan yang fleksibel untuk megelak pesertapesertapeserta lain.Bagi permainan kho-kho, setiap kumpulan boleh khomempunyai 12 pemain.Namun, hanya 9 daripadanya akan bermain bagi satu perlawanan. Setiap 8 peserta akan duduk dalam kedudukan yang bertentangan secara berselang-selang. berselangManakala, pemain yang kesembilan akan bertindak sebagai pengejar. Sasaran bagi setiap pengejar ialah menyentuh pemain lawan dengan menggunakan tapak tangan. Pemain lawan akan tersingkir apabila pengejar menyentuhnya dengan tapak tangan tanpa melakukan "foul", pemain lawan telah melebihi had garisan dengan sendirinya ataupun lambat sampai ke had garisan. Pengejar boleh menukar giliran mengejar dengan menyentuh ahli pasukannya yang lain sambil berkata "Kho Kho". Pemain yang disentuh kemudiannya akan menjadi pengejar dan begitulah seterusnya. Bagi setiap 2 giliran terdapat 5 minit masa rehat diberikan. Bagi permainan 'Kho-Kho' ini, keluasan 'Khopetak padang yang diperlukan ialah 27mX15m. 27mX15m.

Permainan chaturanga
Asal-usul catur modern semula dikenal dengan nama AsalCharuranga, yang berkembang di India pada abad ke-6. keSejak awal permainan ini sudah memperkenalkan dua pihak yang bermain, perbedaan buah catur dengan kekuataan yang berbeda, dan kemenangan tergantung pada buah terakhir, atau dalam catur modern ditandai dengan tumbangnya sang raja. Dalam i sanskrit, "Chaturanga" berarti "memiliki empat bagian" dan dalam puisi epos kepahlawanan kata itu juga berarti "tentara." Chaturanga adalah sebuah simulasi permainan perang guna memperlihatkan kekuatan strategi militer India saat itu. .Asht pada, kotak 8 x 8 di sebuah papan merupakan tempat bermain Charuranga. Papan lain yang dikenal di India adalah Dasapada 10 x 10 dan Saturankam 9 x 9Kemudian terjadi evolusi pada permainan chaturanga yang dikenal dengan nama Shatranj (chatrang),yakni sebuah permainan dua orang pemain yang kekalahan dan kemenangan ditentukan melalui pembersihan terhadap semua bidak lawan (kecuali raja) atau melalui penaklukan terhadap raja lawan. Posisi pion dan kuda tidak berubah, tapi bidak lain mengalami perubahan bentuk.

TAMAT
SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful