Persediaan ke alam sekolah  Kajian di sekolah  Rancangan Orientasi Sekolah

( ROS )

Pengenala n Set induksi

Memastikan pelajar telah bersedia untuk belajar dari segi fizikal dan mental Tujuan: Menarik minat pelajar terhadap tajuk pengajaran Contoh: Gambar, lakonan, ulangkaji, pantun, latihan Tulis di papan tajuk dan isi-isi pelajaran yang akan diajar pada hari tersebut

Isi pelajaran Kaedah A (sesuai bagi isi pelajaran yang sukar dan panjang) 1. Penerangan isi pelajaran 1 (sokong dengan contoh dan BBM) 2. Pengukuhan isi pelajaran 1 (ulang balik fakta, aktiviti kump/ individu) 3. Penilaian kefahaman pelajar terhadap isi pelajaran 1 (ulang langkah 1-3 bagi penyampaian isi pelajaran seterusnya) Kaedah B (sesuai bagi isi pelajaran mudah dan pendek) 1. Penerangan isi pelajaran 1(sokong dengan contoh dan BBM) dan pengukuhan isi pelajaran 1 (ulang balik fakta) 2. Penerangan isi pelajaran 2 (sokong dengan contoh dan BBM) dan pengukuhan isi pelajaran 2 (ulang balik fakta) 3. Penilaian kefahaman pelajar terhadap isi pelajaran 1 dan 2(aktiviti/latihan) Penutup Tujuan: 1. Mengenalpasti samada objektif pengajaran tercapai atau tidak 2. Peluang terakhir bagi pelajar menguasai isi pelajaran sebelum guru meninggalkan kelas (countercheck) Aplikasi: Minta pelajar merumus isi pelajaran yang telah diajar

Bartlett (2001) berpendapat kajian bermaksud pengumpulan data yang sistematik, pembentangan, dan juga analisis data. Kajian digunakan untuk mengumpul maklumat yang kita gunakan seharian dalam erti kata sistematik untuk memajukan teori atau menyelesaikan masalah.

y Rasional

kajian kes bertujuan untuk melatih lebih ramai pegawai termasuk jurulatih dan pendidik di Kementerian Pelajaran untuk mengeluarkan kajian kes yang berkualiti. Kes-kes ini dapat digunakan dalam usaha untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK).

Pada akhir kursus ini, peserta dapat: y membantu peserta memahami konsep asas tentang kes, jenis-jenis kes, metod kes, keperluan untuk mengkaji dan menulis kes. y membolehkan peserta menghargai pelbagai kegunaan kes dan penggunaan metod kes dalam situasi yang berbeza. y membangunkan kemahiran untuk mengkonseptualkan suatu reka bentuk kes yang boleh diterbitkan. y memperoleh kemahiran memimpin kes sebagai alat latihan.

Kursus ini mengandungi: y Kepentingan Kajian Kes y Jenis-jenis Kajian Kes y Proses Penulisan Kes y Prinsip dan Panduan Penulisan Kes y Bentuk dan Stail Penulisan Kes y Penyelidikan dan Pengumpulan data y Penyuntingan Kes y Panduan Mengajar Kajian Kes

1) Perlaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu:Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Rendah Di Daerah Jerantut, Pahang Darul Makmur Oleh y DR. SEMAN SALLEH y Jabatan Pengajian Melayu y Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa Lembah Pantai, 59200 Kuala Lumpur 2) FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHALANG PENGLIBATAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SUKAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH SEREMBAN oleh y MOHD JAFLUS BAHARI y Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan y Maktab Perguruan Islam

3)PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU: KAJIAN KES DI SEBUAH SEKOLAH RENDAH DI DAERAH JERANTUT, PAHANG DARUL MAKMUR Oleh Seman Salleh Jabatan Pengajian Melayu 4) SATU KAJIAN KES TENTANG JENIS DAN KEKERAPAN PENGGUNAAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK OLEH GURU PELATIH KDPM SEMESTER EMPAT (AMBILAN JULAI 1999) oleh Choy Sau Kam, Khaw Ah Hong, dan Lai Kim Leong

Konsep
Bertujuan memberi peluang kepada guru pelatih memahami situasi di sekolah Terbentuk berasaskan pendekatan perkembangan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendedahan awal

Menyesuaikan diri Meninjau persekitaran Mengumpul maklumat tentang pengurusan, kurikulum, dan prasarana Membuat pemerhatian aplikasi teori P&P dalam bilik darjah. Merekod pengalaman melalui folio Memupuk budaya pemikiran kreatif dan ref lektif terhadap dunia pendidikan

Tempoh ROS dijalankan selama seminggu (cuti semester Mac-Mei)  Pelajar semester 4&5 (Sekolah rendah)  Pelajar semester 5&6 (sekolah menengah) o Jarak ROS 1&2 sekurang-kurangnya 2 semester o Sekolah adalah pilihan sendiri
o

y Guru pelatih perlu mengisi borang cadangan

penempatan untuk dikemukakan menerusi Penyelaras Latihan Mengajar (PLM) mengikut program masing-masing y PLM setiap program mengemukakan senarai penempatan guru pelatih kepada Unit Latihan Mengajar (ULM) selewat-lewatnya 2 bulan sebelum ROS y ULM memaklumkan pihak sekolah tentang penempatan guru pelatih selewat-lewatnya 1 bulan sebelum ROS

ULM menyediakan surat pengenalan diri pelatih untuk diserahkan kepada pengetua semasa melapor diri di sekolah ULM menyediakan garis panduan perlaksanaan ROS untuk pensyarah pembimbing dan pihak sekolah ULM menyediakan garis panduan ROS untuk guru pelatih

Pengurusan y Prasarana y Kurikulum/Program Bimbingan dan Kaunseling y Ko-Kurikulum
y

y Hadir taklimat y Faham objektif y Lapor diri dan bina

y Menyerahkan borang

y y y y

hubungan baik dengan pihak sekolah Mengamalkan etika Membantu guru dalam kokurikulum Mengumpul maklum balas Menyediakan folio ROS

rumusan serta folia kepada pensyarah y Perbelanjaan tanggungan sendiri y ROS 2 guru pelatih diminta mengajar dan sediakan P&P

y Bekerjasama dengan y

y y y

pihak UPSI Melantik guru yang berpengalaman sebagai guru pendamping Membantu guru pelatih menyesuaikan diri Membantu mengumpul maklumat sekolah Beri peluang membuat pemerhatian semasa P&P guru berpengalaman

berlangsung y Awasi displin dan kehadiran guru pelatih y Melapor sebarang kes mengenai guru pelatih dari masa ke semasa ke UPSI y Menyerahkan borang rumusan kehadiran dan dokumen lain ke UPSI

y Membimbing guru pelatih ke arah

perkembangan Sahsiah Pendidikan y Memaklumkan kepada pengetua mengenai kemajuan guru pelatih dari masa ke semasa y Menjalankan sekurang-kurangnya sekali perbincangan

y Menjelaskan konsep, objektif dan tugasan ROS y Menyemak folio serta dokumen lain yang y

y y y

berkaitan Menggunakan maklumat dan catatan pengalaman guru pelatih dalam folio untuk perbincangan Membuat rumusan membuat lawatan jika perlu Menyimpan rekod penilaian ROS

y Kehadiran adalah wajib 100% kecuali cuti sakit

yang ada pengesahan atau cuti mengejut yang mengakibatkan keluarga y Sekiranya guru pelatih tidak memenuhi 100%, guru pelatih harus menghabiskan tempoh ROS sebelum Latihan Mengajar y Guru pelatih yang mempunyai masalah kesihatan disarankan supaya menangguh ROS. Risiko adalah tanggungan sendiri

y Tempoh program ROS y Penempatan masing-masing ditempat sendiri y Status guru pelatih sebagai guru pelatih y Di bawah arahan pengetua y Tarikh melapor diri y Membuat folio y Kehadiran dan cuti y Tingkah laku guru pelatih y Pakaian dan tatatertib y Masalah semasa ROS y Hari terakhir menjelang ROS

y Interaksi dan komunikasi y Penglibatan dalam aktiviti sebagai guru y y y y

pembantu Pengurusan bilik darjah Perancangan dan pengajaran Amalan refleksi Sikap dan sahsiah

ySEKIAN

yTERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful