HUKUM TALAK

TALAK

PENGERTIAN

HUKUM

RUKUN

JENIS-JENIS

HIKMAH

KESAN-KESAN

PENGERTIAN TALAK
• Dari segi bahasa ialah cerai atau melepaskan ikatan. • Dari segi istilah ialah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak.

WAJIB SUNAT

HUKUM TALAK

HARAM MAKRUH

HUKUM TALAK
WAJIB SUNAT
Apabila tidak dapat melaksanakan kewajipan atau melakukan kezaliman

Isteri berakhlak buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi

HARAM

Apabila talak dilafazkan pada waktuYang diharamkan

MAKRUH

Menceraikan isteri yang baik atau tanpa sebab

RUKUN TALAK

SUAMI

ISTERI

LAFAZ TALAK

-berakal -Baligh -Dengan kerelaan sendiri

-Akad nikah sah -Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya

LAFAZ SORIH

LAFAZ KINAYAH

DARI ASPEK HUKUM

JENIS-JENIS TALAK

DARI ASPEK KESAN

TALAK SUNNI

TALAK BID’I

TALAK RAJ’IE

TALAK BAIN

TALAK SUNNI
Talak yang sesuai dengan peraturan syarak Seperti menceraikan isteri dengan talak 1 atau 2 ketika suci daripada haid, nifas, dan tidak disetubuhi.

SURAH AL-TALAQ AYAT 1

Wahai Nabi! apabila kamu - (engkau dan umatmu) - hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan idahnya, dan hitunglah masa idah itu (dengan betul), serta bertaqwalah kepada Allah

TALAK BID’AH
 Talak yang menyalahi peraturan syarak seperti suami menceraikan isteri ketika haid, nifas, atau ketika suci tetapi selepas disetubuhi atau talak 3 sekaligus.

TALAK RAJ’IE
 Talak 1 atau 2 yang belum tamat idahnya dan suami boleh merujuk kembali isterinya semasa idah tanpa memerlukan akad dan mahar yang baru.

TALAK BAIN
BAIN SUGHRA - Talak yang tidak membolehkan suami merujuk isterinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru. BAIN KUBRA - Talak 3 yang mengharamkan bekas suami mengahwini semula isterinya kecuali selepas isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan diceraikan setelah disetubuhi.

TALAK TAKLIK
• Ertinya talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat. • Terbahagi kepada dua :
TAKLIK BIASA Talak yang dilafazkan dalam keadaan biasa

TAKLIK SECARA KHULUK

Bentuk taklik yang diamalkan sekarang Di Sesetengah negeri di Malaysia.

BILANGAN TALAK

• Setiap suami hanya diberi peluang sebanyak 3 kali sahaja terhadap isterinya. • Namun begitu hanya talak pertama dan kedua sahaja merupakan talak raj`i

MENGAPA TALAK DITANGAN LELAKI;
• lelaki mempunyai hak mengendalikan urusan rumah tangga • lelaki pemimpin keluarga • lelaki lebih cermat dan tabah menghadapi kesulitan

HIKMAH TALAK
 Memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman untuk berpisah bagi memulakan kehidupan baru.  Dapat menyedarkan suami dan isteri tentang kepentingan menghayati ajaran Islam.  Memberi pengalaman dan pengajaran pahit kepada suami dan isteri serta insaf dan sedar akan kelemahan masing-masing.

RUJUK
• Menurut bahasa rujuk boleh didefinasikan sebagai kembali.Manakala menurut syarak,ia membawa maksud suami kembali semula kepada isterinya yang diceraikan dengan ikatan pernikahan asal(dalam masa idah) dengan lafaz rujuk.

Hukum rujuk

Contoh lafaz rujuk

• SEKIAN DARI KAMI. • WASSALAM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful