Tajuk

:

Kesan-Kesan Globalisasi Terhadap Kehidupan Umat Islam
Disediakan oleh :

€ Muhammad

Muner € Muhammad Faliq Affan bin Nurul Anuar
Fasilitator :

Nurliya Hafiz bin

€Ustazah

Din

Zaiton binti

€ Kamus Dewan Sebagai fenomena yang menjadikan

dunia mengecil dari segi perhubungan manusia dan kemajuan yang dicapai disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

€ Cediakawan Barat Sebagai satu proses kehidupan yang

serba luas dan infiniti yang merangkumi segala aspek kehidupan

€ Cendiakawan Islam.

globalisasi merupakan salah satu daripada penjajahan baru yang lebih merbahaya dan licik daripada Amerika Syarikat untuk menguasasi dunia dalam segala aspek, sama ada ekonomi, sosial,budaya dan politik. 

Faktor-Faktor Globalisasi 
   

Kemajuan Ekonomi Kemajuan Segi Budaya Kemajuan Segi Bahasa Kemajuan Perhubungan Dan Komunikasi Kemajuan Sistem Pengangkutan Kemajuan Teknologi Kemajuan Insfraktruktur 

 

Dasar Penswastaan Kecekapan Institusi Kewangan Antarabangsa Menjalankan Urusniaga Peningkatan Barang-barang Dipasaran

Kesan-Kesan Globalisasi
€

Dari segi aspek : 
Masyarakat Negara Teknologi Maklumat Ekonomi Budaya

Ekonomi
€

Kesan Positif
1. Perusahaan antarabangsa mempunyai aktiviti luar

sempadan.
2. Perusahaan multi nasional, menjalankan aktivitinya di

pelbagai negara 3. Perusahaan global dapat meningkatkan ekonomi

€

Kesan Negatif
1.

Peningkatan ekonomi hanya meningkat pada negaranegara besar seperti Amerika Syarikat dan juga negara Barat yang lain.

Masyarakat
€ Kesan

positif 

Gaya hidup akan lebih efektif dan terancang Pemakanan akan lebih teratur 
Pengambilan ubat-ubatan yang dapat mengubati penyakit 

Cara berpakaian yang lebih
‡ Kemas, ‡ Teratur, ‡ Berposture mengikut protokol. 

Hidup manusia lebih senang

€ Kesan

Negatif 

Kehidupan manusia akan lebih sibuk ‡ Sebab ingin bersaing. Cara berpakaian yang kurang sopan ‡ Menutupi tempat-tempat tertentu sahaja.Terutamanya remaja.Dengan kata dasarnya tidak menutup aurat. Budaya masyarakat Islamakan hilang ‡ Pelbagai budaya baru akan wujud ‡ Budaya Barat akan diikuti

Negara
€ Kesan

Positif 

Negara kuat dalam ketenteraan ‡ Penggunaan jet 
Keselamatan rakyat atau penduduk terjamin.

‡ Penggunaan senjata canggih dalam

ketenteraan apabila terdapatnya penjajahan 
Meningkatkan keluaran dalam ekonomi Kelengkapan pendidikan yang mencukupi

€ Kesan

negatif 

Persaingan tidak sihat berlaku Penggunakan kelengkapan senjata yg canggih untuk

menakluk Negara lain. Pengunaan teknologi untuk keuntungan sendiri

Teknologi Maklumat
€ Kesan positif y Pertambahan kegunaan bagi sesuatu

alat. y meringankan beban kerja manusia. y Penggunaan Komputer semua urusan y Sistem komunikasi

€ Kesan

Negatif Penyalahgunaan alat-alat yang canggih Penggunaan komputer disalah gunakan penyalahgunaan telefon bimbit

Budaya
€

Budaya makan
y Mc donald mempunyai 10,500 restoran di 50 buah

negara di dunia y Kentucky fried chicken(kfc) mempunyai lebih daripada 7,750 restoran di 58 buah negara.
€

Budaya fesyen
y Seluar jean levi, pierre cardin (pakaian perempuan),

yves saint laurent, pakaian sukan esprit dan pakaian laura ashley.

€ Budaya Kerja 
Syarikat pengeluaran di era globalisasi juga terdiri

daripada berbilang kaum dari negara-negara di dunia. Syarikat esprit 
Ketua grafiknya dari Jepun, juru gambarnya dari

Itali, arkiteknya dari Perancis dan Itali.

€

Budaya Muzik dan Hiburan 
Muzik Jazz dan disco telah menguasai dunia. Tempat hiburan seperti

Disneyland juga diadakan di negara di luar Amerika , seperti di Jepun dengan panggilan Tokyo Disneyland (1987) dan di Marne-la-Valle di Paris dengan panggilan Euro Disneyland (1992).

€

Budaya Bahasa 
Bahasa Inggeris menjadi bahasa penting

untuk perhubungan secara global. Terdapat satu bilion manusia yang bercakap dalam bahasa Inggeris Pada tahun 2000 jumlah tersebut meningkat kepada 1.5 bilion.

Cara-Cara Mengatasi Masalah Globalisasi
€

Mendalami ilmu-ilmu Islam : 
Kajian-kajian lebih mendalam perlu diusahakan

lagi bagi membuktikan kebenaran ajaran Islam. Ia bertujuan memperkukuhkan pandangan umat Islam terhadap Islam dan menarik bukan Islam memeluk atau membuatkan mereka berpandangan positif terhadap Islam.

€

Mengelakkan Konfrontasi
y Umat Islam mestilah mengelakkan diri

daripada ters berkonfrontasi dengan barat. Pada masa yang sama, kita mesti memperhebat usaha-usaha dakwah berkaitan hal dan dialog antara agama. Ini kerana dakwah sahajalah yang dapat mengembangkan Islam dan mnghalang globalisasi.

€

Mengawasi Media Luar 
Pihak kerajaan mestilah mengawasi limpahan

maklumat dari luar agar globalisasi tidak menimbulkan ancaman terhadap kestabilan pegangan akidah umat Islam. 
Umat Islam sepatutnya mewujudkan agensi

media Islam sendiri bertujuan menyelaras laporan dan maklumat. Sekarang umat Islam terpaksa menerima bahan berita yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang sememangnya anti-Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful