You are on page 1of 6

c 

Ê  

   
  
  
    
    
c 
‡ Bermula daripada spesifik kepada umum-
dimulakan dengan sesuatu sebab atau
contoh dan menuju ke arah sesuatu
generalisasi. (J.M Kierzek dan W.
Gibson, 1960)
‡ Pelajar mengalami satu proses mental yang
mana ia memerhati, mengkaji dan
menganalisis sesuatu aspek sebelum
membuat generalisasi. (B. Seaton, 1982)
‡ Satu kaedah di mana guru memulakan
pengajaran dengan memberikan beberapa
contoh yang khusus dan membuat
kesimpulan untuk membentuk sesuatu
konsep.
‡ Menggunakan kaedah penemuan kerana
melibatkan proses memerhati, mengkaji dan
menganalisis sesuatu aspek sebelum
membuat generalisasi.
‡ Sesuai digunakan untuk pelbagai mata
pelajaran khususnya matematik, sains dan
bahasa.
K  
 

‡ Membentuk satu generalisasi daripada
contoh-contoh tertentu
‡ Membentuk satu prinsip daripada ujikaji
tertentu.
‡ Membentuk satu hukum daripada
pernyataan-pernyataan tertentu.
‡ Mendapat satu teori daripada satu urutan
pemikiran.
c 
c 
‡ Contoh haruslah relevan dan sesuai untuk
menerangkan sesuatu.
‡ Guru membimbing pelajar untuk membuat
membuat kesimpulan.
‡ Guru beri peluang kepada pelajar kepada
untuk memerhati dan menganalisis contoh
agar generalisasi dapat dibuat.
‡ Guru rancang aktiviti pengajaran yang
berkisar daripada contoh khusus kepada
kesimpulan umum.
‡ Jenis contoh khusus haruslah dipelbagaikan
tapi mengandungi ciri yang sama serta
mudah untuk pelajar mengenalpasti.
‡ ABM disediakan untuk membantu pelajar
mendapatkan kesimpulannya.
‡ Mesti mengikut urutan yang tepat.