You are on page 1of 19

Wat voor soort woord is het woord?

Een Werkwoord.

Een Zelfstandig Naamwoord

Een bijvoeglijk Naamwoord


Bijvoeglijke naamwoorden
Wat voor bijvoeglijk
naamwoord is het?
Stoffelijk bijvoeglijk
naamwoord
Het zelfstandig
naamwoord + ‘en’

Goud en
Zilver en
Metal
Meta al en
Er zijn ook uitzonderingen
Dat is als het
woord van een
grondstof gemaakt
is
en
Plastic en
Nylon
Gewone bijvoeglijke naamwoorden
Bij een gewoon bijv. Naamwoord schrijf je eerst het zelfstandig
naamwoord op.
Uitgezon-
Een gewoon bijv. Naamwoord begint altijd met Ge... derd :
Stoer,
dom...
Een gewoon bijv. Naamwoord eindigd altijd op t of te.
Zelfstandige Naamwoorden

Een zelfstandig Naamwoord is een naam van een:

Mens Dier
Ding
Verdeel het woord in Klankgroepen!
• O-pen-haard.
• Tos-ti-ij-zer.
• Ho-tten-to-tten.
• Oer-tij-den.
• He-ggen-snoei-er.
= Lange klank  gewoon doorschrijven.
= Korte klank  Let op! de volgende medeklinker x2 !!!
= Medeklinker  gewoon doorschrijven.
= Tweetekenklank  gewoon doorschrijven.
= Stomme “e”  gewoon doorschrijven.
Werkwoorden
Is het woord dat je moet invullen
een persoonsvorm ?

JA NEE
oefeningen
Voltooid deelwoord of
bijv. Gebruikt Volt. Deelwoord?

• Voltooid deelwoord:
• Meestal: De............ Voltooid Deelwoord.

• Bijv. Gebruikt volt. Deelwoord: Altijd tussen


een lidwoord (de, het en een) en een
zelfstandig naamwoord.
– De gebraden kip.
– De gemaakte spellingfouten.
Voltooid deelwoord
D

Voltooid deelwoord
T
maak het woord EN
langer.

Geverf….. geverfde
Betaal…. betaalde
Gefiets…gefietste
Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Bijvoeglijk gebruik
volt. deelwoord
schrijf wat je hoort;
gebruik de gewone
spelling

De Maak langer!!!
De gepoetste schoenen
Te De verbrede weg
En
Staat de zin in de tegenwoordige of
verleden tijd ?
• Tegenwoordige tijd

• Verleden tijd
Tegenwoordige tijd
Schrijf de ik-vorm op
d werkwoord gewoon werkwoord v/z werkwoord

Ik……….ik Ik……….ik Ik……….ik


………….je/jij ………….je/jij ………….je/jij
………….jij ………….jij ………….jij
Geen ik vorm, dan

Ik vorm + t Ik vorm + t Ik vorm + t


Klankvast of Klankveranderend
• Klankvast ( je hoort dezelfde klank in de
verleden tijd)fietst-fietste, dans- danste,
laadt-laadde

• Klankveranderend ( je hoort een andere


klank in de verleden tijd )
• vindt-vond, loopt-liep, denkt-dacht
Klankveranderend
• Maak het woord in de verleden tijd langer
• Schrijf op wat je hoort

vond vonden

deed deden

liet lieten
Enkelvoud of meervoud?
• Enkelvoud ( wie doet het ? 1 persoon of
ding)

• Meervoud ( wie doen het ? Meer personen


of dingen?)
Schrijf de ik-vorm op
de
• antwoord de
• fiets
• straal de
• dans
te
• beloof
te
Zet achter de ik vorm:

+de +te
Schrijf de ik-vorm op
den
• antwoord den
• fiets
• straal den
• dans
ten
• beloof
ten
Zet achter de ik vorm:
+ den + ten
Sites
• http://webmeester.classy.be/werkwoordspelling.htm

• http://spelling.tormentil.nl/

• http://kids.jlrendierhof.nl/wwspelling/index.htm

• http://www.cambiumned.nl/oefeningenwerkwoordspelling.htm