GLOBALISASI DAN CABARAN DISEDIAKAN OLEH : PENDIDIKAN MUHAMMAD AFIQ ARIFFIN

WAN RAFIUDDIN WAN RAMLI MOHD RIDZAL SAARI AHMAD FAUZAN BIN MOHD AIZUDDIN

GLOBALISASI PENDIDIKAN
‡
‡ ‡ ‡

Globalisasi

Merentasi sempadan dan media
Merentasi sempadan dan media Prof Michael GibbonsGibbons (Setiausaha Agong Persatuan Universiti Komonwel Prof Michael (Setiausaha Agong Persatuan Universiti Komonwel (ACU), Globalisasi pendidikan merupakan proses berterusan dalam perindustrian pendidikan yg berlaku lama dahulu. (ACU), Globalisasi pendidikan merupakan proses berterusan dalam Proses perubahan untuk amalan dan pelaksanaan pengajaran yg berkualiti.

‡

perindustrian pendidikan yg berlaku lama dahulu. ‡ Proses perubahan untuk amalan dan pelaksanaan pengajaran yg berkualiti. ‡ ‡ ‡ Beri kesan kepada guru Langkah yang diambil oleh negara Malaysia Perubahan dasar seiring dengan globalisasi, PPSMI

Implikasi Globalisasi Implikasi Globalisasi Pendidikan Kepada Guru Pendidikan Kepada Guru
‡ ‡ Guru bersifat dinamik Guru bersifat dinamik ‡ ‡ Ada pengetahuan yang mendalam Ada pengetahuan yang mendalam ‡ ‡ Sahsiah Sahsiah ‡ ‡ Peranan dalam masyarakat Peranan dalam masyarakat

Guru Dinamik Guru Dinamik - Responsif dan dapat menyesuaikan diri dgn perubahan semasa. Hanya guru - Responsif dan dapat menyesuaikan diri dgn perubahan semasa. Hanya guru dinamik dapat menangani cabaran-cabaran baru yg sering timbul. dinamik dapat menangani cabaran-cabaran baru yg sering timbul. Pengetahuan yang mendalam Pengetahuan yang mendalam - Menguasai subjek yang diajarnya supaya murid-murid faham - Menguasai subjek yang diajarnya supaya murid-murid faham Sahsiah Sahsiah - Sahsiah yg baik agar dapat dihormati dan dicontohi pelajar. - Sahsiah yg baik agar dapat dihormati dan dicontohi pelajar. Peranan dalam masyarakat Peranan dalam masyarakat - Penasihat, pembimbing, ibu bapa, agen pembaharuan - Penasihat, pembimbing, ibu bapa, agen pembaharuan

CIRI-CIRI GURU DALAM CABARAN GLOBALISASI CIRI-CIRI GURU DALAM CABARAN GLOBALISASI PENDIDIKAN PENDIDIKAN
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
-

Ciri iltizam Ciri iltizam Berorientasikan maklumat Berorientasikan maklumat Mempunyai wawasan Mempunyai wawasan Berpandangan global Berpandangan global Berpandangan positif, Contohnya.. Berpandangan positif, Contohnya.. Peka pada perubahan
Peka pada perubahan

- - Sedar tentang keperluan negara Sedar tentang keperluan negara - - Positif pada pembelajaran Positif pada pembelajaran - - Inovasi dalam tugas Inovasi dalam tugas

‡
-

‡
-

Berpengetahuan, Fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dalam reformasi, Berpengetahuan, Fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dalam reformasi, inovasi dan perubahan pendidikan. Contohnya: inovasi dan perubahan pendidikan. Contohnya:
Ada inovasi dlm hubungan sosial Ada inovasi dlm hubungan sosial Berpekerti mulia Berpekerti mulia Mudah suai Mudah suai Berdaya kepimpinan Berdaya kepimpinan Sedar pada persekitaran Sedar pada persekitaran Toleransi Toleransi

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Mahir dalam ICT Mahir dalam ICT Membuat refleksi melalui penyelidikan tindakan Membuat refleksi melalui penyelidikan tindakan Merebut peluang pendidikan terbuka Merebut peluang pendidikan terbuka Mewujudkan Hubungan Intrapersonal secara sarwajagat utk menghadapi Mewujudkan Hubungan Intrapersonal secara sarwajagat utk menghadapi cabaran globalisasi pendidikan. cabaran globalisasi pendidikan.

KESiMPULAN
‡ ‡ Perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat Setiap guru mahupun bakal guru perlu mengikut perkembangan ilmu agar tidak ketinggalan ‡ Guru-guru perlu terus mengejar ilmu pengetahuan yg semakin berkembang khasnya pedagogi pengajaran dan pembelajaran unik sekolah bestari ‡ Pupuklah budaya membaca dalam diri agar tidak lokek dengan ilmu pengatahuan semasa. Sesungguhnya , proses pendidikan seseorang tidak berhenti pada sesuatu peringkat umur tetapi terus beroperasi seumur hidup«

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful