Orientación académica para estudantes de ESO e Bacharelato

Daniel Veiga Martínez Apoegal
12 de abril de 2007

ORIENTACIÓN EDUCATIVA E PROFESIONAL
Son os apoios que, de forma sistemática e organizada, recibe a comunidade educativa durante o proceso educativo de tódolos alumnos/as desde a educación infantil ata o remate dos estudos universitarios.

APOIOS DE TRES TIPOS
Apoios psicopedagóxicos
• ó desenvolvemento persoal, as • aprendizaxes escolares e apoios • ligados á orientación académica e profesional
Traballar co alumnado para axudarlle a lograr-la maior concordancia posible entre os seus intereses, capacidades e expectativas, e as características e saídas profesionais dos distintos itinerarios profesionais que ofrece o sistema educativo.

DECRETO 120/1998

OS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN

NIVEIS DE ORIENTACIÓN
EQUIPOS ESPECÍFICOS (-Orientación vocacional e profesional) DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN TITORÍA
A atención básica de orientación realízase a través do Plan de Orientación proposto polo Departamento de Orientación. O responsable de levar a cabo este plan é o profesorado titor.

O PROFESOR/A TITOR/A
FIGURA DE REFERENCIA PRINCIPAL PARA O GRUPO E AS SÚAS FAMILIAS O ORIENTADOR/A ASESORA E AXUDA AO TITOR/A.

PASOS NO PROCESO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Coñecemento dun mesmo Información das alternativas educativas e profesionais. Proceso de toma de decisións

CONDICIONANTES DA ORIENTACIÓN ACADÉMICA
A EXPERIENCIA DE ÉXITO OU FRACASO ESCOLAR É DETERMINANTE DO AUTOCONCEPTO ACADÉMICO E DAS ASPIRACIÓNS PROFESIONAIS. A REPRESENTACIÓN DOS ESTUDOS E PROFESIÓNS É BASTANTE SIMPLISTA E ESTEREOTIPADA.

ESTRATEXIAS DE DECISIÓN
O PROTAGONISTA ES TI A DECISIÓN DEBE TER EN CONTA AS TÚAS POSIBILIDADES E PECULIARIDADES

Internet e a orientación académica

PROPOSTAS
ORIENTARSE CON INTERNET SELECCIÓN DE WEBS O TEU FUTURO DECID IRSE

A BLOGORIENTACIÓN

O TEU BLOG COMO GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA

REFLEXIÓNS (1)
Un discurso legal sobre orientación. Un discurso teórico (de libro). Unhas prácticas orientadoras diversas.

REFLEXIÓNS (2)
UN TRABALLO COLABORATIVO O PAPEL FUNDAMENTAL DO TITOR/A O ALUMNO/A COMO PROTAGONISTA

REFLEXIÓNS (3)
AS NOVAS TECNOLOXÍAS (INTERNET) WEBS DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL APRENDER A MANEXARSE CON INTERNET

REFLEXIÓNS (4)
ESCRIBIR SOBRE O TEU FUTURO A BLOGORIENTACIÓN O TEU BLOG “ORIENTADOR”

MATERIAIS RECOMENDADOS
LIBRO:Y mañana....[Cómo estudiar y planificar el futuro académico y profesional]. Barcelona: Octaedro. (Autor: Joaquín Ríos Romero, 2005) REVISTA: ENTRE ESTUD IANTE S WEB: WWW.E DUCAWEB.CO M BLO G: HTTP :/ /ORIEN TA CI ON. BLO GIA .CO M

MOI TA S GR AZA S PO LA VOS A ATEN CIÓN