Definirea mor ii Tratamentul bolnavilor terminali Eutanasia

‡ ‡ Moartea Via a = momentul în care înceteaz via a = ansamblul proceselor biologice, fizice, chimice, mecanice care caracterizeaz organismele = timpul cuprins între na tere i moarte = o iluzie?!

‡

Organism = totalitatea organelor i a p r ilor indisolubil legate între ele ale unei fiin e vii; orice organism viu se caracterizeaz prin: ‡ ‡ ‡ ‡ procese biochimice având ca element de baz carbonul; ciclu evolutiv propriu; capacitate reproductiv ; transmit genera iilor urm toare însu irile proprii dar i muta iile germinale care pot surveni în cursul vie ii

MOARTEA
oprirea ireversibil a tuturor func iilor vitale:
± clasic: b t ile inimii, pulsul, respira ia ± actual: clasic + moarte cerebral

diagnosticul de moarte cerebral

(România):

1. Diagnosticul de leziune cerebral (cunoscut necunoscut dar suficient de persistent )

i ireversibil ;

2. Examenul clinic (coma profund , absen a reflexelor de trunchi cerebral, absen a respira iei spontane) 3. Examin ri paraclinice: EEG plat, testul de apnee (la paCO2 > 60 mmHg) si testul la atropina (1 mg i.v. nu cre te frecven a cardiac > 10%)
Obligatoriu efectuate de doua ori, la interval de minimum 6 ore (intervalul trebuie sa fie de peste 24 h la copiii intre 2 luni si 1 an i peste 12 h la copii peste 1 an).

Tratamentul bolnavilor terminali
st rile cronice vegetative:
bolnavul plute te în zonele neclare dintre via i moarte

?
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ unde e frontiera dintre via i moarte? care e statutul moral al bolnavului? cine e autorizat s emit o judecat de valoare? poate fi bolnavul obiect de experien ? cât timp se men ine tratamentul de supravie uire?

Cât timp se men ine tratamentul de supravie uire?
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ orice bolnav are libertatea de a refuza un tratament; un bolnav incon tient are acelea i drepturi cu cele ale unui bolnav con tient; dac bolnavul este incon tient, decizia apar ine rudelor apropiate; suspendarea terapiei este echivalent cu neini ierea ei; alimenta ia artificial poate fi omis sau sistat ca orice alt act medical, dac el este considerat inutil; momentul în care ³costurile medicale´ dep esc ³limitele morale´; p rin ii au dreptul de a decide în numele copiilor dar decizia apar ine întotdeauna medicului; când apare un dezacord medic-p rin i, medicii se pot adresa justi iei NU SUNT LEGI CARE S JUSTIFICE SENTIN E JUDEC TORE TI LEGIFERAREA: RISCURI MAI MARI DECÂT NELEGIFERAREA!

EUTANASIA
‡ gr. eu = bine, bun; tanatos = moarte u oar , f r durere moarte bun ,

‡ Larousse: ³ansamblul mijloacelor care provoac o moarte f r suferin având drept scop scurtarea unei lungi agonii sau a unei boli foarte dureroase cu sfâr it fatal´ ‡ cunoscut , controversat , practicat din antichitate; ‡ Azi, dezbateri mult amplificate de progresele în domeniul tehnicii biomedicale i farmaceutice

Formele eutanasiei
‡ dup modul de realizare:
‡ e. activ (realizat prin ac iune) ‡ e. pasiv (realizat prin omisiune sau inac iune)

‡ dup acordul bolnavului:
‡ voluntar (Ex. Freud) ‡ non-voluntar (pacient incapabil de decizie) ‡ involuntar (la limita omorului propriu-zis)

EUTANASIA
PRO
‡ Bolnavul aflat în stadiul terminal al unei boli are dreptul s aleag dac dore te s tr iasc în continuare sau nu (2 din 3 americani sunt de acord cu eutanasia) ‡ Un om aflat în stadiul terminal al unei boli nu mai dispune de autonomie (Deteriorarea fizica i psihic face imposibil autoguvernarea, libertatea individual dispare, iar persoana în cauz devine dependent de cei din jur i de aparatele de men inere în via ) ‡ Permite pacientului sa moar demn ‡ Legalizarea eutanasiei ar asigura un mai bun control al fenomenului i ar stopa abuzurile (Olanda, Oregon)

CONTRA
‡ Op iunile pe care le facem exprimându-ne libertatea de a alege pot fi revocate (eutanasia este un act definitiv i iremediabil care exclude posibilitatea unei vindec ri sau varianta unei r zgândiri). ‡ Eutanasia sl be te respectul societ ii fa de sanctitatea vie ii (To i oamenii sunt valoro i indiferent de ras , sex, religie, statut social sau condi ie fizic ) ‡ Durerea poate fi evitat prin îngrijire potrivit (paleativ ) ‡ Fenomenul eutanasiei ar sc pa de sub control (exemplul Olandei, cu largi marje de aplicare a legii)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful