PERUNDANGAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH SAW

PERINGKAT PERUNDANGAN

Bermula dari penurunan wahyu kepada Nabi (s.a.w) pada tahun 610M

Wahyu (i) al-Quran (ii) al-Sunnah

Sebelum hijrah (di Mekah) 13 tahun Perundangan Mekah

Selepas hijrah 10 tahun Perundangan Madinah

Berakhir dengan kewafatan Junjungan (s.a.w) pada tahun 632M

Perundangan Mekah
Bermula dari diturunkan wahyu sehingga berhijrah ke Madinah 13 tahun Menyediakan asas ke arah enerimaan hukum hakam Islam

Pengukuhan dan emurnian akidah yang benar

Membentuk akhlak dengan sifat-sifat yang terpuji, menjauhi sifat-sifat keji

Perundangan Madinah
Bermula dari penghijrahan Nabi (s.a.w) ke Madinah sehingga kewafatan Baginda 10 tahun Wahyu yang diturunkan menjurus lebih kepada hukumhukum amali sama ada secara umum atau terperinci perkahwinan, perceraian, pusaka, hutang piutang dll Asas ajaran Islam telah sempurna Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu al-Ma idah 5 : 3

SUMBER PERUNDANGAN
y Al-Quran Kalam Allah (s.w.t) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (s.a.w), membacanya mendapat pahala, tidak boleh dicabar walaupun dengan surah yang paling pendek yang dimulakan dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah alNas y Al-Sunnah Setiap yang terbit daripada Nabi Muhammad (s.a.w) sama ada berbentuk percakapan, perbuatan atau pengakuan

Al-

ra

Sumber pertama da asas dalam perundangan Islam

Perundangan di dalamnya berbentuk ijmali kecuali sebahagian kecil Tidak diturunkan sekaligus tetapi sedikit demi sedikit secara beransur-ansur
Meneguhkan hati Rasulullah (s.a.w) Memudahkan untuk dihafal oleh Nabi (s.a.w) Memudahkan hukum diperundangkan Memudahkan untuk beramal

Al-Sunna
Tertib ke-2 selepas al-Quran menjelas, meng urai dan memperinci maksud al-Quran semba yang, puasa, zakat, haji

Hukum yang tidak disebutkan oleh alQuran pengharaman menghimpunkan adik-beradik dalam poligami

METODE PERUNDANGAN
Hukum dikeluarkan berdasarkan kepada peristiwa dan keadaan yang berlaku apabila ditanya oleh umat Islam Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): Apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah: "Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: Kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan." alBaqarah 2 : 215

METODE PERUNDANGAN
Hukum dikeluarkan melalui hadis Nabi (s.a.w)
Perkataan Palingkan muka kamu riwayat Muslim Perbuatan Ambillah daripadaku segala urusan ibadat haji kamu riwayat Muslim Perakuan Amr al- As makan dhab di depan Nabi (s.a.w)

CIRI-CIRI PERUNDANGAN
y Sumber perundangan terbatas kepada wahyu sahaja y Punca rujukan hanyalah Nabi (s.a.w) semata-mata ijtihad para sahabat perlu mendapat persetujuan Baginda Wahai Rasul Allah! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya dan Allah jualah akan memeliharamu dari (kejahatan) manusia al-Ma idah 5 : 67

CIRI-CIRI PERUNDANGAN
y Asas-asas hukum dan ajaran Islam telah lengkap Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu al-Ma idah 5 : 3 y Kesempurnaan perundangan melalui kaedah yang unik sediakan asas dan kaedah yang sabit y Tidak timbul masalah-masalah yang diandaikan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful