You are on page 1of 33

KOMMUNER OCH

LANDSTING

DET
DET BEHVS
BEHVS OLIKA
OLIKA BESLUTSNIVER
BESLUTSNIVER
II SAMHLLET
SAMHLLET BEROENDE
BEROENDE P
P VILKA
VILKA
SOM
SOM PVERKAS
PVERKAS

RIKSDAG
RIKSDAG

LANDSTING
LANDSTING

KOMMUNER
KOMMUNER

Frn
Frn Sockenstmma
Sockenstmma och
och
Bystmma
Bystmma till
till
Kommuner
Kommuner och
och Landsting
Landsting

11 All
All offentlig
offentlig makt
makt ii Sverige
Sverige utgr
utgr frn
frn folket.
folket.
Den
Den svenska
svenska folkstyrelsen
folkstyrelsen bygger
bygger p
p fri
fri
siktsbildning
siktsbildning och
och p
p
allmn
allmn och
och lika
lika rstrtt.
rstrtt. Den
Den frverkligas
frverkligas genom
genom
ett
ett
representativt
representativt och
och parlamentariskt
parlamentariskt statsskick
statsskick
och
och genom
genom
kommunal
kommunal sjlvstyrelse.
sjlvstyrelse.
Den
Den offentliga
offentliga makten
makten utvas
utvas under
under lagarna.
lagarna.

77 II riket
riket finns
finns kommuner
kommuner p
p lokal
lokal och
och regional
regional niv.
niv. Lag
Lag
(2010:1408).
(2010:1408).

44 Kommunerna
Kommunerna fr
fr ta
ta ut
ut skatt
skatt fr
fr sktseln
sktseln av
av
sina
sina
angelgenheter.
angelgenheter. Lag
Lag (2010:1408).
(2010:1408).

Kommun

KOMMUNENS
SKYLDIGHETER
Socialtjnst
Barnomsorg
Utbildning
Biblioteksverksamhet
Fysisk infrastruktur
Fysisk planering
Rddningstjnst och krisberedskap

Hlso- och miljskydd

Socialtjnst
Vrd och omsorg om ldre och funktionshindrade:
All hjlp som inte r sjukvrd, t.ex. hemtjnst, frdtjnst,
ldreboende.
Std till funktionshindrade, t.ex. personlig assistans
Individ och familjeomsorg:
Frsrjningsstd i olika former
Missbruksvrd
Kvinnor som utsatts fr vld
Familjer i kris

Barnomsorg
Handlar om dagis och annan frskoleverksamhet

Utbildning
Grundskolor, gymnasieskolor, Komvux

Biblioteksverksamhet
Kommunerna r skyldiga att hlla invnarna med
minst ett avgiftsfritt bibliotek.

Fysisk infrastruktur
Vatten, avlopp, gator, parker och kollektivtrafik

Fysisk planering
Planera fr hur kommunens mark och vatten ska
planeras

Rddningstjnst och krisberedskap

Framfrallt brandskydd
Beredskapsplaner p lokal niv i hndelse av
naturkatastrof eller krig.

Hlso- och miljskydd


Renhllning och annan avfallshantering
Kontroll av hygien p restauranger och i affrer
Tillsyn av miljfarlig verksamhet.

Vad fr kommunen inte


gra?
Stta upp en egen frsvarsstyrka
Bedriva egen utrikespolitik

Kommunens frivilliga
taganden
fritidsverksamhet
kultur, bortsett frn biblioteken
bostder
energifrsrjning
nringsliv
flyktingmottagande

Hur funkar det d?


Kommunens Organisation

Kommunfullmktig
Kommunfullmktig
ee

Kommunstyrels
Kommunstyrels
en
en

Nmd
Nmd

Nmd
Nmd

Valnmden
Valnmden

Kommunfullmktige
motsvarar riksdagen

Mandatfrdelning i rebro
Socialdemokraterna 24
Moderaterna 13
Sverigedemokraterna 6
Vnsterpartiet 4
Miljpartiet 6
Centerpartiet 4
Folkpartiet 4
Kristdemokraterna 4

Kommunstyrelsen
Motsvarar regeringen

Valnmden
Ansvarar fr att samtliga val och folkomrstningar
genomfrs p ett korrekt stt.

vriga nmdert.ex
Miljnmd
Byggnadsnmd
Socialnmd

4%-sprren Borta i val till


kommunfullmktige

Landsting

Landstingsfullmktige
Landstingsfullmktige i Sverige r ett landstings
hgsta beslutande organ. Val till
landstingsfullmktige sker vart fjrde r.
Landstingsfullmktige bestr av ett antal
landstingsfullmktigeledamter som kan variera
frn 31 ledamter i landsting med frre n 140 000
invnare till 149 ledamter i
Stockholms lns landsting,
Vstra Gtalandsregionen och Region Skne. I
Region Skne och Vstra Gtalandsregionen kallas
fullmktige ofta regionfullmktige, men den
juridiskt korrekta termen r ven hr
landstingsfullmktige, vilket finns angivet p
valsedlarna.

Landstingsstyrelsen
En landstingsstyrelse (fre 1992
frvaltningsutskott) r ett organ inom landstinget.
Landstingsstyrelsen bestr ofta av ledamter frn
landstingsfullmktiges alla partier, men ibland
saknar riktigt sm partier representation. Hur
mnga ledamter det finns i landstingsstyrelsen
varierar.
Landstingsstyrelsens uppgift r bland annat att
frbereda renden till landstingsfullmktige och
verkstlla landstingsfullmktiges beslut.

Totalt finns 18
landsting+2 regioner
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/201
5/Januari/Sex-landsting-ombildas-till-regioner/

Landstingets uppgifter
Skta sjukvrden r landstingets viktigaste uppgift.
Folktandvrden
Specialisttandvrd

Exempel p landstingens frivilliga


taganden
Kultur
Utbildning
Turism
Regional utveckling

Lnstyrelsens uppgifter
Har framfrallt en kontrollfunktion