İstanbul Kurumsal Gelişim

İstanbul Kurumsal Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Proje Yönetimi Sertifika Programı

www.projeyonetimi.com

1

İstanbul Kurumsal Gelişim

İstanbul Kurumsal Gelişim Tanıtımı

• Proje Yönetimi • Süreç Yönetimi • Stratejik Plan Oluşturma Teknikleri • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

İstanbul Kurumsal Gelişim

• Orta ve büyük ölçekli firmalara eğitim ve

danışmanlık hizmeti sunmak için kuruldu... Temel Konular

• 18 Kişilik Eğitmen – Danışman kadrosu • 6 Kişilik Yönetim – Organizasyon kadrosu • 7 Senede 800’den fazla firmadan katılımcı • 6000’den fazla orta ve üst düzey yöneticiye
eğitim...
2

İstanbul Kurumsal Gelişim Tanıtımı

İstanbul Kurumsal Gelişim

1996 İTÜ İşletme Fakültesi’nde Proje Yönetimi derslerine destek amacıyla, MS Project eğitimlerine başladı 1997 İTÜ Vakfı bünyesinde firmalara yönelik Proje Yönetimi ve MS Project eğitimlerine başladı 1998 Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi konularında firmalara yönelik eğitimlere başladı 1999 www.projeyonetimi.com sitesini yayınlamaya başladı
3

İstanbul Kurumsal Gelişim Tanıtımı
2000 İstanbul Kurumsal Gelişim kuruldu

İstanbul Kurumsal Gelişim

2004 Proje Yönetimi Sertifika Programları başladı 2004 PMP Sınavına Hazırlık programları başladı 2004 www.pmpturk.com yayınlanmaya başladı 2005 PMI GLOBAL REP (Registered Education Provider) statüsündeki Türkiye’deki ilk firma oldu

4

İstanbul Kurumsal Gelişim Tanıtımı
Vizyonumuz

İstanbul Kurumsal Gelişim

Eğitim ve danışmanlık sektöründe ağırlıklı olarak teknik konularda uzmanlaşarak, sürekli tercih edilen bir kurum haline gelmek.

Misyonumuz
Teknik konularda uzmanlığı ve araştırmalarımızı her geçen gün daha da artırmak ve elde ettiğimiz bilgi birikimini eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle paylaşıma açmak.
5

İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım
Neden Sertifika Programı ?

• Proje Yönetimi’ni bir meslek olarak tanıtmak • Proje Yönetimi alanlarına giren konuları
daha geniş ve detaylı ele almak • Proje Yönetimi’nin diğer disiplinlerle çakışan yönlerini belirlemek ve katılımcıları bu konuda bilgilendirmek • Proje Yönetimiyle ilgili bilgi (know-how) ve uygulamanın (do-how) katılımcılara aktarılması • Katılımcıların kariyer gelişimine katkıda bulunmak
6

İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım
Neden Sertifika Programı ?

• Proje yöneticiliği yapan veya yapmaya aday olan

kişilere proje yönetimi konusunda uluslararasında kabul görmüş standartları tanıtmak • Global iş yapan Türk firmalarına uluslararasında kabul görmüş standartlarda proje yöneticileri kazandırmak ve projelerin daha verimli yönetilmesini sağlamak • Yöneticilere proje yönetimi alanında dünyada kullanılan terminolojiyi ve metodları tanıtmak • PMP Sertifika sınavına temel oluşturacak bilgileri katılımcılara aktarmak
7

İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım
Neler Öğreneceğiz ?
• Terminoloji • Kavramlar – Terimler (Aynı Dili Konuşmak – Tr, Eng.) Proje Proje Tarafları Kalite Workaround Matrix Earned Value Regulations vb... Proje Yönetimi Roller Çatışma WBS Balanced BCWS PERT Program Risk Satınalma OBS Pareto Sözleşme CPM

8

İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım
Neler Öğreneceğiz ? – Aşama 1 / 2
• Proje Yönetimi Metodolojisi - PMI Metodu Genel Tanıtım Proje Yönetimi Süreçleri Proje Kapsam Yönetimi Proje Maliyet Yönetimi Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Proje Risk Yönetimi Proje Proje Proje Proje Proje Proje Yönetimi Terimleri Yönetimi Entegrasyonu Zaman Yönetimi Kalite Yönetimi İletişim Yönetimi Satınalma Yönetimi

9

İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım
Neler Öğreneceğiz ? – Aşama 2 / 2
• Metodoloji – Proje Yönetimi Adımlar Listesi • Uygulama - Do-How Uygulama Çalışmaları Standardize Edilmiş Formlar, Raporlar Şablon Projeler Makaleler Microsoft Project ile Uygulama Çalışmaları

10

İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika’ya Ulaşabilmek İçin
Programlara Katılım ................%10 Proje Yönetimi Ödevi................%10 MS Project Ödevi.....................%20 Proje Yönetimi Ara Sınavı..........%20 Final Sınavı.............................%40

HEDEF: %70
11

İstanbul Kurumsal Gelişim

Project Management Institute - PMI www.pmi.org

•1969 yılında 5 gönüllü tarafından kuruldu •İlk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat
sanayi ağırlıklı metotlar üzerine çalışıldı büyüme hızı: %20 artmakta

•80’li yıllarda BT sektörünün gelişimiyle artan •Her geçen yıl üye sayısı ve PMP sınavına ilgi
12

İstanbul Kurumsal Gelişim

Project Management Institute - PMI www.pmi.org • 140 ülkeden 225.000’den fazla PMI üyesi • Dünya genelinde PMI hizmet ve bilgi birikimi

yaymak amacıyla yapılanmış 260 dernek (kar amacı olmayan kurum): Chapter

• 30 farklı sektördeki gelişmeleri günlük olarak, takip
etmeyi hedefleyen Belirli İlgi Grupları (Specific Interest Groups)

• • • •

Bilişim Uzay Savunma Danışmanlık
13

İstanbul Kurumsal Gelişim

PMI Ürün ve Hizmetleri
Proje Yönetimi Sertifikasyonu Proje Yönetimi Konusunda Profesyonel Gelişim Programları

®

Proje Yönetimi Konusunda Araştırmalar ve Standartlar
14

Proje Yönetimiyle ilgili Yayınlar

• Proje yönetimi konusunda dünyada en yaygın
• Çoktan seçmeli bir sınavda başarılı sonucu almanın yanısıra,
sorumluluklar • Profesyonelliğe karşıve politikalarına bağlılık Organizasyon kurallarına
ekli sorumlulukları kabul ettiğine dair sözleşme imzalanarak kazanılır

Project Management Professional (PMP)

İstanbul Kurumsal Gelişim

sertifikanın/ünvanın ismidir.

• Müşteriye ve topluma karşı sorumluluklar Projenin her türlü gelişimini, sonuçlarını doğru biçimde
ortadan kaldırmaya yönelik çalışmak
15

• • Kanunlara, kültürel ve etik kurallara saygı • Profesyonel hayatın gelişmesine yönelik tanıtım

• tanıtmak • Şahsi çıkarları, proje’nin önüne koymamak • Projenin doğaya, insana zarar verebilecek tüm etkenlerini

PMP Sınavında Değişiklik 01.10.2005
    

İstanbul Kurumsal Gelişim

Çoktan Seçmeli Test Usulü 200 Soru / 4 saat süre Deneme amaçlı 25 soru Başarı Puanı: 106 / 175 (% 61 başarı Konu Başlıkları (Yaklaşık Dağılım)  Proje Başlatma - %11  Proje Planlama - %23  Proje Uygulama - %27  Proje Kontrol - %21  Proje Kapatma - %9  Profesyonel Sorumluluklar- %9
16

İstanbul Kurumsal Gelişim

17

Project Management Body Of Knowledge - PMBOK

İstanbul Kurumsal Gelişim

PMBOK, Proje Yönetimi konusunda ortak dili yakalamak için terminoloji desteği sağlamayı hedefler Projelerde genel kabul gören süreçleri detaylı olarak ele alır ve metot sunarak, projelerin yönetilmesine yol gösterir. Proje Yönetiminde profesyonelliği hedefleyen bir kişinin, temel alması gereken en önemli kaynaktır. Birinci versiyonu 1996 yılında, ikinci versiyonu 2000’de, üçüncü versiyonu 2004’te yayımlanmıştır. Bugün itibarı ile geçerli versiyon, PMBOK 2004 – 3rd edition’dır.
18

Project Management Body Of Knowledge - PMBOK
PMBOK’ı Kimler Kullanabilir?

İstanbul Kurumsal Gelişim

• Şirket Üst Yöneticileri • Proje / Program Yöneticileri • Müşteriler • Fonksiyon Yöneticileri • Proje Yönetimiyle ilgili konu anlatacak eğitmenler • PMP Sınavına hazırlanmak isteyen kişiler • Eğitim programlarının akreditasyonunu
gerçekleştirecek bağımsız kuruluşlar
19

İstanbul Kurumsal Gelişim

20

İstanbul Kurumsal Gelişim

Proje vs. Operasyon
Genel İfadeler: Operasyonlar – Projeler
Operasyon ve Projelerde Ortak Özellikler: • Kaynaklar (insan-makina) tarafından yapılan fiiller olması • Kaynakların kısıtlı miktarda olması • Planlama – Gerçekleştirme – Kontrol aşamalarından geçiş Operasyon : Sürekli (belirli periyotlarla) rutin olarak gerçekleştirilen faaliyetler Proje : Bir defa yapılan, belirli bir zaman dönemini kapsayan faaliyetler
21

İstanbul Kurumsal Gelişim

Proje – Operasyon Sürekli Gelişim Proje Yönetimi Program Alt Proje Proje Portföy Yönetimi

22

İstanbul Kurumsal Gelişim

Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
Kapsam Maliyet
Risk

Zaman

Kalite

Trade-Off

23

İstanbul Kurumsal Gelişim

Proje Yönetim Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Proje Proje Proje Proje Proje Proje Proje Proje Entegrasyon Yönetimi Kapsam Yönetimi Zaman Yönetimi Maliyet Yönetimi Kalite Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İletişim Yönetimi Risk Yönetimi Satınalma Yönetimi

Proje Süreçleri

24

İstanbul Kurumsal Gelişim

İstanbul Kurumsal Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Profesyonel Proje Yönetimi için

Proje Yönetimi Sertifika Programı – 60 Saat
Tel no: 216 – 456 60 50 info@projeyonetimi.com www.projeyonetimi.com 25