You are on page 1of 25

İstanbul Kurumsal Gelişim

İstanbul Kurumsal Gelişim


Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Proje Yönetimi Sertifika Programı

www.projeyonetimi.com
1 İstanbul Kurumsal Gelişim
İstanbul Kurumsal Gelişim

İstanbul Kurumsal Gelişim


Tanıtımı
• Orta ve büyük ölçekli firmalara eğitim ve
danışmanlık hizmeti sunmak için kuruldu...
• Temel Konular
• Proje Yönetimi
• Süreç Yönetimi
• Stratejik Plan Oluşturma Teknikleri
• Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
• 18 Kişilik Eğitmen – Danışman kadrosu
• 6 Kişilik Yönetim – Organizasyon kadrosu
• 7 Senede 800’den fazla firmadan katılımcı
• 6000’den fazla orta ve üst düzey yöneticiye
eğitim...
2
İstanbul Kurumsal Gelişim

İstanbul Kurumsal Gelişim


Tanıtımı
1996 İTÜ İşletme Fakültesi’nde Proje Yönetimi
derslerine destek amacıyla, MS Project
eğitimlerine başladı
1997 İTÜ Vakfı bünyesinde firmalara yönelik Proje
Yönetimi ve MS Project eğitimlerine başladı
1998 Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama,
Süreç Yönetimi konularında firmalara yönelik
eğitimlere başladı
1999 www.projeyonetimi.com sitesini yayınlamaya
başladı

3
İstanbul Kurumsal Gelişim

İstanbul Kurumsal Gelişim


Tanıtımı
2000 İstanbul Kurumsal Gelişim kuruldu
2004 Proje Yönetimi Sertifika Programları başladı
2004 PMP Sınavına Hazırlık programları başladı
2004 www.pmpturk.com yayınlanmaya başladı
2005 PMI GLOBAL REP (Registered Education
Provider) statüsündeki Türkiye’deki ilk firma
oldu

4
İstanbul Kurumsal Gelişim

İstanbul Kurumsal Gelişim


Tanıtımı
Vizyonumuz
Eğitim ve danışmanlık sektöründe ağırlıklı olarak
teknik konularda uzmanlaşarak, sürekli tercih
edilen bir kurum haline gelmek.

Misyonumuz
Teknik konularda uzmanlığı ve araştırmalarımızı
her geçen gün daha da artırmak ve elde
ettiğimiz bilgi birikimini eğitim ve danışmanlık
hizmetlerimizle paylaşıma açmak.

5
İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım


Neden Sertifika Programı ?
• Proje Yönetimi’ni bir meslek olarak tanıtmak
• Proje Yönetimi alanlarına giren konuları
daha geniş ve detaylı ele almak
• Proje Yönetimi’nin diğer disiplinlerle çakışan
yönlerini belirlemek ve katılımcıları bu
konuda bilgilendirmek
• Proje Yönetimiyle ilgili bilgi (know-how) ve
uygulamanın (do-how) katılımcılara
aktarılması
• Katılımcıların kariyer gelişimine katkıda
bulunmak
6
İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım


Neden Sertifika Programı ?
• Proje yöneticiliği yapan veya yapmaya aday olan
kişilere proje yönetimi konusunda uluslararasında
kabul görmüş standartları tanıtmak
• Global iş yapan Türk firmalarına uluslararasında
kabul görmüş standartlarda proje yöneticileri
kazandırmak ve projelerin daha verimli
yönetilmesini sağlamak
• Yöneticilere proje yönetimi alanında dünyada
kullanılan terminolojiyi ve metodları tanıtmak
• PMP Sertifika sınavına temel oluşturacak bilgileri
katılımcılara aktarmak

7
İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım

Neler Öğreneceğiz ?
• Terminoloji
• Kavramlar – Terimler (Aynı Dili Konuşmak – Tr, Eng.)

- Proje - Proje Yönetimi - Program


- Proje Tarafları - Roller - Risk
- Kalite - Çatışma - Satınalma
- Workaround - WBS - OBS
- Matrix - Balanced - Pareto
- Earned Value - BCWS - Sözleşme
- Regulations - PERT - CPM
- vb...

8
İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım

Neler Öğreneceğiz ? – Aşama 1 / 2

• Proje Yönetimi Metodolojisi - PMI Metodu

- Genel Tanıtım - Proje Yönetimi Terimleri


- Proje Yönetimi Süreçleri - Proje Yönetimi Entegrasyonu
- Proje Kapsam Yönetimi - Proje Zaman Yönetimi
- Proje Maliyet Yönetimi - Proje Kalite Yönetimi
- Proje İnsan Kaynakları Yönetimi - Proje İletişim Yönetimi
- Proje Risk Yönetimi - Proje Satınalma Yönetimi

9
İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika Programı Tanıtım

Neler Öğreneceğiz ? – Aşama 2 / 2


• Metodoloji – Proje Yönetimi Adımlar Listesi
• Uygulama - Do-How
- Uygulama Çalışmaları
- Standardize Edilmiş Formlar, Raporlar
- Şablon Projeler
- Makaleler
- Microsoft Project ile Uygulama Çalışmaları

10
İstanbul Kurumsal Gelişim

Sertifika’ya Ulaşabilmek İçin

Programlara Katılım ................%10

Proje Yönetimi Ödevi................%10

MS Project Ödevi.....................%20

Proje Yönetimi Ara Sınavı..........%20

Final Sınavı.............................%40

HEDEF: %70

11
İstanbul Kurumsal Gelişim

Project Management Institute - PMI


www.pmi.org
•1969 yılında 5 gönüllü tarafından kuruldu
•İlk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat
sanayi ağırlıklı metotlar üzerine çalışıldı

•80’li yıllarda BT sektörünün gelişimiyle artan


büyüme hızı: %20

•Her geçen yıl üye sayısı ve PMP sınavına ilgi


artmakta

12
İstanbul Kurumsal Gelişim

Project Management Institute - PMI


www.pmi.org
• 140 ülkeden 225.000’den fazla PMI üyesi
• Dünya genelinde PMI hizmet ve bilgi birikimi
yaymak amacıyla yapılanmış 260 dernek (kar
amacı olmayan kurum): Chapter

• 30 farklı sektördeki gelişmeleri günlük olarak, takip


etmeyi hedefleyen Belirli İlgi Grupları (Specific
Interest Groups)
• Bilişim
• Uzay
• Savunma
• Danışmanlık

13
İstanbul Kurumsal Gelişim

PMI Ürün ve Hizmetleri


Proje Yönetimi
Proje Yönetimi Konusunda
Sertifikasyonu Profesyonel Gelişim
Programları

Proje Yönetimi
Konusunda Proje Yönetimiyle
Araştırmalar ve ilgili Yayınlar
Standartlar

14
İstanbul Kurumsal Gelişim

Project Management
Professional (PMP)
• Proje yönetimi konusunda dünyada en yaygın
sertifikanın/ünvanın ismidir.
• Çoktan seçmeli bir sınavda başarılı sonucu almanın yanısıra,
ekli sorumlulukları kabul ettiğine dair sözleşme imzalanarak
kazanılır
• Profesyonelliğe karşı sorumluluklar
•Organizasyon kurallarına ve politikalarına bağlılık
• Kanunlara, kültürel ve etik kurallara saygı
• Profesyonel hayatın gelişmesine yönelik tanıtım
• Müşteriye ve topluma karşı sorumluluklar

Projenin her türlü gelişimini, sonuçlarını doğru biçimde
tanıtmak
• Şahsi çıkarları, proje’nin önüne koymamak
• Projenin doğaya, insana zarar verebilecek tüm etkenlerini
ortadan kaldırmaya yönelik çalışmak
15
İstanbul Kurumsal Gelişim

PMP Sınavında Değişiklik


01.10.2005
 Çoktan Seçmeli Test Usulü
 200 Soru / 4 saat süre
 Deneme amaçlı 25 soru
 Başarı Puanı: 106 / 175 (% 61 başarı
 Konu Başlıkları (Yaklaşık Dağılım)
 Proje Başlatma - %11
 Proje Planlama - %23
 Proje Uygulama - %27
 Proje Kontrol - %21
 Proje Kapatma - %9
 Profesyonel Sorumluluklar- %9

16
İstanbul Kurumsal Gelişim

17
İstanbul Kurumsal Gelişim

Project Management Body Of


Knowledge - PMBOK
PMBOK, Proje Yönetimi konusunda ortak dili
yakalamak için terminoloji desteği sağlamayı hedefler
Projelerde genel kabul gören süreçleri detaylı olarak
ele alır ve metot sunarak, projelerin yönetilmesine yol
gösterir.
Proje Yönetiminde profesyonelliği hedefleyen bir
kişinin, temel alması gereken en önemli kaynaktır.
Birinci versiyonu 1996 yılında, ikinci versiyonu
2000’de, üçüncü versiyonu 2004’te yayımlanmıştır.
Bugün itibarı ile geçerli versiyon, PMBOK 2004 – 3rd
edition’dır.

18
İstanbul Kurumsal Gelişim

Project Management Body Of


Knowledge - PMBOK
PMBOK’ı Kimler Kullanabilir?
• Şirket Üst Yöneticileri
• Proje / Program Yöneticileri
• Müşteriler
• Fonksiyon Yöneticileri
• Proje Yönetimiyle ilgili konu anlatacak eğitmenler
• PMP Sınavına hazırlanmak isteyen kişiler
• Eğitim programlarının akreditasyonunu
gerçekleştirecek bağımsız kuruluşlar

19
İstanbul Kurumsal Gelişim

20
İstanbul Kurumsal Gelişim

Proje vs. Operasyon


Genel İfadeler: Operasyonlar – Projeler
Operasyon ve Projelerde Ortak Özellikler:
• Kaynaklar (insan-makina) tarafından yapılan fiiller olması

• Kaynakların kısıtlı miktarda olması

• Planlama – Gerçekleştirme – Kontrol aşamalarından geçiş

Operasyon : Sürekli (belirli periyotlarla) rutin olarak


gerçekleştirilen faaliyetler
Proje : Bir defa yapılan, belirli bir zaman dönemini
kapsayan faaliyetler

21
İstanbul Kurumsal Gelişim

Proje – Operasyon

Sürekli Gelişim

Proje Yönetimi

Program

Alt Proje

Proje Portföy Yönetimi

22
İstanbul Kurumsal Gelişim

Proje Yönetimi Başarı Kriterleri

Kapsam

Maliyet
Risk
Zaman
Kalite
Trade-Off

23
İstanbul Kurumsal Gelişim

Proje Yönetim Bilgi Alanları


Proje Yönetimi Bilgi Alanları Proje Süreçleri

Proje Entegrasyon Yönetimi


Proje Kapsam Yönetimi
Proje Zaman Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Kalite Yönetimi
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje İletişim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
Proje Satınalma Yönetimi

24
İstanbul Kurumsal Gelişim

İstanbul Kurumsal Gelişim


Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Profesyonel Proje Yönetimi


için

Proje Yönetimi Sertifika


Programı – 60 Saat

Tel no: 216 – 456 60 50


info@projeyonetimi.com
www.projeyonetimi.com

25