You are on page 1of 21

Przyszo Energii Odnawialnej w

UK

Nastpne 20 min
Energia Mongoose
Przyszo odnawialnych rde energii
Solarny parytet sieci?
Energia spoeczna kontra energia
zwyczajna
Tani kapita?

Przeksztacenie charakteru wasnoci energii

Wasno i zarzdzanie
Spdzielnia
spoeczna
(zawsze
>50%)

Inwestorzy

Pracownicy

Mongoose
Energy Ltd

Produkcja

Dostawcy

Rada Mongoose

Niezaleny przewodniczcy: Sir Ed Davey


3 niewykonawczych ze spdzielni (wybierani
przez czonkw)
1 niewykonawczy reprezentant pracownikw
2 niewykonawczych inwestorw
3 dyrektorw wykonawczych

Rdze: grupy spoeczne

Produkcja
Aktywa pod zarzdzaniem: 40mln
Aktywa pod zarzdzaniem na koniec
czerwca: 80mln
Rurocig w przyszym roku: 110mln
Naziemne panele soneczne
Przybrzene elektrownie wiatrowe

Produkcja
Mongoose zarzdza projektami i
prowadzi wsplny sekretariat spek
spoecznych (bencoms)
Priorytetem jest zapewnienie wypat
inwestorom
Wg danych: BWCE, LCG and WWCE
zapaciy 7% od pocztku

Kooperatywa Energii Odnawialnej


Frome
W maju 2015 rozpoczto sprzeda akcji
Zebrano 280,000 w cztery dni
Zainstalowano 200kw
paneli sonecznych

Zaopatrzenie
W peni gotowi do rozpoczcia dostaw
Przewidywany start koniec 2016
Bliska wsppraca z grupami
spoecznymi nad prostymi,
przejrzystymi i uczciwymi
propozycjami
Wikszo korzyci dla wsplnoty

Przyszo energii
odnawialnej

Wszystko jest niepewne

LECs zniesiono
FIT prawie zniesiono
RO w trakcie odwoywania
EIS zniesiono, nie ma SITR

Krtkoterminowe cele
Konsolidacja sektora
Refinansowanie istniejcych aktyww
Tani pienidz opuszcza UK
Coraz wicej aktyww wchodzi na rynek

Nowe projekty?
Czciowe RO, przybrzene elektrownie
wiatrowe, AD(fermentacja beztlenowa),
biomasa, itd, ale szybko si zmniejszaj

Najwaniejszy jest
Parytet sieci
Dostp do taniego kapitau

Parytet sieci: naziemne panele soneczne


Wpyw MIP
a redukcja
kosztw

Wymagania:
Niszy koszt
kapitau
Integracja
pionowa
(wysze PPA)
Ceny energii?

Energia spoeczna
Zasadniczo, energia spoeczna ma niszy koszt kapitau ni
zwyczajna energia odnawialna
(6-7% kontra >10%)
W praktyce, koszt kapitau jest wyszy:

Sprzeda akcji - koordynacja


Nisze wspczynniki wpywu
Podpisane wymagania
Drogie budownictwo, kredyt pomostowy, finansowanie porednie

Brak refinansowania dla inwestorw instytucjonalnych, brak


dostpu do niskokosztowego kapitau w duszej perspektywie
Jak dotd nie istnieje jeszcze, adna firma spoeczna
zaopatrujca w energi

Energia Spoeczna
Na pocztku czciowe, dodatkowe
wsparcie(cFIT, SITR)
Pzniej finansowanie narzdzi na poziomach
handlowych

Emisja akcji
Obligacje wsplnotowe
Elastyczne finansowanie porednie
Rozsdny dug uprzywilejowany dla narzdzi
spoecznych

Parytet ze zwyk projekt wsplnotowy?

Drogi do parytetu:
Jestemy prawie na miejscu!

Tani kapita
W wyniku ustaw rzdowych, pienidze
opuszczaj UK ale pienidze na
refinansowanie, bd nadal dostpne
Energia Komunalna nie ma atwego
dostpu do taniego kapitau
Inne aktywa wchodz na rynek
Ceny aktyww obniaj si
Wycig po pienidze idzie w gr

Tani kapita (2)


Jednak, tendencja wyzbywania si
utrzymuje si, a pienidze szukaj
domu
rda nowego taniego pienidza?

Podsumowujc
Krtkoterminowo
Konsolidacja
Refinansowanie
Due obiekty, aby uzyska dostp do
kapitau instytucjonalnego

redniookresowo
Parytet sieci
Wicej taniego kapitau

Jan-Willem Bode
jw.bode@mongoose.energy
07760 558 337
twitter.com/mongooseenergy
facebook.com/mongooseenergy
To rewolucja, jestemy na poczatku drogi, ale wygrywamy.