BAB 1

PERKEMBANGAN AWAL SAINS MODEN DR.ROSLAN AHMAD PUSAT PENGAJIAN UMUM UKM

OBJEKTIF
PENDEDAHAN KPD. BUDAYA SAINS BARAT DI PERINGKAT AWAL PERKEMBANGAN MENDALAMI HUBUNGAN DI ANTARA AGAMA DAN SAINS DI BARAT MENAMAKAN BUKU-BUKU SAINS BUKUAWAL DI BARAT

PENGENALAN
PENCAPAIAN TAHAP TERENDAH (400(400-1100M) PERSEKITARAN YG TIDAK KONDUSIF KETAKSTABILAN POLITIK KETIADAAN UNSUR µPATRONAGE¶ SIKAP GEREJA

BUDAYA SAINS BARAT SEBELUM SAINS ISLAM
Kekecohan politik Pengasingan ilmu agama dan keduniaan Tiada galakan µpatronage¶ mendalami ilmu lain Persoalan autoriti

QUADRIVIUM
Kurikulum teras ± aritmetrik, geometri, muzik dan astronomi. Bahasa latin Martianus Capella (410-493) (410Boethius (480-524) (480Chalcidius Bede (673-735) (673Isidore de Seville (560-636) (560-

KESIMPULAN
Ilmu teras yang cetek Terbatas kepada penguasaan gereja Ilmu sains berkembang terlalu perlahan Galakan menimba ilmu baru hampir tiada Polimik politik yang membantutkan penimbaan ilmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful