PELAKSANAAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH NEGERI SABAH

 Mula dilaksanakan pada tahun 1993.  KHSR menggantikan Kemahiran Manipulatif.  Diajar kepada murid-murid tahap dua (tahun 4, 5 & 6).  Merupakan mata pelajaran WAJIB.  Diajar sebanyak 2 waktu seminggu.  Tiada peperiksaan (UPSR) tetapi wajib ada penilaian di peringkat sekolah.

SEMAKAN SEMULA KURIKULUM
 Tahun 2002 berlaku penyemakan semula kurikulum KHSR.  Tahun 2003 murid tahun 4 mula diajar KHSR edisi semakan, 2004 murid tahun 5, 2005 murid tahun 6.  Guru-guru KHSR Negeri Sabah telahpun didedahkan dengan perubahan Sukatan Pelajaran.

MASALAH DAN CABARAN PELAKSANAAN KHSR – NEGERI SABAH
A.      PENTADBIR SEKOLAH Tidak mematuhi sepenuhnya pekeliling 5/92. Tidak mengambil berat tentang pelaksanaan KHSR. Tidak diajar di Tahun 6 (diabaikan). Jadual KHSR digantikan dengan subjek peperiksaan. Ada sekolah tidak memasukkan jadual KHSR di Tahun 6.

B. PENGURUSAN PANITIA
Laporan pihak Nazir:  80 % guru ada Sukatan Pelajaran.  79 % mempunyai HSP  30 % sekolah memberi pendedahan tentang pengurusan panitia.  46 % sekolah mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya sekali sepenggal (Pekeliling Ikthisas Bil. 4/1986).  37 % panitia mematuhi arahan Contoh yang tidak mematuhi arahan: - tiada fail dan minit mesyuarat panitia. - tiada mesyuarat panitia. - buku stok tidak kemas kini. - dokumen tidak disusun atur mengikut tarikh. - ada guru masih menggunakan Sukatan Pelajaran lama, akibatnya tajuk baru tidak diajar.

B. PENGURUSAN BENGKEL
Sekolah yang mempunyai bengkel KH:  Bengkel diurus dan digunakan dengan baik.  Bengkel terbiar.  Berkongsi dengan subjek lain.  Dijadikan kelas biasa.  Dijadikan stor tempat menyimpan peralatan sukan dan tukang kebun.  Peralatan tangan dan bahan tidak diselenggara dan disusun dengan kemas.  Aspek-aspek keselamatan tidak diutamakan.

Sekolah yang tiada bengkel KH:

 Pengajaran dan pembelajaran diadakan di dalam kelas, rumah guru, kaki lima kelas dan bawah pokok Stor:  Stor tidak kemas kini.  Bagi yang tiada stor peralatan dan bahan KH disimpan dalam almari, bawah meja guru, pejabat, stor di bilik guru besar dan dalam stor sukan

C. PERALATAN KHSR
Ada sekolah:
 Mempunyai peralatan yang lengkap dan diselenggara dengan baik.  Mempunyai peralatan yang lengkap tetapi tidak diselanggara dengan baik.  Peralatan tidak mencukupi.  Tidak mempunyai peralatan.  Peralatan dipinjam tidak dikembalikan.  Banyak alat yang rosak.  Dibekalkan dengan peralatan yang tidak sesuai dan berulangulang.  Peralatan yang dibekalkan tidak berkualiti.  Peralatan masih tersimpan di stor PPD lambat diaggihkan ke sekolah.  Pengagihan peralatan KH bercampur dengan peralatan subjek lain.

D. BAHAN KHSR
Ada sekolah:  Mempunyai bahan yang lengkap.  Tidak mempunyai bahan yang lengkap  Dibekalkan dengan bahan yang tidak sesuai.  Murid-murid diminta untuk membawa bahan ke sekolah.  Bahan KHSR masih tersimpan di stor PPD tidak diaggihkan ke sekolah.  Bahan KHSR berselerak di stor PPD hinggakan ada pihak tertentu mengambil kesempatan membawa balik ke rumah.  Guru terpaksa membeli sendiri bahan.  Bahan dibekalkan berulang-ulang.

E. GURU KHSR
 Guru opsyen mengajar KH.  Guru bukan opsyen mengajar KH.  Kebanyakan sekolah mengarahkan guru (orang lama) mengajar KH (guru melaksanakan dengan baik ada juga sebaliknya).  Guru KH diarah (dibebani) mengajar subjek Sains, Matematik dll.  Guru tidak berminat mengajar KH tetapi diarah mengajar.  Guru sepatutnya mengajar KH (opsyen) tetapi mengajar subjek lain.  Ada guru sepatutnya berada di bengkel / kelas untuk mengajar KH tetapi murid diarah belajar sendiri atas alasan alat dan bahan tidak ada.  Guru sukar mengawal murid yang ramai.

F. BANTUAN PERKAPITA (PCG)
Bagi sekolah yang mempunyai PCG:  Membelanjakan peruntukan yang ada untuk tujuan P&P KH.  Membeli peralatan yang tidak sesuai seperti mesin welding, cicular saw (gergaji bulat), grinder, dan jig saw – semua mesin ini menggunakan tenaga elektrik.  Peruntukan digunakan untuk ubahsuai dan pembaikan bangunan sekolah.  Lewat membelanjakan peruntukan.  Tidak memaklumkan kepada guru KH peruntukan yang diterima.

G. KESINAMBUNGAN KHSR KE SEKOLAH MENENGAH
 Di sekolah menengah semua murid dari Tg. 1 – 3 wajib mempelajari Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB).  KHB terbahagi kepada 4 pilihan mata pelajaran: Pilihan 1 – Kemahiran Teknikal Pilihan 2 – Ekonomi Rumahtangga Pilihan 3 – Pertanian Pilihan 4 – Perniagaan dan Keusahawanan  Ada peperiksaan di peringkat PMR (termasuk kerja kursus).

Selepas PMR murid-murid boleh mengikuti elektif:
         Mata Pelajaran Vokasional (MPV). Rekacipta. Lukisan Kejuruteraan. Teknologi Kejuruteraan. Ekonomi Rumahtangga. Sains Pertanian. Prinsip Akaun. Ekonomi Asas. Memasuki Sekolah Menengah Teknik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful