You are on page 1of 12

Tema 1.

Prezentare general SolidWorks

De ce SolidWorks ?
SolidWorks este un produs CAD/CAM, destinat p/u modelarea solid 3D, i anume modelarea parametrizat . Cu SolidWorks devine o realitate procesul clasic al model rii parametrizate 3D: idee ± model spa ial ± desen de execu ie / de ansamblu

•1999 SolidWorks Corporation

SolidWorks Corporation 

Este lider pe pia a sistemelor inginere ti de Proiectare Asistat de Calculator Considerat în domeniul CAD ca cea mai de perspectiv 

Obiectivul de baz al companiei : A familiariza fiecare inginer cu puterea model rii solide tridimensionale

•1999 SolidWorks Corporation

Avantaje SolidWorks : 

Simplitate în studiere i utilizare Calitate demonstrat în practic Generare automat a desenelor Posibilit i func ionale vaste Interfa flexibil    

•1999 SolidWorks Corporation

Simplitate în studiere i utilizare 
   

Aplica ii Windows obi nuite Tehnologia «drag and drop» ³Arbore´ intelectual al proiectului Vizualizare preventiv Redactare dinamic

•1999 SolidWorks Corporation

Calitate demonstrat în practic 
 

Referiri univoce între modelele create Pa i în construire de ordin intelectual Impunerea automat a restric iilor i interconexiunilor schi ei Redactarea de 100% Determinarea dinamic a ³coliziilor´, calcul dinamic al jocurilor în ansambluri •1999 SolidWorks Corporation

Generare automat a desenelor 
 

Crearea automat a trei vederi Asocierea ambidirec ional între desen i model (posibilitatea efectu rii modific rilor la orice etap de proiectare i reflectarea automat a acestora în toate etapele) Reflectarea automat a notelor (observa iilor) c tre modele (baza, rugozitatea, deforma iile etc.) Posibilitatea reflect rii observa iilor pe desen Tabelul de componen •1999 SolidWorks Corporation

Posibilit i func ionale vaste 
 

Crearea schi ei Modelare solid Modelarea pieselor din tabl de metal Modelarea ansamblurilor Vizualizarea modelelor •1999 SolidWorks Corporation

Unii dintre utilizatorii SolidWorks

•1999 SolidWorks Corporation

•1999 SolidWorks Corporation

Utilizarea SolidWorks :  

   

Mic oreaz perioada de elaborare a unui produs nou Majoreaz calitatea produsului Perfec ioneaz designul produsului Ridic productivitatea muncii inginerilor Face procesul de elaborare mai pu in încordat Majoreaz venitul !

•1999 SolidWorks Corporation

Cetin e minime pentru SolidWorks 2007 :
Procesor Pentium 4 cu frecven a 3 GHz Memoria operativ 1 GB Memorie video 256 MB Memorie liber pe disc 2 GB Sistemul operativ Windows XP / Vista 

   

•1999 SolidWorks Corporation